تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

کراس مچHLA، روش ­های جایگزین
چند روش جایگزین برای انجام کراسی مچ درHAL ابداع گردیده. آنچه که در زیر می ­آید، روش­ های متداول­تر است. سه روش اول حساس ­تر از روش استاندارد کراس مچ هستند.
کراس مچHLA، روش ­های جایگزین
اساس: چند روش جایگزین برای انجام کراسی مچ درHAL ابداع گردیده. آنچه که در زیر می ­آید، روش­ های متداول­تر است. سه روش اول حساس ­تر از روش استاندارد کراس مچ هستند.
(روش 6-8) روش کار زمان مجاورت (انکوباسیون) طولانی نیاز به زمان بیشتری برای مجاورت معرف ­ها و مواد دارد. کراسی مچ Amosیک مرحله اضافی شستشو قبل از افزودن کمپلمان دارد و شستشو باعث می­شود تا عوامل سرمی ممانعت کننده از فعالیت کمپلمان از محیط خارج شوند. این عمل هر نوع کمپلکس محلول آنتی ژن و آنتی بادی را که برای ترکیب کمپلمان با سلول هدف رقابت می­کنند، از محیط خارج می­کند. در کراس مچ ضد گلوبولین یک معرف ضدگلوبولین قبل از افزودن کمپلمان اضافه می­ شود. این معرف تعداد محل­ های ترکیب شونده با کمپلمان را روی سلول ­های هدف زیادتر می­کند و بنابراین سیتوتوکسیسیته تقویت می­شود. روش برای کراس مچ کلاس دو نیز ذکر خواهد شد.
معرف­ها:
۱- روش 6-8 را ببینید.
2-روشAmos، نیاز به محلول نمکی متعادل هنکس HBSS دارد.
3- روش ضدگلوبولین نیاز به معرف ضدکاپا (K)موجود در بازار دارد.
روش کار:
روش انکوباسیون طولانی: آزمایش ­ها را همانند آنچه که در 6-8 آمده است انجام دهید، اما تغییرات زیر باید انجام شوند:
۱- سرم گیرنده را با لنفوسیت اهدا کننده به مدت ۴۵ دقیقه در درجه حرارت اطاق مجاور نمائيد.
۲- بعد از اضافه کردن کمپلمان به هر خانه، پلیت را در درجه حرارت اطاق به مدت یک ساعت و نیم نگهدارید. –روشAmos:
آزمایش ­ها را با روشی که در 6-8 آمده است انجام دهید به استثناءموارد زیر:
۱- بعد از مجاورت سرم با سلول­ ها، پنج تا ده میکرولیتر از بافر (HBSS) به هر خانه بیفزائید.
2- پنج تا ده دقیقه صبر کنید تا سلول­ها در خانه ­های پلیت ته نشین شوند و پلیت را در دورg ۱۰۰۰به مدت یک دقیقه سانتریفوژ کنید.
۳- بافر رویی را از خانه با تکان دادن یکباره پلیت با حرکت ویژه مچ دست خارج کنید.
۴- مرحله شستشوی یک تا سه بالا را دو بار تکرار کنید.
روش آنتی گلوبولین:
۱- از روش اصلاح شده کراس مچ Amosاستفاده کنید که شامل سه مرحله شستشو می­باشد.
2-قبل از افزودن کمپلمان، یک میکرولیتر از معرف ضدگلوبولین در هر خانه پلیت کراس مچ بریزید. رقت مناسب معرف ضدگلوبولین را می­توان با رقت­ های زنجیره­ای معرف در کنار رقت ­های زنجیره­ای حداقل یک نوع آلو آنتی بادی مشخص کرد. بالاترین رقت معرف ضد گلوبولین مصرفی باید قدرت حداکثر واکنش با بالاترین رقت آلو آنتی بادی باشد.
۳- پلیت را یک دقیقه، در درجه حرارت اطاق نگهدارید.
۴- در پایان یک دقیقه، ۵ میکرولیتر کمپلمان به هر خانه افزوده و بقیه روش را مانند 6-8 ادامه دهید.
روش کراس مچ کلاس دو:
۱- لنفوسیت­ های B را از خون محیطی گیرنده جدا کرده و خالص کنید و تعداد آن را تنظیم نمائید، تا به عنوان شاهد خودی برای کرای مچ لنفوسیت B به کار گرفته شوند.
۲- لنفوسیت­های B خون محیطی اهدا کننده را جدا و خالص نموده و تعداد آن را تنظیم نمائید تا به عنوان سلول هدف در کراس مچ لنفوسیت ­های B به کار روند.
۳- رقت مناسبی از آنتی سرم ­ها خاصی به عنوان شاهد مثبت تهیه نمائید.
۴- بقیه مراحل کار مانند کراس مچ کلاس یک می­باشد. باستثنا موارد زیر:
الف) لنفوسیت ­های B به عنوان سلول هدف بکار گرفته می­ شوند.
ب) برای هر کراسمچ دو پلیت تهیه می­شود که در دمای متفاوتگذاشته می­شوند.
ج) پلیت کراس مچ عمده (سرم گیرنده بر علیه سلول اهدا کننده) و پلیت کراس مچ خودی (سرم گیرنده بر علیه لنفوسیت خود گیرنده) را یک ساعت در چهار درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
د) مدت انکوباسیون بعد از اضافه کردن کمپلمان در درجه حرارت اطاق دو ساعت است.
تفسیر:
1- درصد لیز سلول های گیرنده و اهداکننده، در حضور سرم ­های گیرندهرا باید با درصد لیز این سلول ها در شاهد مثبت مقایسه کرد.
2- نتایج کراس مچ با توجه به جدول زیر تفسیر می ­شوند (جدول 1-7-8)
جدول: تفسیر نتایج کراس مچ کلاس دو

امتیاز تفسیر درصد سلول­های لیز شده
1 منفی تا حدود ۱۰ درصد بیش از شاهد منفی
2 مثبت 11-20درصد بیش از شاهد منفی
4 مثبت 21-50 درصد بیش از شاهد منفی
6 مثبت 51-80 درصد بیش از شاهد منفی
8 مثبت 80-100 درصد بیش از شاهد منفی
0 غیر قابل تفسیر  
 
 
3- کراس مچ­هایی که در زیر آورده می­شوند بدون ارزش و اعتبارهستند.
الف) شاهدهای منفی که بیش از ده درصد سلول لیز شده داشتهباشند و یا
ب) شاهدهای مثبت منفی بوده و هیچ واکنش مثبت دیگری در پلیت کراس مچ موجود نباشد.
۴-نتایج کراس مچ در موارد زیر معتبر هستند:
الف) در شاهدهای منفی کمتر از ده درصد سلول مرده موجود باشدو يا
ب) در شاهدهای مثبت بیش از ۵۰ درصد سلول مرده موجود بوده اما واکنش­های قابل انتظار در سایر خانه­های پلیت کراس ماچ موجود باشد.
۵- در گزارش نتایج منفی کراس مچ گیرندگان عضو از جسد هر رقتی (۱/۱، 2/1،۳/1) در هر نمونه از سرم کراس مچ شده باید منفی باشد (امتیازهای ۱-۲)
۶- در گزارش نتایج مثبت (امتیازهای ۲ یا بالاتر در جدول) در گیرندگان اعضاء از جسد
الف) مشاهده واکنش مثبت (امتیازهای ۲ یا بالاتر در جدول) در هر رقتی از هر نمونه سرمی گزارش مثبت محسوب می­شود.
ب) در هر خانه گزارش شده به عنوان (غیرقابل خواندن) بهر دلیلی (حباب، نبود سلول، نبود روغن در پلیت، خانه­ های معیوب و...)، نتیجه کراس مچ بی­ارزش است و به عنوان غیر قابل تفسیر گزارش می شود.
۷- تفسیر کراس مچ­ های جاری و ویژه باید زیر نظر سرپرست ازمایشگاه یا بخش پیوند انجام شود.
نکته ­ها:
1- اهمیت بالینی آنتی بادی های موجود در سرم افراد نامزد پیوند اعضا بر علیه آنتی ژن­های کلاس دو مسأله متناقضی است. این آنتی بادی­ها را براساس فعالیت یا دمای مورد نظر به انواع سرد و گرم تقسیم می­کنند. روش کراس مچ طوری طراحی شده که بتوان هر دو نوع آنتی بادی را مشخص کرد. از آنجایی که آنتی بادی­ های ضد آنتی ژن­ های کلاس دو غالباً در سرم بیماران وجود ندارد، باید حتماً کراس مچ سرم بیمار با سلول­های خودش انجام شود.
۲- باید از کمپلمان خرگوش مناسب برای گروه بندی DR و کراس مچ کلاسی دو برای این روش استفاده شود.

1396/9/26


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 152
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )