تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

الکترود مرجع
یکی از عوامل مؤثر در نگهداری الکترودهای مرجع تمیز نگهداشتن آنها است و مسائلی که در الکترودهای دیگر قابل مشاهده است
14ـ3: الکترود مرجع
یکی از عوامل مؤثر در نگهداری الکترودهای مرجع تمیز نگهداشتن آنها است و مسائلی که در الکترودهای دیگر قابل مشاهده است در این الکترود نیز ممکن است مشاهده شود. برای شست‌وشوی این نوع الکترود می‌توان از همان محلولی که برای شست‌وشوی الکترود شیشه‌ای بهکاررفته استفاده کرد . الکترود مرجع همیشه بایستی با محلول پل نمکی پر شود. برای غلظت‌های بالا معمولاً از کلوراید پتاسیم استفاده می‌شود . الکترودهای کلومل نیاز به محلول کلوراید پتاسیم (KCI) اشباع شده دارند . این بدین معنی است که کریستال‌هایKCI همیشه بایستی در معرض محلول پل نمکی باشند . الکترودهای مرجع خاص فارغ از محلول کلوراید بایستی با یک محلول مناسب پر شوند. این محصول به ترتیب شامل فسفات پتاسیم و کلوراید لیتیم می‌باشند . الکترودهای مرجع با دو پل نمکی بر حسب شکل 10ـ3 دربرگیرنده کلوراید پتاسیم در داخل و یک نمک مناسب (KNO3, NH4NO3, Li-Acetate) در خارج است. اگر الکترود مرجع پرشدنی نیست و به صورت خشک نگهداری می‌شود آن را ترجیحاً بایستی در ظرف آزمایشگاهی حاوی محلول پل نمکی نگهداری کرد. محلول پل نمکی بایستی به طور منظم (به عنوان مثال هر ماه یک بار) تعویض شود.
          


شکل10ـ3: الکترود مرجع با دو لایه داخلی و خارجی
طول عمر الکترودهای مرجع بستگی به نوع نگهداری و بخصوص مسدود نشدن محل تماس با مایع دارد. الکترود را هرگز نباید به صورت خشک نگهداری کرد و همیشه باید از یک محلول مناسب و غیرآلوده پر کرد نکته طول عمر قابل انتظار برای چنین الکترودها معمولاً دو سال یا بیشتر است .
در صورت رعایت توصیه‌های ارائه شده در این بخش می‌توان انتظار داشت که کالیبراسیون آن به راحتی انجام گیرد. در غیر این صورت لازم است که الکترودها تعویض یا عمل کالیبراسیون چندین بار تکرار شود. زمان پاسخ هر الکترود در طول کالیبراسیون را می‌توان آزمایش کرد. مقدار pHی که در هر یک از دو بافر در زمان تقریباً یک دقیقه قرائت می‌شود بایستی ثابت باشد در غیر این صورت الکترود در وضعیت مناسب قرار ندارد.
 
15ـ3: اصول اندازه‌گیریpH
با بررسی اجزای مورد استفاده در اندازه‌گیری pH، به اصول آن به ترتیب زیر اشاره می‌شود:
برای انجام چنین اندازه‌گیری، یک الکترود شیشه‌ای pH(یک الکترود ترکیبی یا یک جفت الکترود شامل الکترود شیشه‌ای pH و الکترود مرجع) تولیدکننده ولتاژ که دارای تغییرات خطی برحسب میزان محلول است را به صورت شکل 11ـ3 در آن محلول وارد کنید .

 
 
 
 
 
 
شکل11ـ3: مدار معادل الکترود
mVi ـــ ولتاژ ایجاد شده در داخل نیم قطب الکترود شیشه‌ای و سطح داخلی pHحباب
mVr ــ ولتاژ ایجاد شده در داخل نیم قطب الکترود شیشه‌ای
mVl ـ ولتاژ ایجاد شده در پیوند مایع مرجع
mVb ـ ولتاژ ایجاد شده در pHحباب
Rbـ مقاومت الکتریکی pHحباب
با تغییر در pHهیچ اثری در ولتاژهای mVi و mVr پدید نمی‌آید اما با تغییر در دما بر حسب مشخصات نشان داده شده در شکل 12ـ3این اتفاق خواهد افتاد.
 
شکل12ـ3: تغییراتpH بر حسب دما
مقدار پتانسیل پیوند مرجع تقریباً کمتر از 1mVو معمولاً به جز در مواقعی که موضوع اندازه‌گیری خیلی دقیق یا غلظت یون­ها خیلی کم یا زیاد باشند از این مقدار صرف نظر می‌شود .
ولتاژ ایجاد شده در pHحباب به صورت خطی با pHتغییر می‌کند که در ادامه به جزئیات بیشتر آن اشاره خواهد شد . مقاومت حباب به طور نمونه در مقیاس 10تا 500مگا اهم است.
Ph متر در بهترین شکل به صورت یک مالتی ولتمتر با امپیدانس بالا ( دارای امپیدانس ورودی 1012 اهم) و مدارهای الکترونیکی مناسب است که برای تبدیل سیگنال میلی ولتی (mV) به واحدهای  pH به کار می‌رود . ارتباط بین  pHو mV با استفاده از رابطة 2در شکل 13ـ3نشان داده شده است .

شکل13ـ3: ارتباط بین pHو mVبرای یک نوع الکترود

1395/12/28


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 630
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )