آنالایزر هموگلوبين A1C(1)

سنجشگرهای گلیکوهموگلوبین (Glycohemoglobin Analyzers) سنجشگرهای گلیکوهموگلوبین، هموگلوبین‌هایی را که به‌طور کووالانس به گلوکز متصل‌اند، اندازه می‌گیرند. روش‌های آزمایشی وابسته به بار، HbA1 (هموگلوبین ناشتا) و به‌طور اختصاصی‌تر HbA1C را اندازه می‌گیرند. HDA1 یک جزء با بار منفی از HbA، فرم اصلی هموگلوبین بالغین، شامل دو زنجیره α و دو زنجیره β می‌باشد. HbA1C یک زیر گروه اصلی HbA1 است که شامل ۸۰٪ GHb است، زیرا به نظر می‌رسد ارتباط نزدیکی با سطوح گلوکز خون بیماران دیابتی دارد. روش‌های خاصی قندی...

روش‌های اندازه‌گیری (۳)Hb A1c

مزایایی روش‌های کروماتوگرافی نسبت به سایر روش‌های اندازه‌گیری (GHb(HbA1c 1-  عدم دقت: روش‌های شیمیائی، ایمونو متریک و الکتروفورز در بهترین شرایط داری > 5 % CV می‌باشند. بر اساس دستورالعمل DCCT از آنجائی که روش اندازه گیری HbA1c یک روش ارزیابی کننده وضعیت بیمار است، نباید CV آن از ۲٪ تجاوز نماید. ۲- تداخل سایر واریانت­های هموگلوبین: واریانت های مختلف هموگلوبین مثل S و C ممکن است در واکنش تداخل نمایند. در روش‌های شیمیائی و ایمونومتریک راهی برای آگاهی از حضور این واریانت­ها پیش...

روش‌های اندازه‌گیری (۲)Hb A1c

اصول علمی: آنالایزرهای GHb از روش کروماتوگرافی تعویض یون همراه با جداسازی انواع Hb به کمک بافرهای شیب‌دار (معمولاً بین ۸-۶) استفاده می‌کنند. جذب نوری اجزای جدا شده در طول موجی بین ۴۳۰-۴۰۰ نانومتر قرائت می‌شود. در برخی از دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از تداخل عوامل مختلف از روش برونات استفاده می‌شود. مشخصات دستگاه: ۱- ستون کروماتوگرافی تعویض یون ۲- سیستم فتومتریک در محدوده طول موج ۴۳۰-۴۰۰ نانومتر (SBW نباید بیشتر از ۱۰ ± باشد). ۳- صفحه نمایشگر ۴- صفحه کلید ۵- مخزن معرف‌ها ۶-...

آنالایزرهای دستی (Manual)(4)

محدودیت  هزینه برخی از موارد مربوط به کارایی را که می توان برای برآورد هزینه های عملیاتی در درازمدت مورد توجه قرار داد به شرح زیر می باشند : - اقلام مصرفی: هزینه معرف ها، مایع سنجش و تنظیم و کنترل، کارتریج های یک بار مصرف و لوله های نورسنج / سایر ظرف های مخصوص واکنش و سایر اقلام یک بار مصرف بستگی دارد به بهای انها و مصرف سالیانه (تنظیم و سنجش و کنترل به صورت دورهای انجام می شود) و همچنین تعداد آزمایش هایی که در طی سال انجام میگیرد. - اقلام جایگزین: برخی از دستگاه ها فقط از...

آنالایزرهای دستی (Manual)(3)

مشکلات گزارش شده به خاطر ساختار سادهٔ این نوع تجزیه کننده، مشکلات کمی دربارهٔ آن گزارش شده است. اما، پایداری تداخل صافی هایی که استفاده می شوند باید تحت کنترل باشد، زیرا به مرور زمان، از کارایی صافی هایی که در برخی از دستگاه ها استفاده می گردند کاسته می شود. همانند بسیاری از سیستم های تجزیه کننده، کسی که از این دستگاه استفاده میکند باید از آن خوب نگهداری کرده، معرف های آزمایشی خوب نگهداری شوند. از روشهای صحیح در اندازه گیری -حجم استفاده شود و مطمئن شود که کیفیت نتایج...

آنالایزرهای دستی (Manual)(2)

تجزیه کنندهٔ قابل حمله تجزیه کننده های شیمی کلینیکال دستی از نورسنج، نورسنج انعکاسی، یا نورسنج طیفی استفاده می کنند. یکی از انواع دستگاه ها از الکتروشیمی همراه با الکترود با یون مشخص استفاده می کند در حالی که نوع دیگر دارای الکترود آمپر سنج می باشد. نورسنج ها مقدار نوری را که از میان نمونه عبور کرده و منتقل می شود، اندازه گیری می کنند. نورسنج ها با استفاده از قانون بیرلامبر (Beer-lamber loW) مقدار غلظت یا تمرکز مادهٔ مورد نظر را اندازه گیری می کنند. این قانون چنین می گوید: مقدار...

اتو آنالایزر اتوماتیک (Discrete)(2)

الکترودهایی که با یون مشخص در بسیاری از تجزیه کننده ها استفاده می شوند، فعالیت یونها را در محلول اندازه میگیرند، مانند سدیم  (Na+)، پتاسیم (K+) و کلر  (Cl-)، الکترود با یون مشخص (شامل محلول الکترولیت) و الکترود خارجی که به عنوان مبنا و مرجع استفاده می شود در یک محلول ناشناخته قرار میگیرند. پتانسیل محلول نمونه، نسبت به الکترود مبنا در خارج، اندازه گیری می شود. به دلیل اینکه یون های تحت تجزیه و آزمایش، به الکترودهای با یونهای مشخص میچسبند، الکترودهای مبنای داخلی، اختلاف پتانسیل...

اتو آنالایزر اتوماتیک (Discrete)(1)

اتو آنالایزر شیمی، غلظت برخی از متابولیت ها، الکترولیت ها، پروتئین ها و یا داروها را در نمونه های سرم، پلاسما، ادرار، مایع نخاعی و یا سایر مایعات بدن مشخص میکند. تجزیه کنندهٔ کاملاً خودکار بدون حضور اپراتور عمل کرده و با استفاده از روش استاندارد به تعیین غلظت مواد می پردازد. استفاده از ظرفهای جداگانه واکنش برای هر آزمایش، احتمال آلودگی را که به هنگام استفاده از دستگاه رخ می دهد، کاهش می دهد (در سیستم با جریان ثابت، واکنش شیمیایی در یک جریان ثابت مایع صورت می گیرد و مابین...

اتو آنالایزر اتوماتیک سانتریفوژی (Centrifugal)(4)

مرحله پیشرفته از زمان معرفی این فناوری در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، پیشرفتهای قابل توجهی در سیستم سخت افزاری از قبیل استفاده از روتورهای سبک و یک بار مصرف مشاهده شده است. استفاده از این فناوری به ساخت دستگاه های کم حجم تر با بازدهی بیشتر و بدون اینکه احتیاجی به مکانیزم شستشو باشد، کمک های چشمگیری کرده است. همچنین، نرم افزارهای جدید، دقت، حساسیت و تخصصی دستگاه ها را افزایش داده است، بنابراین باعث شده است تا از مقدار کمتری نمونهٔ آزمایشگاهی استفاده شده و نتیجه آزمایش سریعتر معلوم...

اتو آنالایزر اتوماتیک سانتریفوژی (Centrifugal)(2)

مشکلات گزارش شده این نوع تجزیه کننده، از نظر مکانیکی ساده و قابل اطمینان است. همچنین به تعمیر و نگهداری بسیار کمی احتياج دارد. گزارشهای معدودی که حاکی از مشکلات عمدهای میباشد ارائه شده است. برخی از کارخانه های سازنده، پوشش مخصوصی برای روتور ساخته اند که روی آنرا پوشانده و افراد را در برابر خطر گازهای خطرناک محافظت می کند. ملاحظات هنگام خرید یک تجزیه کنندهٔ شیمی کلینیکال، مثل هر دستگاه تجزیه کنندهٔ دیگر باید اطلاعاتی را که ارائه می کند دقیق، به موقع و از نظر اقتصادی...