مطالب اخیر

مسائل مربوط به زیبایی

مسائل مربوط به زیبایی مشاهده و درک یک فضا، در تمامی جنبه‌های کیفی آن موجب ایجاد یک نوع عقیده و نظر برای هر فرد، در مورد آن محل می‌گیرد. بعضی‌ها که زمینه و یا علاقمندی مشابه روی موضوع داشته باشند ممکن است فضا را با دید یکسان ارزیابی نموده یا …

بیشتر بخوانید »

محل‌های کار در آزمایشگاه‌

آزمایشگاه‌ معمولا فضاهایی دارای میزهای کار و تجهیزات تصور می‌شوند. تاسیسات و برق رسانی مهم‌ترین مسئله و نیازهای انسانی آخرین مسئله قابل توجه در این فضاها است

بیشتر بخوانید »

طراحی آزمایشگاه

طراحی آزمایشگاه روش‌ها و نکات مورد توجه در طراحی آزمایشگاه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم و نگاهی به تغییر و تبدیل نیازهای فیزیکی داشته و در جستجوی میدآن‌ها ظهور علم و تکنولوژی که طراحی آزمایشگاه‌های آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد خواهیم بود. از آنجا که هر روش شناخته شده …

بیشتر بخوانید »