مطالب اخیر

میدان مغناطیسی در تجهیزات آزمایشگاهی

میدان مغناطیسی کابل‌های برق تولید میدان مغناطیسی می‌کنند که روی کارکرد بعضی از دستگاه‌ها، اثر می‌گذارد. در جدول زیر فاصله توصیه شده از پانل‌های برق، شفت کابل‌ها، داکت‌ها و آسانسورها را نشان می‌دهد. یونیت nuclear magnetic resonance (رزونانس مغناطیسی هسته) باید دور از فلزات آهنی باشد. برای مثال دور از …

بیشتر بخوانید »

تجهیزات آزمایشگاهی در فاکتورهای مزاحم

فاکتورهای مزاحم در فعالیت‌های و تجهیزات آزمایشگاهی عملکرد تجهیزات بسیاری از آزمایشگاه‌ها تحت تاثیر ساختمان و تاسیسات آن است. طراح آزمایشگاه باید هر گونه عدم تناسب و ناصحیح بودن تاسیسات را بر طرف نماید و ساختمان را تا حدود امکانات بودجه موجود، راحت و ایمن سازد. بهترین روش، کنترل انتخاب …

بیشتر بخوانید »

انتخاب و ارزیابی سایت (محل آزمایشگاه)

انتخاب و ارزیابی سایت (محل آزمایشگاه) در انتخاب یک محل برای آزمایشگاه عوامل مختلف فیزیکی، اقتصادی و قانونی (ضابطه) نقش دارند. مسائلی مثل منظره، نوع خاک، مطبوع بودن محیط و هزینه دارای اهمیت است. ناحیه بندی سایت تحت بررسی، باید به طور صحیح و مناسب برای نوع آزمایشگاهی که در …

بیشتر بخوانید »