دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(5)

ظرفیت حافظه یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی خوانشگرهای الایزا ظرفیت حفظ برنامه آزمون ها میباشد، برخی از دستگاهها ظرفیت حفظ ۳۰ آزمون، برخی ۶۰ و نهایتاً تا ۲۰۰ آزمون را دارند. بدیهی است هر قدر ظرفیت حافظه برای نگهداری آزمون ها و نتایج بیشتر باشد دستگاه کارآتر بوده و قیمت آن هم افزایش می یابد. این بخش حافظه در خود دستگاه خوانشگر تعبیه شده و در صورتی که دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر را داشته باشد، میتوان از حافظه کامپیوتر برای این منظور بهره برداری کرد و حجم و ظرفیت این...

دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(4)

محدودها خوانش اغلب دستگاههای فتومتر و اسپکتروفتومترها تا سقف OD 5 – 2  را اندازهگیری می کنند اما از لحاظ روش شناسی هر قدر میزان جذب نور خوانده شده با تغییر غلظت بیشتر باشد، حساسیت دستگاه بالاتر خواهد بود، لذا تلاش سازندگان برای افزایش دامنه خوانش سبب ورود دستگاه های با خوانش OD 3 و OD  4 شده است. البته دستگاههای با محدوده خوانش بالاتر نیز طراحی و ساخته شده اند ولی به رایجی دستگاه هایی با محدوده OD 2 نیستند. صحت خوانش در مورد هر دستگاه یکی از مهمترین پارامترها صحت یا accuracy...

دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(3)

ردیاب ها هر نوع وسیله ای را که نسبت به نور حساس باشد می توان برای ردیابی انرژی تابشی استفاده کرد. سلول های حساس به نور ( Photocell )  و لوله های شیشه ای چشمی (Phototube) از ساده ترین نوع ردیابهای نوری هستند که با توجه به شدت نوری که به آنها برخورد می کند، جریان لازم را تولید می کنند. از ترانزیستورهای نوری و دیودهای نوری نیز می توان استفاده نمود. برای اندازه گیری نورهایی که شدتشان کم است از لوله هایی که نور را چند برابر می کنند، استفاده می شود. از این لوله های مخصوص در طیف سنجهایی که طول...

دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(2)

منابع نور بسیاری از منابع نور در محدودهٔ فرابنفش / بنفش برای استفاده در دسترس هستند. معمولاً منبع نور، نور چند رنگ را در یک طیف گسترده تولید میکند. لامپ هایی که فیلامان آنها از نوع تنگستن است و طول موج آنها ۳۳۰ تا nm 900  می باشد برای محدودهٔ نوری که قابل رؤیت باشد استفاده می شود. از این نوع لامپ ها برای اندازه گیری محلول هایی که میزان غلظت آنها در حد متوسط بوده و شدت رنگ با میزان غلظت به شدت تغییر می یابد، استفاده می شود. از لامپ های هیدروژن یا دوتریوم که محدودهٔ طول موج آنها...

دستگاه خوانش گر الایزا (ELISA Reader)(1)

همواره حرکت از آزمون های دستی به دستگاهی، مسیر پیشرفت مشترک آزمون های مختلف بوده است. سیستم های ایمنواسی اولیه، بصورت دستی بوده و در لوله آزمایش اجرا می شدند. بعلاوه، برای خوانش نتایج نیز از فتومترهای معمولی استفاده می شد. به عنوان مثال اولین سیستم الایزا به الایزای لوله ای یا Tube ELISA معروف بود. در سیستم مذکور از پوشش دادن آنتی بادی و یا آنتی ژن خبری نبود و واکنش ها در فاز مایع (Liquid Phase) انجام می شدند. با استفاده از روش های مختلف، کمپلکس نشاندار از غیر نشاندار جدا شده و سپس...