خانه > مقالات بخش بیوشیمی > آنالایزرهای جرمی

آنالایزرهای جرمی

آنالایزرهای جرمی

آنالایزرهای جرمی یون ها را براساس نسبت وزن مولکولی به بار الکتریکی (M/Z) آن ها جدا می سازد. انواع آنالایزر شامل مقسم مغناطیسی ، تمرکز کننده دوتایی، چهارقطبی [1]، گیرنده یونی و (Time of Ilight(TOF است . آنالایزرهای نوع مغناطیسی، یک آهنربای بزرگ دارند که یون های مثبت ورودی را با زاویه مستقیم نسبت به خطوط جریان مغناطیسی به میزانی که به وزن و بار الکتریکی یون بستگی دارد، منحرف می سازد. یون های سبکتر بیش از سنگین ترها با همان بار الکتریکی منحرف می شوند. آنالایزر طیفی از یون ها را بسته به M/Z آن ها ایجاد می کند. با تغییر ولتاژ تسریع کننده یا نیروی میدان مغناطیسی رسیدن انواع یون ها به مدخل تشخیص دهنده یونی میسر می شود . این آنالایزر نیروی جداسازی بزرگی دارد و قطعات یونی سنگین را در محدوده ی amu ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تشخیص می دهد .

در نوع دیگر آنالایزر، یک آنالایزر با انرژی الکترو استاتیک می تواند با یک آنالایزر با نوع مغناطیسی توأم گردد تا یک آنالایزر جرمی با تمرکز دو برابر ایجاد شود . گرچه این نوع آنالایزر قدرت تجزیه اجرام بالا را دارد، زمان جدا سازی طولانی تری نسبت به نوع چهارقطبی داراست .

آنالایزرهای جرمی چهارقطبی از ۴ میله موازی فلزی تشکیل شده است . یک ولتاژ نوسان دار DC به میله های نوع چهارقطبی اضافه می شود و هم چنان که قطبیت هر میله با تناوب رادیویی بالا (RF) تغییر می کند ، ولتاژ افزایش می یابد و نسبت ثابتی از RF به ولتاژ DC حفظ می شود . وقتی یون های مثبت از چهارقطبی در یک DC و RF مشخصی می گذرند فقط یون هایی که m/z خاصی دارند ، مسیر خاصی از چهارقطبی به سوی تشخیص دهنده را حفظ می کنند . تغییر در فرکانس یا ولتاژ حصول یک طیف کامل یونی را میسر می سازد (شکل ۴ را ببینید).

این آنالایزر یک نیروی جدا کننده amu ۱۰۰۰ تا ۸۰۰ دارد که کمتر از مقسم مغناطیسی است ولی برای اغلب اهداف تجزیه ای کافی است .

دام یونی از یک محوطه مرکزی که با الکترودهای هیپربولیک[2] تحتانی، و حلقه ای و فوقانی احاطه شده است، تشکیل می شود (شکل ۵ را ببینید) . یک فیلامان از جنس رنيوم[3] در بالای الکترود فوقانی قرار داده شده است و یک تکثیر کننده الکترونی زیر الکترود سوراخدار تحتانی قرار داده شده است . عملکرد دام یونی منحصر به فرد است زیرا یونیزاسیون و آنالیز جرمی در یک جا صورت می گیرد .
انالیز با ورود نمونه جدا شده از GC به محوطه مرکزی دام یونی اغاز می شود . تغییر قطبیت یک الکترود کنترل منجر به جریان الکترون ها از فیلامان رنیومی به محوطه مرکزی می شود . الکترون ها نمونه داخل محوطه را یونیزه می کنند و مقدار یونی متناسب با ساختمان مولکولی نمونه تولید می کنند . افزایش پتانسیل RF در الکترود حلقوی ، اسکن گروه یون های در دام را میسر می سازد . با افزایش RF، یون ها بدلیل افزایش m/z بی ثبات می شوند و محدوده ی محوطه مرکزی را از طریق الکترود سوخدار تحتانی ترک می کنند.

از زمان گسترش آنالایزرهای TOF، حساسیت و قدرت جداسازی آن ها به میزان زیادی افزایش یافته است. به دلیل توانایی آن ها در گزارش سریع طیف کامل جرمی از حوادث یک ضربان منفرد یونیزاسیون یا تزریقات یون هم چنین سازگاری آن ها با تکنیکهای یونیزاسیون ضربانی ، آنالایزرهای TOF در حال حاضر به همراه تکنیک های جذب لیزری و به همراه MS ها بکار می رون د.

[1] .quadrupole

[2] .hyperbolic

 

[3] .rhenium

همچنین ببینید

Quadrupole mass analyzer

سیستم های MS

سیستم های MS اجزای اصلی سیستم های MS عبارتند از ورودی نمونه، سیستم تخلیه، جداکننده، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *