تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

خرید و فروش تجهیزات


آزمایشگاه ها  می توانند از طریق فرم زیر تجهیزات دست دوم خود را در این سیستم ثبت کنند
تا مورد بازدید آزمایشگاه های دیگر قرار گیرد و از این طریق بی واسطه تجهیزات خود را به همکاران آزمایشگاهی بفروشند

 

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاه
مشخصات دستگاه

لطفا مشخصات دستگاه خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.

* نام دستگاه :
* مدل دستگاه :
* وضیعت دستگاه :

توضیحات :
پشتیبانی یا خدمات

 شرکت فروشنده دستگاه یا شرکت ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی

* نام شرکت :
قیمت و شرایط پرداخت
* قیمت پیشنهادی :
توضیحات قیمت و شرایط پرداخت :
تصاویر محصول

 حتما از دستگاه خود تصویر آپ لود کنید (الزامی )

+ -
* عکس :
توضیحات :
اطلاعات تماس

لطفا شماره تماس فرد پاسخگوی تماس های تلفنی را وارد کنید

* نام و نام خانوادگی فرد پاسخگو به تماس ها :
* پست الکترونیک :
* تلفن همراه :
* محل فعلی دستگاه در استان :
وسایل جانبی دستگاه

لطفا وسایل جانبی دستگاه در هنگام تحویل و بسته بندی را به طور کامل نام ببرید

* نحوه بسته بندی و ارسال :
* وسایل جانبی :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :