لومینومترها بخش سوم

گروهی از محققان با توجه به مواد لومینوسان اعم از کمولومینوسان و بیولومینوسان که در واکنش های ایمنی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می شوند٬ سنجش های مذکور را به سه گروه اصلی ذیل تقسیم بندی می کنند. - سنجش های ایمنی کمولومینوسانی که آنتی ژن با مولکول کمولومینوسان مانند ایزولومینول٬ نشاندار می شود. - سنجش های ایمنی بیولومینوسانی که آنتی ژن با مولکول بیولومینوسان مانند لوسیفرین نشاندار می شود. البته نشاندار شدن با کوفاکتورهای نظیر ATP و NAD نیز در این گروه جای می...

لومینومترها بخش دوم

  روش های سنجش ایمنی کمولومینوسان و بیولومینوسان آنزیم دار از حساسیت بسیار مقبولی برخوردار هستند. همانطور که اشاره شد؛ واکنش کمولومینوسان به فاکتورهای زمینه ای حساس بوده و سیگنال های زمینه ای در آن تداخل می کنند. به همین علت در اینگونه سنجش ها باید دقت فوق العاده ای در تهیه محلول ها و آلوده نبودن ابزارها و دستگاه ها شود.         آنزیم یا کوفاکتور واکنش پراکسیداز تربچه کوهی (HRP) لومینول- O2 H2 – OH-- فزاینده مشتقات پورفین منگنزدار لومینول-...

لومینومترها بخش اول

در حال حاضر طیف وسیعی از دستگاههای لومینومتر در دسترس می باشد. انواعی از لومینومترها که پرتو ساطع شده از کل نمونه را جمع آوری و اندازه گیری می کنند٬ حساس تر هستند. جالب است که با خاموش کردن منبع تحریک و فلوریمترها می توان از آنها به عنوان لومینومتر استفاده نمود.

لومینسانس و روشها (Luminescence)

امروزه استفاده از کمولومینوسان در سنجش های ایمنی رایج گشته است. واکنش های کمولومینوسان نسبت به تداخلات زمینه ای بسیار حساس هستند٬ لذا قبل از سنجش نهایی معمولاً ماتریکس آنالیت به نوعی حذف می شود.

آزمایش‌های ایمنی و ایمونوشیمی (۳)

تولید آنتی‌بادی با استفاده از تکنولوژی نوترکیب کننده (.Recombinant Tech) اخيراً برای تولید آنتی‌بادی‌ها، یک فن‌آوری که phage display نامیده می‌شود، به منصه ظهور رسیده است (وینتر ۱۹۹۲). در این روش، اجزاء آنتی‌بادی که ویژگی پیوندی آن از قبل تعیین شده است، از مجموعه ژن‌های V آنتی‌بادی ساخته می‌شوند و به این ترتیب دیگر نیازی به ایمن‌سازی و فن‌آوری هیبریدسازی نخواهد بود. ژن‌های V را می‌توان در آزمایشگاه تهیه نمود. فاژ (Phage) انتخاب شده از مجموعه، پس از پیوند با آنتی‌ژن و اجزاء...

آزمایش‌های ایمنی و ایمونوشیمی (۲)

آنتی‌بادی‌های پلی‌کلونال (Polyclonal) از طریق ایمن‌سازی با یک آنتی‌ژن، با شاخص‌های آنتی‌ژنی مختلف می‌توان به یک آنتی‌بادی پلی‌کلونال دست یافت. به عبارت دیگر، آنتی‌بادی تولید شده برای هر شاخص آنتی‌ژنی اختصاصی است. به عبارت ساده‌تر، Avidity یک آنتی‌بادی پلی‌کلونال به یک آنتی‌ژن پیچیده در مقایسه با یک آنتی‌بادی مونوکلونال، بسیار شدیدتر و قوی‌تر است. به‌علاوه، برای ایمن‌سازی در برابر مولکول‌های نسبتاً کوچک نظیر هورمون‌ها و هاپتن‌ها، به پروتئین‌های حامل نیاز...

آزمایش‌های ایمنی و ایمونوشیمی (۱)

خصوصیات کلی واکنش آنتی‌ژن – آنتی‌بادی لیگاندهای بیولوژیکی بر پایه پیوند مولکول‌هایی نظیر آنزیم و سوبسترا، هورمون و گیرنده مربوطه، آنتی‌ژن آنتی‌بادی، نقش مهمی را در ارگانیسم‌های زنده، ایفا می‌کنند. خصوصیات ویژه آزمایش‌های ایمنی (واکنش‌های آنتی‌ژن – آنتی‌بادی)، علی‌رغم طیف وسیع متدولوژی‌های موجود در تست‌های آزمایشگاهی بالینی، در سطح گسترده و وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. برای آشکارسازی آنتی‌ژن‌ها یا آنتی‌بادی‌ها میتوان از آزمایش‌های ایمنی استفاده...

دستگاه های شستشو گر الایزا (Elisa Washers)(2)

روش شستشو در مورد روش شستشو و تعداد دفعات تکرار آن روش، ذیصلاح ترین منبع کمپانی سازنده می باشد، کاهش دفعات شستشو سبب باقی ماندن کمی از اتصالات غیر ویژه خواهد شد و افزایش دفعات شستشو می تواند به اتصالات ویژه هم آسیب برساند لذا همواره تعداد دفعات شستشو را طبق توصیه کمپانی سازنده باید انجام داد. نکته ای که بسیار حائز اهمیت است، شیوه آماده سازی برخی محلول های شستشو است. به منظور کاهش وزن و حجم کیتها، اغلب محلول های شستشو به صورت غلیظ تهیه می شوند و باید در زمان استفاده رقیق...

دستگاه های شستشو گر الایزا (Elisa Washers)(1)

در کلیه آزمون های سنجش ایمنی اعم از رقابتی و غیررقابتی، میزان ثابتی از مولکول های نشاندار به همهٔ لوله ها یا چاهک ها افزوده می شود. به عبارتی میزان tracer رادیواکتیو در لوله های استاندارد - کنترل و بیمار در آزمون های RIA و IRMA برابر بوده و یا میزان کونژوگه آنزیمی در چاهک های استاندارد - کنترل و بیمار در آزمون های EIA و IEMA یکسان است. لذا پس از انجام واکنش چنانچه اتصال آنتی ژن - آنتی بادی روی سیگنال ارسالی تأثیری نداشته باشد، کلیه لوله ها یا چاهک ها دارای مولکولهای نشاندار یکسانی...

دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(6)

محدوديت هزینه به دلیل اینکه دستگاه الایزاریدر و شستشو گرهای آن هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری و عملیاتی را در بر می گیرد، لذا هزینهٔ خرید، هزینه کلی و تمام شده محسوب نمی شود. بنابراین، تصمیم گیری برای خرید باید براساس این موارد گرفته شود: هزینه هایی که در طول عمر مفید صرف می شود، پشتیبانی خدمات در منطقه، نرخ و میزان تخفیف و همچنین مزایای مجانی که از طرف تامین کننده ارائه می شود. بررسی هزینهٔ دستگاه در چرخه عمر کاری را می توان برای مقایسه با راه های پرهزینه دیگر و یا...