منابع نور

بسیاری از منابع نور در محدودهٔ فرابنفش / بنفش برای استفاده در دسترس هستند. معمولاً منبع نور، نور چند رنگ را در یک طیف گسترده تولید میکند. لامپ هایی که فیلامان آنها از نوع تنگستن است و طول موج آنها ۳۳۰ تا nm 900  می باشد برای محدودهٔ نوری که قابل رؤیت باشد استفاده می شود. از این نوع لامپ ها برای اندازه گیری محلول هایی که میزان غلظت آنها در حد متوسط بوده و شدت رنگ با میزان غلظت به شدت تغییر می یابد، استفاده می شود. از لامپ های هیدروژن یا دوتریوم که محدودهٔ طول موج آنها ۲۰۰ تا nm 450 می باشد، در محدودهٔ طیف فرابنفش استفاده می شود. لامپ های دوتریوم نسبت به لامپ های اکسیژن پایدارتر و بادوام تر هستند .

در دستگاه الایزاریدر از یک یا دو شعاع نور استفاده می شود. در دستگاه های دقیق جدید با شعاع منفرد نور، میزان جذب کنندگی محلول به طور جداگانه مشخص می شود و سپس بوسیلهٔ میکروکامپیوتری که به سیستم متصل شده و یا به طور مستقل عمل می کند، پردازش می شود. اما در دستگاه هایی که شعاع نوری آنها به صورت زوج یا دوتایی می باشد، شعاع نور به طور خودکار از هم جدا شده و از میان نمونه تحت آزمایش و نمونهٔ مبنایی که نمونه آمازیشی با آن مقایسه خواهد شد، عبور کرده و تفاوت میان انها را به طور مستقیم محاسبه نموده و نشان می دهد، در برخی از دستگاه ها، شعاع نوری پس از برخورد به آینه ای به دو بخش تقسیم می شود. نیمی از شعاع نوری از میان نمونه مورد آزمایش و نیمی دیگر از میان نمونهٔ مرجع عبور خواهد کرد. در برخی دیگر از دستگاه ها از تقسیم کننده استفاده شده است. این تقسیم کنندهٔ نور یک آینه گردان است که با سرعت بالایی میچرخد. نور که به این آینهٔ گردان می تابد، به طور متناوب نور را به طرف مورد آزمایش و بازتاب نور را به طرف نمونهٔ منبع می فرستد. دستگاه هایی که شعاع نوری زوج را میخوانند، اغلب برای بررسی یک طیف استفاده می شود. در این نوع دستگاه ها، با تغییر طول موج نور، مقدار جذب شوندگی نور نیز به طور خودکار تغییر می یابد.

صافی ها

در این دستگاه ها از صافی ها برای کنترل قابلیت ارسال، بازتاب و جذب شوندگی انرژی الکترومغناطیسی که انتقال می یابد استفاده می شود. هرکدام از صافی ها مخصوص قسمتی از طیف هستند. بنابراین انتخاب صافی مناسب در حساسیت آزمایش و دقت اندازه گیری تأثیر بسیاری دارد. بطور کلی، از فیلتری که کمترین انتقال و بیشترین جذب کنندگی را دارد استفاده می شود. معمولاً تأمین کننده های صافی، چندین نوع صافی مختلف برای طول موجهای مختلف ارائه می نمایند. صافی های از نوع محدود کننده، برای عبور طول موج بخصوص در حد طیف مخصوص طراحی شده اند. این نوع صافی ها به دو نوع پهن یا باریک طبقه بندی شده اند که بستگی دارد به اینکه آیا فرکانس امواج آنها به ترتیب به اندازهٔ ۱۰ درصد بیشتر یا کمتر از نقاط ارسال باشد. به طور معمول دستگاه های اندازه گیری PMR دارای صافی های تداخل کننده هستند. این نوع صافی ها شامل یک صفحهٔ زیرین مناسب و یک پوشش تداخل کننده می شوند. خصوصیات طیفی آنها بیشتر بخاطر تداخلشان مشخص می شود نه به دلیل تأثیر جذب کنندگی، اغلب دارندگان دستگاه PMR می توانند باتوجه به نوع استفاده ای که از دستگاه دارند، نوع صافی را که مناسب کارشان است سفارش بدهند.

ظروف نمونه

ظروف نمونهٔ تحت آزمایش یا چاهک های مورد نظر روی تمام سطح میکروپلیت به صورت ته صاف و یا ته گود هستند. این حفره ها از جنس شیشه چند

بار مصرف و یا پلاستیک یک بار مصرف ساخته شده است. یک صفحهٔ استاندارد دارای ۹۶ (۸×۱۲) حفره است. کلیهٔ حفره هایی که نمونه را در خود جای می دهند به دلیل بازتاب سطح صفحه، یکنواخت نبودن دیوارهٔ حفره ها و پخش شدن نور در مایع باعث کاهش شدت نور می شوند، برای اندازه گیری در محدودهٔ قابل رؤیت، استفاده از لوله های شیشه ای چشمی که برای اندازهگیری طیف نوری استفاده می شود کافی خواهد بود. اما، شیشه های چشمی، نور کمتر از nm 250 را به خود جذب می کنند. برای نورهایی که طول موج آنها در این حد هستند باید از کوارتز (سنگ چینی) یا سیلیکای فشرده استفاده شود. هرکدام از حفره های میکروپلیت خیلی دقیق بوسیلهٔ حمل کنندهٔ صفحهٔ خودکار در مسیر شیشهٔ چشمی قرار می گیرند (phototube) تا بررسی و آنالیز شوند. بیشتر دستگاه های اندازه گیری و نشان دهنده (PMR) دارای برنامه ریزی خاص برای حجم نمونه ها هستند. یعنی می توان آنها را برای حجم های مختلف برنامه ریزی کرد و برخی دیگر به نوعی هستند که قابلیت جذب یک جریان مایع را اندازه گیری می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *