تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

دسته بندی محصولات

بخش بیوشیمی (343)
اتوآنالایزر اتوماتیک بیوشیمی ؛ الکترولیت آنالایزر ؛ فلیم فتومتر ؛ دستگاه A1C ؛ مواد مصرفی فلیم و ISE ؛ ...
بخش خون شناسی (149)
سل کانتر فول دیف ؛ سل کانتر پارشال دیف ؛ آنالایزر ESR ؛ رنگ آمیزی لام خون ؛ کنترل و کالیبراتور هماتولوژی ؛ ...
ایمونولوژی و هورمون (256)
دستگاه کمی لومینسانس ؛ دستگاه ایمونوفلورسانس ؛ دستگاه اتوماتیک الایزا ؛ دستگاه گاماکانتر ؛ الایزا ریدر ؛ ...
بخش میکروب شناسی (51)
محیط کشت میکروبی ؛ رنگ آمیزی میکروب ؛ آنتی بیوگرام ؛ هود آزمایشگاهی ؛ پلیت کشت میکروب ؛ محیط کشت انتخابی و افتراقی ؛ ...
بخش انعقادی (74)
انالایزر اتوماتیک انعقادی ؛ دستگاه کواگولاشن ؛ کیت انعقادی ؛ پلاسمای کنترل ؛ کاپ و ساچمه ؛ ...
بخش مولکولی (179)
Real Time PCR ؛ دستگاه ترموسایکلر ؛ استخراج ژن ؛ توالی یابی DNA ؛ کیت PCR ؛ مواد و آنزیم ها ؛ ورک استیشن PCR ؛ ...
بخش بانک خون (17)
کیت گروه خون ؛ تجهیزات بانک خون ؛ یخچال آزمایشگاهی ؛ فریزر آزمایشگاهی ؛ ...
بخش نمونه گیری (70)
لوله ونوجکت ؛ لوله CBC , PT ؛ چسب خونگیری ؛ صندلی و تخت نمونه گیری ؛ برشور راهنمای بیماران ؛ سایر وسایل خونگیری ؛ ...
بخش سرولوژی (16)
دستگاه نفلومتری ؛ کیت توربیدومتری ؛ کیت سرولوژی ؛ دستگاه بن ماری ؛ ...
تجزیه ادرار و انگل شناسی (83)
آنالایزر اتوماتیک تجزیه ادرار ؛ نوار ادراری ؛ خوانشگر نوار ادرار ؛ رفرکتومتر ؛ آنالیز اسپرم ؛ ظرف ادراری ؛ ...
بخش الکتروفورز (31)
اتوماتیک الکتروفورز ؛ کاپیلاری الکتروفورز ؛ بافر و تانک الکتروفورز ؛ کروماتوگرافی و HPLC ؛ هموگلوبین A2 ؛ ...
پاتولوژی و سیتولوژی (79)
تجهیزات پاتولوژی ؛ تیشو پروسسور ؛ میکروتوم ؛ ﺗﯿﺸﻮﻓﻠﻮت ؛ رنگ آمیزی پاتولوژی ؛ سیتولوژی ؛ ...
لوازم مصرفی آزمایشگاهی (112)
لوله شیشه ای ؛ لوله پلاستیکی ؛ سر سمپلر ؛ میکروتیوپ و لوله فالکون ؛ لوپ و اپلیکاتور ؛ ظروف کشت سلولی ؛ ...
نرم افزار آزمایشگاهی (31)
نرم افزار آزمایشگاه ؛ نرم افزار بیمارستان ؛ نرم افزار غربالگری ؛ نرم افزار گروه خونی ؛ نرم افزار اتصال دستگاه ؛ ...
تجهیزات تصویربرداری (0)
تجهیزات سونوگرافی ؛ تجهیزات رادیوگرافی ؛ تجهیزات ماموگرافی ؛ تجهیزات توموگرافی ؛ سی تی اسکن ؛ تجهیزات آنژیوگرافی ؛ ...
تجهیزات دندانپزشکی (0)
تجهیزات عمومی دندانپزشکی ؛ تجهیزات تخصصی دندانپزشکی ؛ استریلیزاسیون دندانپزشکی ؛ تصویربرداری دندانپزشکی ؛ ...
طب فیزیکی و روانبخشی (0)
تجهیزات فیزیوتراپی ؛ تجهیزات کاردرمانی ؛ تجهیزات گفتار درمانی ؛ وسایل ارتوپدی فنی ؛ مواد مصرفی طب فیزیکی ؛ ...
تجهیزات پزشکی (0)
تجهیزات عمومی پزشکی ؛ تجهیزات تشخیصی پزشکی ؛ آشکارسازعلائم حیاتی ؛ تجهیزات عمومی ارتوپدی ؛ تجهیزات الکتریکی پزشکی ؛ ...
تجهیزات اتاق عمل (0)
تجهیزات الکترونیکی اتاق عمل ؛ تجهیزات عمومی اتاق عمل ؛ وسایل مصرفی اتاق عمل ؛ استریلیزاسیون اتاق عمل ؛ ...
تجهیزات چشم پزشکی (0)
تجهیزان عمومی چشم پزشکی ؛ توپوگرافی ؛ OCT اپتیکال ؛ YAG لیزر ؛ تجهیزات تخصصی چشم پزشکی ؛ لیزر اگزایمر ؛ ...
مواد شیمیایی (0)
مواد شیمیایی ازمایشگاه ؛ ...
تجهیزات آزمایشگاه (0)
آنالایزر هماتولوژی ؛ الکترولیت آنالایزر ؛ اتوآنالایزر بیوشیمی ؛ آنالایزر گازهای خونی ؛ سیفتی باکس SafetyBox ؛ ...