میکروب شناسی

میکروب شناسی

 • کنترل کیفی حرارت یخچالها، فریزرها و انکباتورها
 • کنترل کیفی انکباتور بیهوازی
 • کنترل کیفی اتوکلاو
 • استفاده از محیط­های کشت، دیسکهای آنتی­بیوتیک، آنتی سرم­های معتبر و دارای تاریخ مصرف
 • کنترل کیفی محیطهای کشت، دیسکهای آنتی­بیوتیک، محیط کشت خون و غیره
 • کنترل کیفی آنتی سرم­ها
 • کنترل کیفی تستهای کاتالاز، کوآگولاز، اکسیداز و غیره
 • کنترل کیفی آنتی بیوگرام
 • کنترل کیفی رنگ­آمیزی و تهیه لام مستقیم
 • SOP
 • کنترل کیفی ترازو

سرولوژی و ایمونولوژی

 • کنترل کیفی حرارت یخچالها، فریزرها و انکباتورها
 • استفاده از آنتی ژن­ها، آنتی سرم­ها و کیت­های معتبر و دارای تاریخ مصرف
 • کنترل کیفی آنتی ژن­ها، آنتی سرم­ها و کیت­ها و پلیتهای مصرفی
 • استفاده از نمونه مثبت، مثبت ضعیف و منفی در هر runکاری
 • کنترل کیفی سمپلرهای مصرفی
 • SOP

انگل ­شناسی

 • زمان بین نمونه­گیری تا انجام تست
 • کنترل کیفی تست OB و استفاده از نمونه­های کنترل مثبت، مثبت ضعیف و منفی
 • کنترل کیفی نحوه تهیه لام مستقیم مدفوع و نحوه دیدن آنها
 • کنترل کیفی دیدن تستهای اختصاصی مثل چربی مدفوع و غیره
 • کنترل کیفی روشهای تغلیط مثل فلوتاسیون و فرمالین اتر
 • کنترل کیفی تستهای اختصاصی
 • SOP

شستشوی وسایل

 • شستشوی وسایل به روش SOP
 • استفاده از اسید سولفوکرومیک
 • کنترل acid wash و اسید مصرفی
 • کنترل شستشو و استریلیزاسیون وسایل
 • کنترل دفع مواد زائد و عفونی

Safety

اصول ایمنی در بخشهای مختلف آزمایشگاه تعیین شده و توسط پرسنل اجرا شود.

کنترل آب مصرفی:

 • استفاده از ARG Water (analytical reagent grade)
 • کنترل کیفی آب مقطر یا دیونیزه مصرفی

انجام مراحل کنترل کیفی در شیفت عصر و شب

ضروری است کلیه موارد کنترل کیفی ذکر شده در هر بخش در شیفتهای عصر و شب بیمارستانها نیز انجام و نتایج فردا صبح توسط مسئول شیفت به اطلاع مسئول آزمایشگاه رسانده شود و اشکالات احتمالی، پیگیری و رفع گردند.

سیتولوژی

 • کنترل شستشو و استریلیزاسیون وسایل
 • کنترل ثبت نام، شماره، نام پزشک، تاریخ و زمان نمونه­گیری
 • کنترل کیفی اسلایدها و فیکساتورهای مصرفی
 • کنترل انتقال و نگهداری نمونه
 • کنترل کیفی رنگهای مصرفی
 • تعویض رنگها در فواصل مرتب و صاف کردن آنها و شستشوی ظروف مربوطه
 • کنترل کیفی رنگ­آمیزی اسمیر
 • کنترل کیفی لامهای اسکرین شده توسط سیتوتکنولژیست، بوسیله پاتولوژیست (۱۰% لامها)
 • نگهداری کلیه لامهای رنگ­آمیزی شده به مدت حداقل ۱ سال
 • نگهداری لامهای مثبت و مشکوک به مدت حداقل ۳ سال
 • مقایسه نتایج گزارش شده با نتیجه پاتولوژی پس از جراحی
 • مقایسه نتایج مثبت و منفی در ماهها و سالهای متفاوت
 • گزارش نتایج بر اساس فرم استاندارد
 • SOP
 • کلیه لامهای مثبت توسط پاتولوژیست مربوط دیده شده و گزارش شوند.
 • استفاده از رنگها و رآژنت­های معتبر و دارای تاریخ مصرف
 • کنترل کیفی سایتوسانتریفوژ
 • استفاده از عوامل mounting مناسب و دارای کیفیت مناسب
0/5 ( 0 بازدید )

بازدیدها: 3

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *