مطالب اخیر

ملاحظات خرید در اسپکترومترهای جرمی

ملاحظات خرید در اسپکترومترهای جرمی قیمت اغلب اسپکترومترهای جرمی مطرح شده در این گزارش از ۳۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار متغیر است. وسایل بسیار دقیق تر که در تحقیقات بکار می روند می تواند صدها هزار دلار بها داشته باشند . برخی تولید کنندگان PCها، چاپ گرها و نرم افزارهای اجرایی …

بیشتر بخوانید »

تشخیص و آنالیزیونی

تشخیص و آنالیزیونی یون های خروجی از آنالایزر جرمی به تکثیر کننده الکترونی برخورد می کنند که خروج جریان های الکترونی از سطوح دینوندهای فلزی پیوسته را تحریک می کند و سیگنال اصلی را تا  برابر تشدید می کند؛ گیرایی بالای تکثیرکننده الکترونی منجر به حساسیت بالای اسپکترومتری جرمی می …

بیشتر بخوانید »