مطالب اخیر

وسایلی که ایجاد خطر می‌کند در آزمایشگاه

وسایلی که ایجاد خطر می‌کند (Equipment that may create a Hazard) از نظر حفاظت و ایمنی وسایل و لوازم آزمایشگاه را می‌توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: وسایلی که هنگام استفاده ممکن است ایجاد خطر کند. وسایل ایمنی که اختصاصاً برای جلوگیری و یا کاهش خطرات میکروبیولوژی ساخته شده‌اند. …

بیشتر بخوانید »

آزمایشگاه میکوباکتریولوژی

 آزمایشگاه میکوباکتریولوژی آزمایشگاه میکوباکتریولوژی دارای مقررات خاصی است که رعایت آن جداً توصیه می‌شود زیرا به دلیل ساختار خاص میکوباکتری‌ها، مقاومت آنها در مقابل مواد شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده با دیگر باکتری‌ها فرق اساسی دارد. هیچ کار  آزمایشگاه میکوباکتریولوژی فاقد ؟ (هودبیولوژیک) نباید انجام گیرد. آزمایشگاه آزمایشگاه میکوباکتریولوژی باید به دو …

بیشتر بخوانید »

سرایت و انتقال میکروارگانیسم در محیط آزمایشگاه

سرایت و انتقال میکروارگانیسم در محیط آزمایشگاه عبارت است از: تنفس هوای آلوده (Air Borne) ذرات ریز «آئروسل» از ظروف محتوی مواد عفونی به طور خیلی ساده با برداشتن درب آنها، استفاده از سواب برای برداشت نمونه و یا استفاده از لوپ ممکن است در هوا پراکنده گردد، حرارت دادن …

بیشتر بخوانید »