تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

خرید و فروش تجهیزات دست دوم


آزمایشگاه ها  و شرکت ها می توانند از طریق فرم زیر تجهیزات دست دوم خود را در این سیستم ثبت کنند
تا مورد بازدید آزمایشگاه های دیگر قرار گیرد و از این طریق بی واسطه تجهیزات دست دوم خود را به همکاران آزمایشگاهی بفروشند

 

خرید و فروش تجهیزات دست دوم
مشخصات دستگاه

لطفا مشخصات دستگاه خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.

help
help
help
help
پشتیبانی یا خدمات

 شرکت فروشنده دستگاه یا شرکت ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی

help
help
قیمت و شرایط پرداخت
help
help
تصاویر محصول

 حتما از دستگاه خود تصویر آپ لود کنید (الزامی )

help
help
اطلاعات تماس

لطفا شماره تماس فرد پاسخگوی تماس های تلفنی را وارد کنید

help
help
help
help
وسایل جانبی دستگاه

لطفا وسایل جانبی دستگاه در هنگام تحویل و بسته بندی را به طور کامل نام ببرید

helphelp
ممانعت از سابمیت ماشینی
help