محدودها خوانش

اغلب دستگاههای فتومتر و اسپکتروفتومترها تا سقف OD 5 – 2  را اندازهگیری می کنند اما از لحاظ روش شناسی هر قدر میزان جذب نور خوانده شده با تغییر غلظت بیشتر باشد، حساسیت دستگاه بالاتر خواهد بود، لذا تلاش سازندگان برای افزایش دامنه خوانش سبب ورود دستگاه های با خوانش OD 3 و OD  4 شده است. البته دستگاههای با محدوده خوانش بالاتر نیز طراحی و ساخته شده اند ولی به رایجی دستگاه هایی با محدوده OD 2 نیستند.

صحت خوانش

در مورد هر دستگاه یکی از مهمترین پارامترها صحت یا accuracy دادههای حاصله می باشد. میزان این صحت در کل محدوده خوانش ثابت نیست ولی بطور رایج در محدوده صفر تاOD 500 /1 حدود یک درصد می باشد، یعنی صحت داده خوانده شده ۱±٪ میباشد. دستگاههایی که محدوده وسیعتری مانند OD  000/2 تا ۰۰۰/ ۰ را با این میزان صحت می خوانند ارجح می باشند.

سیستم خوانش

در اکثر دستگاه ها، خوانش به جهت سرعت بالا از طریق ۸ کانال مستقل صورت می گیرد اما سیستم های خوانشگر ۱۲ کاناله نیز وجود دارند که از سرعت بیشتری نیز برخوردارند.

نوع خوانشگر

سیستم های الایزاریدر با توجه به اینکه میکروپلیت های الایزا از ۱۲ استریپ ۸ تایی تشکیل شده است، امکان خوانش استریپی یا مضربی از استریپ ها که نهایتاً ۱۲ استریپ یا میکروپلیت است، وجود دارد. به عبارتی سیستم های خوانشگر تک استریپی، سه استریپی و ۱۲ استریپی (میکروپلیتی) وجود دارد. بدیهی است که سرعت خوانش در تک استریپی کمتر از میکروپلیتی و قیمت دستگاه تک استریپ خوان کمتر از میکروپلیت خوان میباشد. ابعاد میکروپلیت از یک استاندارد بین المللی تبعیت می کند لذا هر نوع میکروپلیتی در هر پلیت خوانی قابل استفاده است، اما این استانداردها الزاماً در تک استریپ ها رعایت نمی شود و موضوع جایگیری تک استریپ در جایگاه دستگاه خوانشگر مذکور همواره باید مد نظر قرار گیرد.

سیستم تکان دهنده Shaking

اختلاط کامل محلول های داخل چاهک ها به تکرار پذیری و یا دقت نتایج کمک موثری می نماید. یکی از راههای افزایش و یا تکمیل میزان اختلاط، خصوصاً در مرحله نهایی یا مرحله مهار واکنش آنزیمی از طریق تکان دادن توسط Shaker یا plate mixer می باشد. هر چند که plate Shakerهای متنوعی برای این منظور در دسترسی هستند اما اکثر شرکت های سازنده خوانشگرهای الایزا برای سهولت کاربر یک سیستم تکان دهنده نیز در داخل دستگاه خوانشگر تعبیه نموده اند.

بطور کلی تکان دهنده های مذکور به چهار گروه دسته بندی می شوند :

۱ – زمان ثابت، دور ثابت

۲- زمان ثابت، دور متغیر

۳- زمان متغیر، دور ثابت

۴- زمان متغیر، دور متغیر

در مورد نوع ثابت، زمان و یا میزان تکان ثابتی توسط این بخشی از دستگاه ایجاد می شود اما در نوع متغیر میزان زمان تکان یا شدت تکان قابل انتخاب می باشد. معمولاً محدوده زمان بر حسب ثانیه قابل انتخاب می باشد و میزان دور یا با درجه ۱ و ۲ و ۳ و… و یا دور در دقیقه (RPM) قابل گزینش است. بدیهی است که دستگاههای مجهز به سیستم تکان دهنده کارآتر و گرانتر از دستگاه های فاقد این قسمت می باشد و در میان دستگاههای حاوی تکان دهنده، نوع متغیر کار آتر و گرانتر از مدل های ثابت است. برخی از مصرف کنندگان معتقدند تکان های این بخش بتدریج بروی عملکرد بخش نوری دستگاه تاثیر منفی می گذارد لذا از این بخش دستگاه استفاده نمی کنند هر چند که شرکت های سازنده در زمان طراحی به این مسایل توجه کرده و آن را در زمان طراحی مد نظر داشته اند.

– سیستم نمایشگر

جهت مشاهده نتایج و یا برنامه ریزی ازمون ها نیاز به یک صفحه نمایشگر می باشد. حداقل سیستم نمایشگر، نوع دیجیتالی است مانند ۲ سطری و ۸ ستونی. در این مدل ها هر قدر میزان و تعداد سطرها و سستون بیشتر باشد محدوده نمایش وسیع تر شده، کارایی بیشتر و قیمت افزایش مییابد. سیستم های نمایشگر گرافیکی از نوع کریستال مایع از قدرت نمایش بیشتری برخوردارند. در این مدل ها نیز هر قدر ابعاد صفحه بزرگتر باشد، کیفیت نمایش بیشتر است و از قیمت بالاتری نیز برخوردار است.در سیستم های خوانشگر جدید با توجه به رابطه های کامپیوتری، امکان استفاده از نمایشگر رایانه ای شخصی بجای نمایشگر دستگاه وجود دارد. هر چند هزینه تهیه این بخش مازاد بر دستگاه بوده اما از کیفیت نمایش و برنامه ریزی بالایی برخوردار است.

سیستم چاپگر

هر چند از نمایشگر برای مشاهده نتایج داده های خروجی می توان استفاده کرد اما برای ثبت این نتایج معمولا از سیستم چاپگر بهره گرفته می شود. به منظور سهولت کاربری و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد برای خرید چاپگر خارجی، در داخل دستگاه، چاپگر داخلی برای کاغذهای حرارتی تعبیه می شود. دستگاه های خوانشگر الایزایی که سیستم داخلی دارند از دستگاه های فاقد این بخش گرانترند. در میان دستگاه های دارای چاپگر داخلی آنهایی که تعداد ستون بیشتری را چاپ می کنند گرانتر هستند. با توجه به ناپایداری نتایج ثبت شده بر روی کاغذهای حرارتی، استفاده از چاپگرهای خارجی خصوصاً از طریق کامپیوتر ترجیح داده می شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *