تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

بررسی سطح سرمی و مایع فولیکولی IL-6 و هورمون های جنسی در بیماران IVF-ET و ارتباط این فاکتورها با اندومتریوز و میزان حاملگی
سیتوکاین ها نه فقط تنظیم کننده فرآینده های فیزیولوژیک بوده بلکه می توانند نقش مهمی در واکنش های ایمنوپاتولوژیک نیز داشته باشند.
اندومتريوز و ميزان حاملگي
 
 
نوري محمد,غفاري معرفت,سلماسي علي,فرزدي لعيا,قاسم زاده عاليه
 
 
 
 
سيتوكاين ها نه فقط تنظيم كننده فرآينده هاي فيزيولوژيك بوده بلكه مي توانند نقش مهمي در واكنش هاي ايمنوپاتولوژيك نيز داشته باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 (اينترلوكين-6) و هورمون هاي جنسي در بيماران نابارور در زمان جمع آوري تحت درمان با IVF-ET تخمك ها با ميزان حاملگي و بيماري اندومتريوز مي باشد. بدين منظور تعداد 80 بيمار تحت درمانIVF انتخاب و تحريك داروهاي محرك تخمك گذاري قرار گرفتند. غلظت سرمي و فوليكولي IL-6 با روش (راديوايمونواسي)ELISA و FSH استراديول و پروژسترون با روش RIA در زمان جمع آوري تخمك ها در اين بيماران اندازه گيري شد. از مجموع 80 بيمار تحت سيكل در 36 مورد انتقال جنين (ET) صورت گرفت. بيماران تحت ET بعد از دو هفته از نظر حاملگي ارزيابي گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري بين سطح سرمي و فوليكولي هورمون هاي جنسي استراديول، پروژسترون و FSH در بيماران تحت درمان با IVF و ميزان حاملگي وجود نداشت. ميزان IL-6 در سرم و مايع فوليكولي در بيماران حامله و غير حامله بعد از ET يكسان بوده واختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت(P>0.05) ولي رابطه معني داري بين سطح مايع فوليكوليIL-6 در بيماران اندومتريوز بدون حاملگي و حامله وجود داشت (P<0.05) اين مشاهدات نشان داد كه افزايش سطح مايع فوليكولي IL-6 مي تواند با كاهش ميزان حاملگي خصوصا در بيماران اندومتريوز همراه باشد
1394/2/18


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 451
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )