مطالب اخیر

آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس (CMV ( lgM

آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس (CMV ( lgM Anti Cytomegalo virus, Anti body نام آنالیت: آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس (CMV ( lgM ساختمان و متابولیسم: عفونت­های مادر زادی CMV ناشی از آلوده شدن جنین در رحم مادر می­باشد. به این صورت که ویروس از جفت عبور کرده …

بیشتر بخوانید »

آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس( CMV ( lgG

* آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس lgG) CMV) (Anti Cytomegalovirus, Anti body ( lgG نام آنالیت: آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس( CMV ( lgG ساختمان و متابولیسم:CMV یک ویروس DNA ایی انسانی متعلق به خانواده هر پس ویروس ها می­باشد، عفونت با CMV در بالغین معمولا بدون علامت …

بیشتر بخوانید »

آنتی بادی ضد ویروس روبلا (  IgM)

آنتی بادی ضد ویروس روبلا ( IgM) Anti Rubella virus – Antibody ( IgM) نام آنالیت: آنتی بادی ضد ویروس روبلا (  IgM) ساختمان و متابولیسم: ویروس سرخجه از طریق خون در زنان باردار از پلاسنتا یا جفت عبور کرده و سبب  مرگ جنین یا بروز ناهنجاری­های مادر زادی نظیر …

بیشتر بخوانید »

آنتی بادی ضد ویروس روبلا (IgG)

آنتی بادی ضد ویروس روبلا (IgG) Anti Rubella Virus – Antibody (IgG) نام آنالیت: آنتی بادی ضد ویروس روبلا (IgG) ساختمان و متابولیسم: ویروس سرخجه یک RNA ویروس است که بر اساس تشابه فیزیکو شیمیایی در خانواده توگاویریده قرار می­گیرد و در جنس جداگانه­ ای بنام Rubivirus قرار گرفته است. …

بیشتر بخوانید »

آنتی بادی هتروفیل ( جهت تشخیص ویروس اپشتاین بار)

جستجوی آنتی بادی هتروفیل ( آزمایش پول – بونل) ( Heterophil Paul bunell EBV tEST) نام آنالیت: آنتی بادی هتروفیل ( جهت تشخیص ویروس اپشتاین بار) ساختمان و متابولیسم: آنتی بادی هتروفیل به نوعی آنتی بادی گفته می­شود که قادر است با آنتی ژن­های متنوعی از منابع مختلف واکنش نشان …

بیشتر بخوانید »