دانسیومترها، آزمایشگاه، اسکن کردن (Densitometers, Laboratory, Scanning)

کاربردهای بالینی تحقیقاتی (Purpose)

دانسیتومترهای اسکن کننده، نور عبور کرده و یا باز تابیده شده از محیطه‌ای پایه الکتروفورز، کروماتوگرافی نازک لایه (TLC)[1] و نمونه‌های تفکیک شده با ایمونواسی بلات[2] را اندازه می‌گیرند. دانسیتومتری یک روش سریع، صحیح و مقرون به صرفه اندازه‌گیری اجزای مختلف ترکیبات سرم‌های مختلف (نظیر پروتئین‌ها، ایزوآنزیم‌ها) بوده و تشخیص مقادیر بسیار اندک را میسر می‌سازند. اندازه‌گیری خودکار جذب نوری می‌تواند یک باند گرافیکی پراکنده (با طیف گسترده یا طول موجی) اجزای یک عنصر و همچنین اطلاعات صحیح و دقیق، که هر دو جهت تشخیص لازمند را فراهم سازد. دانسیتومترهای خودکار، هم به شکل تخصصی‌تر آنالیت را بررسی کرده و هم تعداد نمونه‌های بیشتری را در زمان محدود مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ظهور یک باند ویژه می‌تواند از نظر تشخیصی بسیار مهم باشد. به‌عنوان مثال، ظهور باند آنزیم CK-MB در سرم، نشانه سکتهٔ قلبی می‌باشد (بطور طبیعی درصد CK-MB کمتر از ۶% کل فعالیت CK است و توسط الکتروفورز معمولی و رنگ آمیزی روتین تشخیص داده نمی‌شود). در سایر موارد اندازه‌گیری مقادیر خاص مهم است. در کروماتوگرافی نازک لایه چربی‌های مایع آمنیوتیک، اگر نسبت لسیتین به اسفنگومیلین کمتر از ۲ باشد (نسبت L/S) دلالت بر نارسایی احتمالی ریه جنین دارد.

یک مثال دیگر آنالیز ایزوآنزیم لاکتات دهیدروژناز (LD) است که هر ۵ جزء آن هم در شرایط نرمال و هم در شرایط پاتولوژیک با مقادیر نسبی مختلف موجودند. به‌طور طبیعی LD2 بیشتر از LD1 است. در نمونه‌ای که LD1 بیش از LD2 بوده و نسبت LD1-1 به LD2 افزایش یافته باشد شاخص خوبی برای سکته قلبی است و نمونه‌ای که افزایش LD1 و LD2 دارد ولی نسبت LD1-1 به LD1-2 افزایش نیافته است، دلالت بر آلودگی نمونه با هموگلوبین (همولیز) دارد. به‌علاوه پراکندگی یا گسترش نمونه نیز می‌تواند از نظر تشخیصی مهم باشد. در آنالیز پروتئین توتال سرم، افزایش باند گاما (γ) به شکل یک باند نازک، گاما پاتی منوکلونال نظیر میلوم مولتیپل را مشخص می‌سازد، در حالیکه افزایش باند گاما (γ) به شکل گسترده گاما پاتی پلی کلونال را که در شرایط پاتولوژیک نظیر بیماری هوچکین دیده می‌شود، نشان می‌دهد.

[1]– Thin-Layer Chromatography

[2]– munoassay-blot

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *