مطالب اخیر

سیستم های گزارش در EIA

شناسایی و اندازه گیری یک نشانگر آنزیمی معمولاً توسط یک تبدیل شیمیایی صورت می پذیرد. دانش دقیقی از سینتتیک آنزیمی برای کاربرد در سنجش های ایمنی ضروری نیست. می توان یک سیستم گزارش مناسب را از بین روش های استاندارد منتشر شده انتخاب کرد. هر کدام از این روش ها …

بیشتر بخوانید »

روش های مزدوج سازی استاندارد

برای کسب راندمان بیشتر باید شرایط را مطلوب کرد. جهت بدست آوردن محصولات مناسب برای سنجش های ایمنی از شماهای زیر می توان استفاده کرد: استرهای N- هیدروکسی سوکسین ایمید با گروههای آمین نوع اول موجود در پروتئین ها با لیگاند مربوط در pH نسبتاً قلیایی واکنش داده و مزدوج …

بیشتر بخوانید »

روش های نشاندار کردن آنزیمی

روش های بسیاری جهت اتصال انزیم به مولکول های فعال ایمنی وجود دارد (مزدوج سازی). انتی بادیها، اکثر آنتی ژنها و آنزیم ها پروتئین هستند. بنابراین برای تولید معرفهای سنجش های ایمنی می توان از روش های عمومی اتصال کوالان استفاده کرد. اغلب جهت مزدوج سازی مولکول های کوچک هاپتن …

بیشتر بخوانید »