دستگاه ایمونو انالایزر (الکتروکمی لومینانس)

جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید
1221
تعداد بازدید: 5103

COBAS E411(ECL) Roche Diagnostics Application overview Thyrold function Anti TG Anti TPO Anti TSH receptor FT3 FT4 T3 T4 T Uplake TG TSH Tumor markers AFP GA 125II GA 15-3 GA 19-9 GA 72-4 CEA CYFRA 21-1 Free PSA NSE S-100 Lotal PSA Infectious diseases Anti –HAV total Anti –HAV IgM Anti-HBc Anti- HBc IgM Anti- HBs Anti-HCV HBeAg HBsAg HBsAg confirmatocy HBsAg II CMV IgG CMV IgM CMV IgG Avidity* HSV-1* HSV-2* HIV Antigen HIV Antigen confirmatory HIV combi HIV combi PT* Rubella IgG Rubella IgM Toxo IgG Toxo IgM Fertility hormones ACTH C peptide Cortisol DHEA-S Estradial FSH hCG* β hCG STAT Insulin LH Progestarone Prolactin SHBG Testosterone Testosterone II Cardiac CK-MB(mass) CK-MB(mass) STAT Digosin Digltoon Mpoglobin Mycglobin Mycglobin STAT NT-gro BNP Troponin I Troponin T Hs Troponin T Hs STAT Troponin T STAT Matemal care AFP Free β hCG hCG β PAPP-A PLGF SFLT Anemia ferrin Folate RCB Folate Vitamin B12 Bons markers Β-cross laps Vitamin D3 (25-OH) Intact PTH P1NP PTH STAT Critical care ILS BRAHMS PCT S100 Rhaumatoid artritis Anti-CCP oTHERS IgE

توضیحات فنی

    Roche Diagnostics
    Application overview

اطلاعات شرکت

Akbarieh
شرکت - عادی (در انتظار تایید)
موقعیت روی نقشه
ایران
تهران
02166469801-4 

برخی از محصولات این شرکت

توضیحات
آنتی بادی ها با اتصال اختصاصی به مولکولی که بر ضد آن تهیه شده اند، به عنوان ابزاری برای سنجش های اختصاصی و سریع در اختیار محققان قرار گرفتند. روش هایی که از آنتی بادی ها به عنوان شناساگر بهره می گیرند، روش های سنجش ایمنی (Immunoassay) نام دارند. شناسایی یک مولکول خاص، اولین مرحله در این نوع سنجش ها محسوب می شود. این عمل توسط یک آنتی بادی خاص انجام می پذیرد. به عبارتی جزء لاینفک هر سنجش ایمنی میان کنش بین آنتی ژن و آنی بادی است. یکی از انواع طبقه بندی سنجش های ایمنی بر اساس نوع ماده نشاندار بنا شده است. به عنوان مثال Radioimmunoassay، Enzyme immunoassay، Immunofluorescence و .. که در این میان روش سنجش ایمنی رادیواکتیو دارای قدمت بیشتری نسبت به سایر روش ها می باشد. در روش سنجش ایمنی رادیواکتیو هرکدام از جزء آنتی ژن یا آنتی بادی را می توان با ماده رادیواکتیو نشاندار ساخت. استفاده از ماده رادیواکتیو به عنوان نشانگر باعث ایجاد معایبی از جمله خطر تشعشع و نیمه عمر کوتاه کیت ها شده است. روش سنجش ایمنی که بعد از روش رادیواکتیو ابداع گردیده روش سنجش های ایمنی آنزیمی (ELA) است که مانند روش قبل اساس آنها بر واکنش آنتی ژن – آنتی بادی می باشد، با این تفاوت که جهت ردیابی واکنش مذکور به جای عناصر رادیواکتیو از آنزیم و واکنش آنزیمی استفاده می شود. شایان ذکر است که طیف متنوعی از تکنیک های غیر رادیواکتیو به عنوان روش های جانشین تشخیصی در سنجش های ایمنی طراحی شده اند. تکنولوژی که در سال های اخیر طراحی شده است به نام کمی لومینسانس (CL) یا لومینسانس (L) معروف است که محصول نهایی قابل سنجش آن نور می باشد. کمی لومینسانس به تابش نور از محصول تهییج شده یک واکنش شیمیایی، زمانی که به سطح پایه بر می گردد، اطلاق می شود. مثال بسیار ساده برای این واکنش آتش گرفتن یک چوب کبریت می باشد. در این فرآیند گوگرد در طی یک واکنش شیمیایی، اکسید شده و تولید نور می کند. با تلفیق یک واکنش کمی لومینسانس و یک واکش ایمونولوژیک می توان با اندازه گیری مقدار نور تابش یافته، غلظت مولکول ها را تعیین کرد. شکل (1) : شعله چوب کبریت که بیان کننده یک واکنش کمی لومینسانس می باشد اصول پایه و تعریف کمی لومینسانس وقتی یک الکترون از سطح تهییج شده یا بالاتر به سطح پایین تر انرژی می رسد و انرژی خود را به صورت نور متصاعد می کند، واکنش را به نام لومینسانس می شناسیم. انواع متعددی از پدیده لومینسانس شناخته شده اند که شامل فلورسانس، فسفرسانس، و کمی لومینسانس می باشند. پدیده کمی لومینسانس از سایر پدیده های لومینسانس متفاوت است و در آن واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی (و نه پدیده فوتولومینسانس) باعث تهییج نمی شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسنس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی، نور منتشر می شود. همانطور که قبلاً ذکر گردید تا رسیدن به نقطه عطف دیگر و روشی تازه، تحقیقات در جهت اصلاح و بهبود روش قبل ادامه خواهد داشت، که طی چند سال گذشته در جهت بهبود کمی لومینسانس روش الکترو کمی لومینسانس ابداع شده است. الکترو کمی لومینسانس نوعی از کمی لومینسانس است که در آن واکنشی که به تولید نور می انجامد با جریان الکتریکی آغاز و با قطع آن خاتمه می یابد و نور تولید شده در این روش تنها در محل الکترود ایجادگر جریان الکتریکی به وجود می آید. کنترل زمان تابش نور، مشکل تداخل بیش از حد نور تابش شده از نمونه های مجاور را رفع می کند و همچنین کنترل محل تابش نور (تنها در سطح الکترود) باعث می شود تا بتوان تمامی نور تولید شده از نمونه را در محلی بسیار نزدیک به دستگاه دتکتور متمرکز کرد. این موضوع، با افزایش نسبت سیگنال به نویز (نور زمینه) دقت را بالا برده و همچنین با تمرکز نور بر سطح دتکتور، حساسیت را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد. در حال حاضر، سایر روشهای ایمونواسی فاقد چنین حساسیتی می باشند. همچنین با کنترل محل تابش نور می توان نور تابش یافته از بیش از یک واکنش ایمونولوژیک در یک نمونه را همزمان در محل های مختلف قابل اندازه گیری کرد و بدین ترتیب می توان غلظت چند ماده را در نمونه به صورت همزمان تعیین کرد. از مزایای دیگر این روش امکان انجام آزمایش در زمانی بسیار کوتاه است. اصول روش الکتروکمی لومینسانس (ECL) الکتروکمی لومینسانس فرآیندی است که با واسطه مولکول های متعددی از جمله ترکیبات روتنیم1، اسمیم2، رنیم3 و یا دیگر عناصر شناخته شده رخ می دهد. فرایند الکتروکمی لومینسانس باعث تولید پیش سازهای پایدار در سطح الکترود می شود که محصول نهایی این واکنش تولید نور است. در مثالی که در این مقاله توضیح داده می شود ترکیبی به نام روتنیوم تریس بای پیریدیل «[Ru(bpy)3 12 » به همراه ماده تریپروپیلامین (TPA) استفاده می شود. در روش های آزمایشگاهی، از استر آن – هیدروکسی سوکسینیمید (NHS) روتنیوم استفاده می شود چرا که راحت تر به پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و هاپتن ها متصل می