آنوهالیم‌های هموگلوبین

آنوهالیم‌های هموگلوبین آنومالی‌های هموگلوبین را در دو گروه اصلی بررسی می‌کنند. الف: آنومالی‌های کیفی (Qualitative Anomalies) بعضی از آنومالی‌ها براساس کیفیت ساخت هموگلوبین می‌باشد. به عبارت دیگر آنومالی هموگلوبین به واسطه جابجائی در مکان یک یا تعداد بیشتری از اسیدهای آمینه زنجیرهٔ پلی‌پپتیدی و اختلال در ساخت زنجیرهٔ سالم می‌باشد. امروزه متجاوز از ۷۰۰ نوع هموگلوبین غیرطبیعی در انسان شناخته شده است که اغلب اختلالات در زنجیره بتا می‌باشد. مهمترین آن‌ها از نظر بالینی...

الکتروایمونودیفیوژن: (Electroimmunodiffusion) (EID)

الکتروایمونودیفیوژن: (Electroimmunodiffusion) (EID) در روش‌های دیفیوژن[1] ساده که جهت آزمایشات ایمونولوژیکی به کار برده می‌شود، آنتی‌ژن و آنتی‌بادی تحت اثر انتشار ساده بر روی ژل آگارز به سوی یکدیگر حرکت کرده و خط رسوبی را تشکیل می‌دهند. در روش الکتروایمونودیفیوژن با کمک جریان الکتریسیته احتمال برخورد آنتی ژن و آنتی‌بادی و همچنین سرعت تشکیل خطوط رسوبی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. روش فوق به صورت معمول در آزمایشگاه‌ها کاربرد نداشته و تنها در مراکز تحقیقاتی از آن استفاده...

کنترل کیفی الکتروفورز۳

یکی از رایج‌ترین منابع خطا در این مورد بروز اختلال در جریانات الکتریکی می‌باشد. این اختلال ممکن است که در قسمت پردازشگر دستگاه، قسمت حسابگر و یا از منبع نور دستگاه دانسیتومتر باشد.

اسمومتری

اسمومترها (Osmometers) اسمولالیته و فشار اسموتیک کلوئید مایعات بدن مانند خون کامل٬ پلاسما٬ سرم یا ادرار را برای تعیین سطوح حل شونده هایی که تعادل آب را در بافتها تحت تأثیر قرار میدهند٬ اندازه گیری می کنند.

بيلي روبين متر(۴)

محدودیت در هزینه به دلیل اینکه سنجشگرهای بیلی‌روبین به طور مرتب تحت تعمیر و نگهداری هستند و دارای هزینه‌های عملیاتی می‌باشند، هزینه اولیه خرید به‌طور دقیق کل هزینه‌ای را که دارنده دستگاه متحمل می‌شود در بر نمی‌گیرد. بنابراین، تصمیم گیری خرید باید بر اساس مواردی از قبیل موارد زیر صورت بگیرد: هزینه در کل چرخه عمر مفید، پشتیبانی خدمات در منطقه، نرخ تخفیف و مزایای غیر نقدی از قبیل خدمات، استاندارد و یکنواختی با تجهیزات فعلی (خرید کل دستگاه‌های اندازه گیری بیلی‌روبین...

بيلي روبين متر(۳)

مشکلات گزارش شده در نوزادان، تغییرات سریع در هیدراسیون (محتوای آب) در طول درمان باعث افت و خیز در غلظت بیلی‌روبین خون شده، نتایج را غیردقیق می‌سازد. فتو اکسیداسیون (اکسیداسیون القایی توسط نور) در صورتی اتفاق میافتد که بیلی‌روبین نمونه‌ها بیشتر از چند ساعت در معرض نور قرار گیرند. بنابراین نمونه‌های خون (برای مثال نمونه‌های جمع شده در لوله‌های موئینه) باید از مواجهه با نور محافظت شوند. لامپ‌های فوتوتراپی باید در طول فلبوتومی برای جلوگیری از تخریب بیلی‌روبین در نمونه...

بيلي روبين متر(۲)

اصول عملکرد غلظت بیلی‌روبین با سنجش خون تام یا سرم با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتری یا اندازه گیری‌های انعکاسی پوستی تعیین می‌شود. روش اسپکتروفتومتری نمونه خون برای سنجش اسپکتروفتومتری مورد نیاز است، بیلی‌روبین خون در چهار کمپارتمان وجود دارد: مستقیم (کونژوگه، محلول در آب)، غیرمستقیم (غیرکونژوگه - نامحلول در آب)، دلتا ∆ (متصل به پروتئین غیرقابل برگشت) و Y (دی کونژوگه). سطح بیلی‌روبین تام شامل مجموع غلظت این چهار نوع است. بخش خطرناک برای بیشتر نوزادان...

بيلي روبين متر(۱)

دستگاه‌های سنجش گر بیلی‌روبین که با روش اسپکتروفتومتری برای بررسی بیلی‌روبین در نمونه‌های خون تام، سرم یا پلاسما مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت‌های مختلف از جمله سنجش گرهای بیلی‌روبین غیرتهاجمی جلدی در دسترس قرار دارند. غلظت بیلی‌روبین با بیشتر دستگاه‌های اسپکتروفتومتری قابل اندازه گیری است. بعلاوه انواع دستی و خودکار تجزیه گرهای شیمی[1]  قادر به انجام این کار هستند. کاربردهای تحقیقاتی - تشخیصی سنجش گرهای بیلی‌روبین، ابزارهایی نسبتاً کوچک هستند که...

اسپکتروفتومتری جذب اتمی(۲)

اصول کار طیف - نورسنج جذب اتمی (اسپکتروفتومتر جذب اتمی) در یک سنجش جذب اتمی، عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد، تبخیر شود و در مسیر پرتوهای منبع تابش قرار گیرد. در این فرآیند مقداری از نمونه مکش شده و بصورت ذرات بسیار ریز به داخل شعله افشانده می شود. در دمای شعله اتم های عنصر مذکور در حالت عادی قرار دارند و با جذب پرتو ناشی از منبع تابش به حالت تحریکی در می آیند. دو تفاوت اساسی بین جذب اتمی و نشر شعله وجود دارد. در طیف سنجی نشر شعله تابش نشر شده از اتم های...