مطالب اخیر

اسیدهای آلی

اسیدهای آلی انیدرید استیک و اسید استیک اسید استیک مایع قابل اشتعال و دارای نقطه‌ی اشتعال ؟109 فارنهایت است. این مواد روی پوست و چشم اثر سوزاننده خیلی شدیدی دارد. این مواد باید در انبار به طور جداگانه نگهداری شوند. از نزدیک کردن مواد قابل انفجار و مواد اکسید شونده …

بیشتر بخوانید »

خطرات مواد شیمیایی در آزمایشگاها

خطرات مواد شیمیایی هر دانشجوی پزشکی، داروسازی، علوم و بخصوص دانشجویان علوم آزمایشگاهی، از نخستین روزهای ورود خود به دانشگاه با مواد شیمیایی سر و کار دارند. طبیعت کار آزمایشگاه برای انجام بسیاری از روش‌های آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های کلینیکی بنحوی است که بناچار با مواد شیمیایی سوزاننده، سمی ‌و مواد …

بیشتر بخوانید »

ضدعفونی و ضدآلودگی در آزمایشگاه

ضدعفونی و ضدآلودگی با توجه به آنچه که درباره راه‌های سرایت ویروس HIV و HBV گفته شد، برای جلوگیری از بروز عفونت مربوط به HBV و HIV دستورالعمل‌های زیر باید به طور روتین انجام گیرد: دور ریختن وسایل تیز و سوزن‌ها: تمام کارکنان باید احتیاط لازم را برای جلوگیری از …

بیشتر بخوانید »