مطالب اخیر

برخورد با حوادث غیرمترقبه در آزمایشگاه

برخورد با حوادث غیرمترقبه در آزمایشگاه تمام آزمایشگاه ‏هایی که با مواد خطرناک سروکار دارند، باید طرح‏هایی را برای برخورد با حوادث غیرمترقبه در آزمایشگاه از جمله ریخته شدن تصادفی این مواد در محیط داشته باشند. کارکنان باید در این رابطه از آموزش ‏های لازم برخوردار باشند. برنامه‏های مربوط باید جامع …

بیشتر بخوانید »

آموزش و کارآموزی در کنترل ضایعات آزمایشگاه

آموزش و کارآموزی در کنترل ضایعات آزمایشگاه دیدگاه عناصر کلیدی و اولیه یک سیستم موفق آموزش و کارآموزی در کنترل ضایعات آزمایشگاه است. هدف از این مرحله، ارائه اطلاعات و مهارت‏های لازم به مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان و در مورد تمام مراحل زنجیره کنترل ضایعات است. تعلیم مدیران …

بیشتر بخوانید »

ضایعات غیرخطرناک در آزمایشگاه

ضایعات غیرخطرناک در آزمایشگاه تعاریف ضایعاتی که خطرات اساسی و زیان‏آفرینی را برای سلامت انسان یا محیط‏زیست به وجود نیاورند. ضایعات غیرخطرناک در آزمایشگاه نامیده می‏شوند. این مقوله از نقطه نظر مقررات معمولاً در زمره موارد استثناء قرار می‏گیرد. این‏گونه ضایعات ممکن است جامد، گاز یا مایع باشند. زباله‏های شهری نمونه‏ای …

بیشتر بخوانید »