محدوديت هزینه

به دلیل اینکه دستگاه الایزاریدر و شستشو گرهای آن هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری و عملیاتی را در بر می گیرد، لذا هزینهٔ خرید، هزینه کلی و تمام شده محسوب نمی شود. بنابراین، تصمیم گیری برای خرید باید براساس این موارد گرفته شود: هزینه هایی که در طول عمر مفید صرف می شود، پشتیبانی خدمات در منطقه، نرخ و میزان تخفیف و همچنین مزایای مجانی که از طرف تامین کننده ارائه می شود.

بررسی هزینهٔ دستگاه در چرخه عمر کاری را می توان برای مقایسه با راه های پرهزینه دیگر و یا مشخص نمودن ارزشهای مثبت یا منفی اقتصادي راههاي دیگر مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، بیمارستان ها می توانند با استفاده از روش بررسی هزینه در چرخه عمر کاری دستگاه، امکان اجاره دستگاه را مطالعه نمایند. به دلیل اینکه بررسی هزینه در چرخه عمر کاری دستگاه، تأثیری که هزینهٔ خرید اولیه در نقدینگی موجود می گذارد و همچنین هزینه ای را که جهت تعمیر و نگهداری در طول این مدت صرف می شود را بررسی و تحلیل می نماید، بررسی هزینه در چرخه عمر کاری را می توان برای مقایسه با تأثیر جریان نقدینگی که در انجام راههای دیگر بر سیستم مالی می گذارد به راحتی بررسی و ارزیابی نمود (مثال: پولی که امروز دریافت می شود بیشتر از پولی که بعداً دریافت می شود ارزش خواهد داشت)، یکی از روش های بررسی هزینه در چرخهٔ عمر کاری که شامل ارزیابی ارزش امروز می شود، بسیار سودمند است. زیرا در این روش، تورم و ارزش پول در زمان مربوطه در نظر گرفته شده است. اغلب اوقات بررسی و ارزیابی هزینهٔ چرخه عمر کاری و ارزیابی ارزش امروز پول نشان می دهد که هزینهٔ در اختیار گرفتن دستگاه بیشتر از هزینهٔ خریداری اولیه می باشد و با صرف هزینه بیشتر به هنگما خرید می توان در درازمدت صرفه جویی نمود. ارزش فعلی پول با استفاده از جریان نقدینگی سالیانه، عامل تخفیف پولی (هزینهٔ سرمایه) و طول عمر دستگاه (به واحد سال) که بوسیلهٔ معادلهٔ ریاضیات صورت میگیرد، انجام خواهد شد .

در ضمن خریداران می توانند با استفاده از آنچه که در بالا گفته شد، هزینه های دراز مدت از قبیل متعلقات و اقلام یک بار مصرفی را که برای کار دستگاه و شستشو دهنده استفاده می شود، به خوبی مقایسه نمایند .

ارزیابی هزینهٔ چرخهٔ عمر کاری / ارزش فعلی مفروضات

– هزینهٔ کاری برای مدت ۱ تا ۷ سال در نظر گرفته شده است.

– عامل کاهش دلار 23 / 6  درصد

– نرخ تورم برای یک قرارداد با خدمات کامل، ۶ درصد

– نرخ تورم برای اقلام یک بار مصرف، 4 درصد

– بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی

– انجام ۲۰۰ آزمایش پزشکی در ماه (۲۴۰۰ آزمایش در سال)

– الایزاریدر با ۹۶ حفره هر دو سال یکبار جایگزین می شود.

هزینه های مربوط به سرمایه

– دستگاه استاندارد = ۵۰۰ ۱۰ دلار

– نرم افزار رایانه = ۳۰۰۰ دلار

– کل هزینه = ۰ ۱۳۵۰ للار

هزینه های عملیاتی

– قرارداد بازرسی و سرویس از سال دوم تا هفتم = ۹۰۰ دلار در سال

– اقلام یک بار مصرف = ۱۰۰۰ دلار در هر سال

کل هزینهٔ عملیاتی = برای سال اول ۱۰۰۰ دلار و برای سالهای دوم تا هفتم ۱۹۰۰ دلار در هر سال

همانطور که در این مثال نشان داده شده است، هزینه ای که برای خرید دستگاه داده می شود، جزئی از کل هزینهٔ عملیاتی است که در طی ۷ سال کارکرد دستگاه صرف می شود. بنابراین، خریداران به جای اینکه فقط باتوجه به هزینهٔ خرید اولیه تصمیم بگیرند، باید کل هزینه ای را که به هنگام کار با دستگاه متحمل خواهند شد در نظر داشته باشند. بیمارستانها می توانند با تأمین کنندگان دستگاه قرار داد خدماتی بسته و امور تعمیر و نگهداری را به آنها واگذار نمایند و یا میتوانند خدمات لازم را براساس زمان و مواد مصرفی از همان تأمین کننده دریافت نمایند. همچنین می توان خدمات مورد نظر را از شخص ثالث نیز دریافت کرد. تصمیم مربوط به قرار داد دریافت خدمات نیز باید با دقت تمام صورت گیرد. این تصمیم گیری را می توان به شرح زیر توجیه نمود. بیشتر تأمین کننده ها به طور مرتب نرم افزار رایانه خریدار را بدون دریافت هیچگونه هزینه مازاد بر آنچه که در حین امضای قرارداد ارائه خدمات تعمیر و نگهداری قید شده است، به روز می نمایند. علاوه بر آن به روز نمودن اطلاعات نرم افزار رایانه ای، در اغلب اوقات، به صورت مجموعه ای صورت می گیرد، به این ترتیب که باید اطلاعات قبلی در رایانه وجود داشته باشد تا رایانه اطلاعات نرم افزار جدید را پذیرفته و آنچه را که قبلاً داشته است به روز بنماید. داشتن قرارداد خدمات این اطمینان را به دارندهٔ دستگاه می دهد که کارهای تعمیر و نگهداری پیشگیری به صورت برنامه ای انجام خواهد شد. بنابراین از هزینه های مربوط به تعمیرات غیرمنتظره جلوگیری می شود. همچنین بسیاری از تأمین کننده ها تضمینی در قبال کارایی در حد انتظار نمی دهند و فراتر از فروش دستگاه کاری انجام نمی دهند، مگر اینکه خرید دستگاه با امضای قرارداد تعمیر کالا، نگهداری و خدمات نیز همراه باشد.

پیشنهاد می شود که برای افزایش ارزش کلی معاملهٔ خریدی که صورت میگیرد، کلیهٔ نکات مبهم مربوط به ارائه خدمات پس از فروش و همچنین قرارداد خدمات و تعمیر و نگهداری روشن شود، به طور کلی و به عنوان یک راهنما، قرارداد خدمات کامل حدود ۱۰ درصد هزینه خرید اولیهٔ دستگاه می باشد. تخفیف های دیگر نیز می توان قبل از خرید دربارهٔ ارائه خدمات در سال های آینده و در صورت خرید سایر محصولات همان کارخانه دریافت نمود. خریداران باید توجه داشته باشند که آموزش های اولیهٔ کارکنانی که با دستگاه کار خواهند کرد نیز شامل قرارداد خرید باشد. ممکن است برخی از تأمین کننده ها با دریافت هزینه، آموزش های تخصصی تر و گسترده تری را نیز ارائه دهند.

پیشنهاد می شود که خریداران قبل از اینکه دربارهٔ خرید دستگاه یا تجهیزات تصمیمی بگیرند، تعداد و نوع ازمایش هایی را که انجام می دهند یا خواهند داد در نظر داشته باشند. همچنین اگر داشتن چندین دستگاه برای انجام آزمایش های بخصوصی ضروری است، نوع بخصوصی از دستگاه یا دستگاههایی که بدون دلیل هزینه را افزایش ندهند خریداری خواهد شد. به عنوان مثال، اگر آزمایشگاهها لازم میدانند که فقط غلظت محلول را اندازه گیری کرده و نتیجه را نشان بدهند، باید نوعی از دستگاه هایی را که بررسی کمّی انجام می دهند، خریداری نمایند. بهای خرید این نوع دستگاهها از ۳۰۰۰ دلار تا ۷۰۰۰ دلار است.

دستگاه های پیچیده تر که خریداری شان چند هزار دلار بیشتر هزینه در بر خواهد داشت با امکانات و تجهیزات و همچنین حق انتخاب بیشتر ارائه می شوند. این دستگاه ها امکاناتی از قبیل نمونه گیری خودکار، تعویض کنندهٔ لامپ نورسنجی که به طور خودکار صورت می گیرد، سلولهای تنظیم کنندهٔ دما، رایانهٔ شخصی یا رایانهٔ همراه با دستگاه که دارای حافظه زیاد می باشد را در بر خواهند داشت. برنامه های گرافیک و آنالیتیک، صفحهٔ نشان دهندهٔ ویدیویی و چاپگر اطلاعاتی از اقلامی هستند که می توان علاوه بر اصل دستگاه سفارش داد. این دستگاه ها توانایی زیادی در محاسبات دارند. قدرت نرم افزاری آنها در دریافت اطلاعات، دستکاری، ارزیابی و ارائه نتایج بسیار بالا است. دستگاه می تواند آزمایش های واکنش جنبشی آنزیم و فرآیند طیفی را انجام بدهد.

خرید چندین دستگاه از یک فروشنده / تأمین کننده / کارخانه می تواند تخفیف قابل توجهی به همراه داشته باشد. یکنواخت کردن دستگاهها، آموزش کارکنان را راحتتر کرده و دریافت خدمات و قطعات لازم با سهولت بیشتری صورت می گیرد. در ضمن می توان به هنگام بستن قرارداد جدید خدماتی و یا خرید دستگاههای دیگر از همین تامین کننده، مزایای بیشتری نیز دریافت نمود.

مرحلۀ پیشرفت

فناوری مربوط به دستگاه الایزاریدر از اوایل دههٔ ۱۹۵۰ به خوبی بنا نهاده شده است. پیشرفتهای اخیر در زمینه های رایانه های ریز (microcomputers)، ردیاب ها، و شبکه های انکساری کمک کرده اند که آلات دقیق و دستگاه هایی ساخته شوند که قبلاً ساخت آنها امکان پذیر نبود.

نقاط قوت الایزاریدر عبارتند از: صحت، دقت و محدودهٔ طول موج. این عوامل با قابلیت هایی نظیر تصحیح خودکار، بهینه شده و پیشرفت کرده اند. طراحی برخی از دستگاه ها روی اندازه گیری با سرعت زیاد متمرکز شده است. در برخی از این دستگاه ها، حفره ها به طور خودکار و با سرعت ۵ تا ۷ ثانیه پر شده و آزمایش می شوند. با به کار بردن نرم افزارهای جدید، بررسی و ارزیابی های پیچیده مُدهای مختلف محاسباتی خیلی سریع صورت می گیرد.

برخی از سازندگان، سیستم کاملاً خودکار الایزاریدر را ارائه میکنند که شامل دستگاه خوانشگر، شستشو دهنده و سایر تجهیزات که به هنگام فرآیند نمونه ها استفاده می شوند می باشد. این سیستمها، بدون اینکه احتیاجی به جابجایی باشد بطور خودکار کار خود را انجام می دهند. این دستگاه، بیشتر در آزمایشگاه هایی که حجم کاری بالایی دارند استفاده میشود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *