تست نوار ادرار Urine Test Strips

جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید
1112
تعداد بازدید: 6101

• نوار ادرار 100 تستی و 150 تستی 10 پارامتر • نوار ادرار تک پارامتر گلوکز • نوار ادرار 2 پارامتر (گلوکز کتون) • نوار ادرار 3 پارامتر (گلوکز PH پروتئین)

اطلاعات شرکت

تکوین طب پیما Takvin Teb Peyma
شرکت عضو ویژه - الماس (یکساله)
موقعیت روی نقشه
ایران
تهران
02166565027-8 

برخی از محصولات این شرکت

توضیحات
استفاده از نوار ادرار جهت بررسی حضور یا عدم حضور برخی از مودر ادرار است . (در گزارش کار قبلی برخی از آنالیت ها بررسی شده است در اینجا نیز آنالیت های دیگری را بررسی می کنیم ) 1-وجود خون در ادرار و از سمت دیگر وجود هموگلوبین و میوگلوبین میوگلوبین در خون وجود ندارد یک پروتیین عضلانی است اما ساختارش به هموگلوبین شباهت دارد بنابراین اساس اندازه گیری این دو در یک راستا قرار می گیرد. √نکته:هموگلوبین زمانی در ادرا دیده می شود که فرد دچار مشکل کلیوی و یا عفونت ادراری باتشد . √نکته:میوگلوبین :زمانی در ادرار دیده می شود که فرد اسیب عضلانی دیده باشد. •اساس روش اندازه گیری : درون خود مولکول هم یک گروه پروستتیک وجود دارد که این گروه خاصیت پراکسیدازی دارد (این گروه یک خاصیت پراکسیدازی دارد.دقت شود که آنزیم نیست و به آن پراکسیداز کاذب می گویند) ما در ازمایشگاه از این خاصیت پراکسیدازی استفاده کرده و ایجاد رنگ می کنیم و می توانیم به این نتیجه برسیم که هموگلوبین و میوگلوبین وجود دارند یا خیر . •روش آزمایش: یک ماده ی رنگ زا در نوار ادرار قرار می دهند،در صورتی که این ماده رنگ زا با یک ماده اکسید کننده بر خورد کند به واسطه تولید H2O این ماده کمی اکسید شود و در نتیجه تولید رنگ می کند (چیزی که باعث می شود این آزمایش پیش رود یک پراکسیداز است) √نکته:اگر Heme یا گروه هم دار در ادرار حضور داشته باشد این واکنش پیش می رود در غیر این صورت این واکنش پیش نخواهد رفت . از طرفی هر ماده ای که خاصیت اکسیدان داشته باشد می توانند این واکنش را پیش ببرند ما لوله آزمایش را به یک ماده شوینده یا سفید کننده (بلیچ)بشوییم و بعد اگر درست آبکشی نکنیم در لوله باقی مانده و چون دارای خاصیت اکسیدانی است با موادی که بعدا داخل لوله می ریزیم واکنش داده و ایجاد جواب مثب کاذب می کنند . √نکته:باکتری هایی که خاصیت پر اکسیدازی داشته ایجاد جواب مثبت نیز می کنند . •موارد منفی کاذب: 1-هموگلوبین در ادرار وجود دارد اما حضور مواد احیا کننده باعث احیا شدن واکنش و جلوگیری از اکسید شدن می کنند و به حالت اول باز می گردند و مانع نشان دادن هموگلوبین درذ ادرار می شوند. 2- اگر نمونه ادرار را سانترفیوژکنیم و بعد از ان نوار ادرار را وارد لوله کنیم باز هم این تست منفی می شود چون مولکول هموگلوبین سنگین است و رسوب می کند و ما نمی توانیم با نوار اذرار ان را اندازه گیری کنیم (نوار ادرار هخمیشه قبل از سانتریفیوژ باید باشد ) 3- اگر SG بالا باشد PH زیر 5 است و اگر پروتیین در ادرار باشد ممکن است شرایطی را ایجاد کند که مانع لیز شدن RBC ها شود و Heme آزاد می شود و واکنش می دهد و در نتیجه جواب،مثبت کاذب خواهد شد. 2- بیلی روبین •اساس آزمایش: الف)اکسیداسیون بیلی روبین زرد به واسطه اکسید شدن به بیلی وردین سبز تبدیل می شود : A– ازمایش اسمیت :اکسیداسون بیلی روبین در حضور الکل ید و تولید حلقه سبز B– ازمایش فوشه : اکسیداسیون بیلی روبین در حضور کلرید فردریک و TCA C– لکه هاریسون : همان تست فوشه است که به وسیله سولفات باریم انجام می شو د و بیلی روبین را جمع میکند و جذب می کند و ادرار را در نهایت از کا غذ صافی عبور می دهیم.ادرار تخلیه شده سولفات باریم به همراه بیلی وردین که جذب کرده از صافی رد نشده و پشت کاغذ صافی تجمع می یابد،حال روی کاغذ صافی فوشه را انجام می دهیم . √نکته: آزمایش لکه هاریسون بسیار اختصاصی است و برای نوزادان استفاده می شود . ب)دیازو یک روش اختصاصی و کاملا حساس است . •اساس آزمایش: بیلی روبین کنژوکه با مشتق آروماتیک نمک دیازونیوم در محیط اسیدی یک رنگ قرمز-نارنجی تولید می کند که آزوبیلی روبین نامیده می شود و حضور این رنگ در آزمایش نشان دهنده بیلی روبین است. موارد استفاده: در نوار ادرار و ایکتو تست (روش متمرکز:کل بیلی روبین در یک نقطه از کاغذ صافی جمع می شود و بعد تست دیازو را روی آن انجام می دهیم) 3- اوروبیلی نوژن •اساس آزمایش: (تست ارلیش یا ارلیخ) اوروبیلی نوژن با معرف ارلیخ در محیط اسیدی واکنش می دهد و رنگ قرمز ایجاد می کند . √نکته: آزمایش افتراقی واتسون-شوارتز نیز برای تشخیص بیلی روبین از اروبیلی نوژن انجام می شود. √نکته: در نوار ادرار هم برای دیدن اوروبیلی نوژن از اساس روش ارلیخ استفاده می شود. 4- لکوسیت استراز آنزیم این ماده در WBC ها وجود دارد و زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد دچار عفونت ادراری شده باشد در این صورت با نوار ادرار می توانیم بفهمیم که WBC ها در ادرار وجود دارند یا خیر پس اگر مثبت شود،فرد عفونت دارد. •اساس آزمایش: تبدیل هیدرو لایزیک آروماتیک استر به آروماتیک الکل توسط آنزیم لکوسیت استراز و واکنش این الکل با نمک دیازونیوم که منجر به تولید رنگ بنفش می شود.(روش دیازو) 5-نیتریت ادرار نیتریت حاصل تولیدات باکتری است ،بنابراین باز هم برای تشخیص در عفونت ادراری فرد استفاده خواهد شد. •اساس آزمایش: اساس آزمایش دی آزو تیزاسیون است که در آن یک آروماتیک آمین با این نیترات حاصل از فعالیت باکتری در یک محیط اسیدی وارد واکنش می شود و یک نمک دیازو و یک آروماتیک بنام کینولین میدهد و محصولی که تولید می کند در آخر رنگ صورتی-بنفش دارد که این محصول را در نهایت روی نوار ادرار می توان با رنگی که دارد تشخیص داد. √نکته:محیط اسیدی=هر کدام از مربع های روی نوار ادرار 6-اسید آسکوربیک زمانیکه اسید آسکوربیک زیاد مصرف می شود(به واسطه مکمل های غذایی یا تزریق مکمل ها)این مقدار مازاد از طریق ادرار دفع می شود. این حالت بیماری محسوب نمی شود،اما آسکوربیک اسید چون خاصیت احیا کنندگی دارد در نهایت مانع پیش بردن بسیاری از آزمایش ها و سرکوبی آزمایش می شود. ↵مثال: 1.آزمایش تشخیص HB که نوار ادراری به خاطر حضور ویتامین C،اشتباها تست را منفی نشان میدهد. 2.آزمایش تشخیص گلوکز(گلوکز اکسیداز) حضور بیش ازحد ویتامین C باعث برگرداندن واکنش شده و در واقع نوار ادرار گلوکز را منفی نشان میدهد در حالیکه کتون فرد مثبت است. √نکته:رابطه ی کتون و گلوکز در ادرار:زمانیکه دیابت تحت درمان قرار نگیرد،گلوکز افزایش ناگهانی می یابد(از 100 به 400)که در این حالت افزایش کتون بادی را در ادرار خواهیم داشت(بدین معنی که بدن برای تولید انرژی به سراغ اسیدهای چرب می رود) تعدادی از تست های تاییدی جهت اطمینان از حضور برخی آنالیت ها در ادرار 1.واکنش روترا جهت جستجوی کتون در ادرار درون پلیت ها پودر روترا(دست ساز)میریزیم و به آن یک تا دو قطره ادرار می افزاییم.اگر تغییر رنگ از سفید به بنفش مشاهده شد کتون در ادرار مثبت است. 2.الکل پیرامیدون جهت جستجوی خون در ادرار درون لوله آزمایش 2ml ادرار ، 2ml الکل ، 1ml اسید استیک 10% و 1ml H2O2 20% را با هم مخلوط می کنیم،اگر رنگ بنفش حاصل شد پاسخخون در ادرار مثبت است. نوار ادراری یک نوار پلاستیکی است که پد هایی روی آن نصب است که دارای مواد شیمیایی هست که توانایی انجام واکنش رنگی با مواد داخل ادرار را دارند. پس از ورود نوار ادرار به داخل لوله و برخورد مواد شیمیایی پدها با ادرار، تغییر رنگ(و یا عدم تغییر)میدهند وبا توجه به راهنمای موجود روی بسته ی نوار ادراری، میزان آنالیت مورد نظر را به صورت نیمه کمی مشخص میکنیم. نکات مهم نوار ادراری: نمونه تازه باشد از تماس دست با پدها جلوگیری شود به مدت کوتاه (1 ثانیه) نوار با نمونه تماس پیدا کند نتایج سریع قرائت شوند هنگام خارج کردن نوار،حتما به لبه ی لوله کشیده شود تا نمونه اضافی گرفته شود *نوار ادراری یک روش غربالگری ست و دارای خطا( و یا – کاذب) است و در صورت لزوم بهتر است با روشهای اختصاصی بررسی دقیق تر انجام دهیم. PH ادرار از دو نشانگر “متیل رد” و “برم تیمول بلو” اسفاده میشد. متیل رد در دامنه ی PH=4-6 فعال است و از قرمز تا زرد تغییر میکند. برم تیمول بلو نیز در دامنه PH=6-9 فعالیت خود را به صورت تغییر رنگ زرد تا آبی نشان میدهد. که با ترکیب این دو معرف، دامنه ی قابل فعالیت به 9-3.5 افزایش میابد. *بدلیل خطای ناشی از پدیده ی سر رفتن(RUN OVER)، توصیه میشود PH سریع خوانده شود. به این دلیل که بافر اسیدی موجود در پد پروتئین حرکت کرده و وارد پد PH شده و سبب کاهش کاذب میگردد. *برای اندازه گیری PH ادرار،نمونه باید تازه باشد.چرا که در نمونه ادرار مانده،اوره تجزیه میشود و CO2 آزاد میکند که باعث کاهش PH میشود. پروتئین ادرار موارد استفاده: مشکلات کلیوی، اندازه گیری در افراد دیابتی که بدلیل افزایش فشار خون و بدنبال آن افزایش فشار روی کلیه ها، فیلتراسیون کلیه ها متفاوت میشود و باعث دفع پروتئین میشود. که با اندازه گیریمیکرو آلبومین (آلبومین کم) در ادرار 12 ساعته اندازه گرفته میشود. اندازه گیری توسط نوار ادرار: معرف های PH نظیر تترا برم فنل بلو و تترا کلرو فنل-تترابروم سولفون فتالئین در یک بافر اسیدی درون درون پد پروتئین نوار ادرار قرار دارند.که در صورت حضور پروتئین در ادرار، رنگ پد از زرد به سبز و نهایتا به آبی تغییر پیدا میکند. موارد مثبت کاذب: ادرار شدیدا قلیایی تماس طولانی نوار ادرار با نمونه آلودگی ظرف با مواد ضدعفونی کننده تداخلات رنگی ادرار نمونه حاوی خون موارد منفی کاذب: غلظتهای بالای املاح بدلیل کاهش حساسیت آزمایش وجود پروتئین هایی غیر از آلبومین آزمایشات تاییدی پروتئین: ساده ترین روش،افزایش دمای نمونه تا °60-50 است،که باعث دناتوره شدن پروتئین و ایجاد کدورت میشود. ولی معمولترین روش استفاده از اسید سولفوسالسیلیک است(روش SSA). برای حذف تداخل سایر مواد معلق در ادرار،SSA بعد از سانتریفیوژ انجام میگیرد. اگر پروتئین توسط نوار ادراری منفی بود و در SSA مثبت بود و یا یک درجه بیشتر بود، به وجود پروتئین هایی غیر از آلبومین(مثلا بنس جونز) مشکوک میشویم. مراحل انجام SSA : ابتدا داخل یک لوله، 1cc نمونه میریزیم. سپس 1cc اسید سولفوسالسیلیک به نمونه اضافه میکنیم. سپس به لوله های استاندارد از قبل تهیه شده اسید سولفوسالسیلیک اضافه میکنیم. حال با مقایسه ی لوله ی نمونه با لوله های استاندارد،به میزان پروتئین به صورت نیمه کمی پی میبریم.


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 6101
5.6/10 (تعداد آرا 20 نفر )