شود (طیف وسیعی از آنالیت ها را در بر می گیرد). پایه و اساس ECL در استفاده از کمپلکس روتنیوم تریس4 و تریپروپیلامین (TPA) می باشد که محصول نهایی به صورت نور قابل اندازه گیری است. آغاز واکنش توسط جریان الکتریکی بوده که در پایان منجر به تولید نور از کمپلکس روتنیوم تریس خواهد شد. در این مرحله ولتاژی الکتریکی به کمپلکس ایمنولوژیک روتنیوم تریس اعمال می شود که این کمپلکس به استرپتوآویدین پوشیده شده در سطح میکروپارتیکل ها متصل شده است. استفاده از واکنش الکتریکی از مزایای این روش می باشد که می توان دقیقاً کل واکنش را تحت کنترل قرار داد. اجزاء دخیل در یک روش ECL برای درک بهتر مطلب، به توضیح اجزاء درگیر در یک واکنش ECL خواهیم پرداخت. این اجزا شامل استرپتوآویدین5، بیوتین6، آنالیت (یا آنتی ژن)، آنتی بادی، میکروپارتیکل7، روتنیوم8 و تریپروپیلامین9 می باشند. در یک نمونه مورد آزمایش، آنالیت مجهول ممکن است آنتی ژن یا آنتی بادی باشد چنانچه فرض بر این باشد که آنالیت مجهول آنتی ژن است، روتنیوم بر روی آنتی بادی متصل (کنژوگه) می شود که توانایی اتصال به آنتی ژن مجهول را خواهد داشت که به آن آنتی بادی بایوتینه شده گفته می شود. بیوتین و استرپتوآویدین میل شدیدی جهت اتصال به یکدیگر دارند. میکروپارتیکل هایی که سطح آنها از استرپتوآویدین پوشیده شده است، به واکنش اضافه می شود. در مدت زمان انکوباسیون که این مواد در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم متصل می شوند کمپلکسی تشکیل می شود که در یک انتها میکروپارتیکل ها و در انتهای دیگر روتنیوم قرار دارد. جهت تثبیت این کمپلکس از میدان مغناطیسی استفاده شده که باعث اتصال میکروپارتیکل ها به سطح جامد فلزی خواهد شد. بعد از تثبیت، واکنش بین تریپروپیلامین ( که در حقیقت نقش یک کاتالیزور را داشته ) و روتنیوم ( که نقش منتشر کننده نور را دارد) طی اعمال یک ولتاژ الکتریکی آغاز می شود که این واکنش در انتها منجر به تولید نور می شود. نور حاصله را می توان با استفاده از یک تقویت کننده نور (فوتومولتی پلایر) به یک آشکارساز (Detector) رسانید و میزان فوتون های ساطع شده را اندازه گیری کرد. با استفاده از استانداردهای از پیش تعیین شده برای دستگاه می توان به میزان آنالیت مورد نظر با دقتی بین 18-10 تا 12-10 پی برد. واکنش ECL در سطح الکترون همان طور که قبلاً ذکر شد در واکنش الکتروکمی لومینسانس که منجر به تولید نور می شود دو ماده روتنیوم و ترپروپلامین دخیل هستند. این دو ماده تا زمانی که ولتاژ به آنها اعمال نشود پایدار خواهند بود. واکنش این دو ماده در تکنولوژی ECL بر روی سطح الکترودهایی از جنس پلاتین یا طلا صورت می گیرد. اعمال ولتاژ برق بر سطح الکترود باعث شروع واکنش خواهد شد و تریپروپلامین (TPA) اکسیده شده و یک الکترون از دست می دهد در نتیجه به فرم قبل از رادیکال آزاد تبدیل و سپس با از دست دادن یک اتم هیدروژن (H ) به شکل رادیکال آزاد TPA در خواهد آمد. کمپلکس روتنیوم نیز در اثر اعمال ولتاژ یک الکترون از دست داده و اکسیده شده و به فرم کاتیون روتنیوم (RU ) تبدیل می شود. این یون روتنیوم در دومین واکنش یک الکترون از کاتیون آزاد TPA گرفته و سپس جهت رسیدن به حالت پایدار نور از خود ساطع می نماید. Detection of ruthenium-labeled immune complex شکل (2) : در این تصویر اساس تولید نور توسط روتنیوم (ستاره) متصل شده به آنتی بادی به تصویر کشیده شده است. TPA نقش کاتالیزوری ایفا نموده و باعث تحریک روتنیوم شده که روتنیوم هنگام بازگشت به حالت پایدار خود نور تولید می نماید. The ECL reaction at the electrode surface شکل (3) : در این تصویر واکنش الکتروکمی لومینسانس بر سطح الکترود پلاتین نشان داده شده است. در این واکنش تولید نور توسط روتنیوم انجام شده که تریپروپلامین به عنوان کاتالیزور واکنش درگیر می شود. بدیهی است که شروع واکنش با القاء جریان الکتریکی آغاز می شود. واکنش TPA با یون روتنیوم در اثر یک انتقال انرژی صورت می گیرد که در این حالت یون روتنیوم به حالت پایدار این چرخه می تواند دوباره تکرار شود. حالت احیاء شدن یون TPA نیز طی پروسه ای انجام خواهد شد که تاثیری روی فرایند کمی لومینساس نخواهد داشت. برای تداوم واکنش غلظـت TPA بایستی بیش از مقدار مورد نیاز باشد. این واکنش به وسیله میزان حضور TPA و مقدار کمپلکس روتنیوم کنترل می شود. در مدت زمان اندازه گیری TPA مصرف شده و کمپلکس روتنیوم به طور مداوم تولید می شود. این بدان معنی است که کمپلکس روتنیوم در طول پروسه اندازه گیری می تواند نور زیادی تولید بنماید که نشان دهنده تأثیر تقویت ذاتی بوده و حساسیت این تکنولوژی را نیز بیان می نماید. به عبارتی دیگر تعداد زیادی فتون می تواند در نتیجه یک کمپلکس آنتی ژن – آنتی بادی ایجاد شود. مدت زمان ایجاد سیگنال در ECL در شکل زیر منحنی تولید نور بر اساس میزان ولتاژ اعمال شده در طول زمان به تصویر کشیده شده است. زمانی که ولتاژ به الکترود اعمال می شود در یک بازه زمانی کوتاه فتون های نوری ایجاد شده و به اوج می رسد که می تواند به عنوان یک سیگنال در ECL شناسایی شود. ECL signal generation شکل (4) : منحنی تولید در واکنش الکتروکمی لومینسانس سلول های اندازه گیری در ECL هسته دستگاه ECL تعدادی کانال با ویژگی های خاص هستند که به نام سلول اندازه گیری خوانده می شوند. این سلول ها به گونه ای طراحی شده اند که جریان از آنها عبور می نماید. اساساً در سلول اندازه گیری سه مرحله به شرح ذیل صورت می گیرد : 1.اتصال / رهایی با استفاده از میدان مغناطیسی کمپلکس میکروپارتکیل ها10 و استرپتوآویدین که با آنتی ژن و آنتی بادی متصل شده اند در سطح الکترود به صورت یکنواخت پخش می شوند. از سیستم Pro Cell 11(بافر شستشو) جهت شستن ذرات پارتیکل های اضافی و معرف ها و مواد زاید دیگر استفاده می شود. 2.انجام واکنش ECL میدان مغناطیسی قطع شده و ولتاژ از طریق الکترودها به کمپلکس میکروپارتیکل ها و آنتی ژن و آنی بادی منتقل می شوند و واکنش کمی لومینسانس آغاز می گردد.د نور منتشر شده با فتومولتی پلایر اندازه گیری شده و سپس سیستم از سیگنال های ایجاد شده جهت محاسبه میزان آنالیت مورد نظر استفاده می نماید. 3.آزادی میکروپارتیکل ها و تمیز کردن سلول پس از اتمام اندازه گیری میزان فتون رها شده، سطح الکترودها با محلول مخصوص (celen Cell) شستشو داده شده و سطح سلول های اندازه گیری بازسازی می شوند و سلول برای اندازه گیری مجدد آماده می شود. ECL measuring cell شکل (5) : نمای شماتیک سلول اندازه گیری در الکتروکمی لومینسانس مزایای استفاده از ECL الکترو کمی لومینسانس تکنولوژی جدیدی است که دارای مزایای نسبت به تکنیک های تشخیصی دیگر می باشد. از جمله این مزایا می توان موارد ذیل را ذکر نمود. 1. قابلیت اتوماسیون کامل دستگاه که خطای تکنیکی را کاملاً حذف می نماید. 2. دارای معرف غیر ایزوتوپی بسیار پایدار و با کاربرد آسان می باشد. 3. حساسیت بالا جهت اندازه گیری آنالیت ها با مقادیر بسیار کم و همچنین در مدت زمان کوتاه 4. سنجش با کیفیت بالا 5. برگشت سریع و آماده شدن برای سنجش دیگر 6. قابلیت تشخیص همه آنالیت ها با استفاده از این تکنیک و در یک نوع فاز جامد (عدم استفاده از چاهک مخصوصی برای هر تست) 7. با توجه به عملکرد دستگاه قدرت تکرار پذیری بسیار بالا و کاهش مصرف معرف ها و در نتیجه کاهش هزینه ها و کاهش زمان را می توان از ویژگی های این سیستم بیان نمود محدودیت های استفاده از ECL همانطور که قبلاً اشاره شد هر روشی علاوه بر مزایا دارای معایب و محدودیت هایی نیز می باشد که این محدودیت ها شامل : 1. بسته بودن سیستم ( در این روش بایستی حتماً از دستگاه و کیت ها و محلول ها و همچنین سر سمپلر و چاهک های مخصوصی استفاده شود که کاملاً انحصاری و در اختیار یک شرکت مشخص می باشد) 2. هزینه قابل توجه دستگاه و همچنین کیت ها و محلول های آن روش انجام تست در ECL چهار روش در سیستم الکتروکمی لومینسانس وجود دارد (شکل 6) : 1. روش رقابتی جهت اندازه گیری آنالیت های کوچک 2. روش ساندویچ (یک مرحله ای و دو مرحله ای) جهت اندازه گیری آنالیت های بزرگ 3. روش پل زدن (Bridging) برای تشخیص آنتی بادی ها 4. روش سنجش پروب های نوکلوئیک اسید شکل (6) : انواع اساس الکتروکمی لومینسانس روش رقابتی از این روش برای اندازه گیری مولکول های کوچک مثل FT3 استفاده می شود (شکل 7). 1. در اولین قدم سرم و آنتی بادی ضد FT3 که با کمپلکس روتنیوم نشاندار شده است در داخل چاهک اضافه می شود 2. در مرحله دوم FT3 بیوتینه شده و استرپتوآویدین که به میکروپارتیکل ها متصل شده است اضافه می گردد. FT3 بیوتینه شده و FT3 آزاد موجود در سرم جهت اتصال با آنتی بادی ضد FT3 که با کمپلکس روتنیوم نشاندار شده است رقابت می نمایند. هرچه میزان FT3 آزاد بیشتر باشد FT3 بیوتینه کمتری به آنتی بادی ضد FT3 متصل می شود و در نتیجه میزان کمتری از آنها به میکروپارتیکل ها متصل خواهند شد و بالعکس. 3. پس از انکوباسیون دوم مخلوط واکنش شامل کمپلکس ایمنی (FT3 متصل شده به آنتی بادی اختصاصی خود) به سلول اندازه گیری منتقل می شود. کمپلکس ایمنی با واسطه میکروپارتیکل به سطح الکترود مغناطیسی متصل می شود و نمونه ها و معرف های اضافی توسط محلول شستشو خارج می شوند. 4. در روش ECL، کنژوگه روتنیوم پایه و اساس کمی لومینسانس است که با تحریک الکتریکی تولید نور می نمایند. در این روش رقابتی میزان نور تولید شده ارتباط معکوس با غلظت FT3 موجود در نمونه دارد. ارزیابی و محاسبه غلظت مولکول از طریق منحنی کالیبراسیون که بواسطه غلظت استانداردها رسم شده است انجام می گردد. Competitive principle شکل (7) : نمای شماتیک اساس تست رقابتی در الکتروکمی لومینسانس روش ساندویچی روش ساندویچ برای اندازه گیری آنالیت ها پروتئینی مانند هورمون TSH بکار می رود. 1. در مرحله اول نمونه با آنتی بادی بیوتینه TSH و آنتی بادی اختصاصی TSH که با روتنیوم نشاندار شده است مخلوط می گردد. در زمان انکوباسیون اول آنتی بادی اختصاصی با TSH موجود در نمونه اتصال پیدا می کند. 2. در مرحله دوم استرپتوآویدین متصل به میکروپارتیکل ها اضافه می شود. در انکوباسیون دوم آنتی بادی بیوتینه به استرپتوآویدین که در سطح میکروپارتیکل ها پوشیده شده متصل می گردد. 3. پس از انکوباسیون دوم مخلوط واکنش شامل کمپلکس ایمنی به سلول اندازه گیری دستگاه ECL منتقل می شود. کمپلکس ایمنی بر روی الکترود مغناطیسی قرار گرفته و نمونه ها و معرف های اضافی توسط محلول شستشو خارج می گردند. سپس واکنش الکتروکمی لومینسانس که باعث ایجاد نور می شود در سطح الکترود مغناطیسی انجام می پذیرد. 4. در این مرحله میزان نور تولید شده با غلظت TSH موجود در نمونه رابطه مستقیم دارد. ارزیابی و محاسبه غلظت مولکول با استفاده از منحنی کالیبراسیون که آن نیز به واسطه غلظت استانداردها رسم شده است توسط دستگاه به صورت خودکار انجام می گردد. شکل (8) : نمای شماتیک اساس روش ساندویچی در الکتروکمی لومینسانس روش پل زدن (Bridging) در این روش از دو نوع آنتی ژن کنژوگه شده (کنژوگه با بیوتین و کنژوگه با روتنیوم) استفاده می شود. این روش شبیه به روش ساندویچ بوده با این تفاوت که در این روش آنتی بادی مورد سنجش می باشد (مانند IgG – IgM و IgA) 1. در اولین گام، آنتی بادی مورد هدف در سرم به آنتی ژن نشاندار متصل شده و کمپلکس ایمنی تشکیل می دهند. 2. در مرحله دوم این کمپلکس ایمنی به استرپتوآویدین پوشیده شده در سطح میکروپلیت ها متصل می شود. 3. پس از انکوباسیون دوم مخلوط واکنش شامل کمپلکس ایمنی به سلول اندازه گیری دستگاه ECL منتقل می شود. کمپلکس ایمنی بر روی الکترود مغناطیسی متصل شده و نمونه ها و معرف های اضافی توسط محلول شستشو خارج می گردند. سپس واکنش ECL در سطح الکترود که باعث ایجاد نور می شود صورت می پذیرد. 4. در این مرحله میزان نور تولید شده با مقدار مولکول موجود در نمونه رابطه مستقیم دارد. در روش ECL ارزیابی و محاسبه غلظت مولکول از طریق منحنی کالیبراسیون انجام شده که آن نیز به واسطه غلظت استانداردها رسم شده است. Bridging principle شکل (9) : نمای شماتیک اساس روش پل زدن در لکتروکمی لومینسانس نتیجه گیری روش الکتروکمی لومینسانس را با توجه به مزایایی که قبلاً ذکر شده از جمله دقت، صحت، قابلیت سنجش چند مولکول متفاوت به طور همزمان در نمونه مورد آزمایش، جوابدهی سریع حتی برای تست های فوق تخصصی و عدم اتلاف وقت و در نتیجه رضایت مندی هرچه بیشتر بیماران و پزشکان محترم که هدف تمامی همکاران می باشد را در بر داشته است، می توان به عنوان روشی که نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد در نظر گرفت. با این روش کمی لومینسانس نیز یک روش نوین در سنجش مولکول ها می باشد ولی به دلایلی که در این مقاله جایگاه مطرح نمودن این بحث نمی باشد جایگاه خود را سریعاً به الکتروکمی لومینسانس تغییر داده است و چنانچه آزمایشگاهی شرایط انجام تست به روش الکتروکمی را داشته و همچنین کیفیت در پاسخ دهی به بیماران را در سرلوحه عملکرد خود قرار داده باشد مطمئناً این روش را به سایر روش ها ترجیح خواهد داد.


نظرات بیندگان
نظر شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
سوال یا نظر شما : ( لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید) :

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 5103
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )