ائوزینوفیل eosinophil

شمارش ائوزینوفیل خون در میلی متر مکعب (Eosinophil Count/ml)

نام آنالیت:  ائوزینوفیل eosinophil

ساختمان و متابولیسم: ائوزینوفیلها سلول هایی هستند که کمپلکسهای

آنتی ژن و آنتی بادی را می بلعند و در درجه دوم توانایی فاگوسیتوز دارند و

در مرحله ثانویه التهابات فعال می شوند.

این سلول ها باکتری کش نیستند ولی در بیماری های انگلی و آلرژیک عمل

می کنند. این سلول ها در مغز استخوان تولید می شوند

و در جریان خون برای مدت بسیار کوتاه 12-6 ساعت حضور دارند چرا که آنها اصولا ساکن بافتها هستند، بوسیله ایجاد پای کاذب و فعالیت دیاپدز از جدار مویرگهای ارگان هدف عبور کرده و از جریان خون خارج می گردند.

مدت عمر آنها در نسوج به طور متوسط حدود 4 روز است.

ائوزینوفیلها دارای گرانول های حاوی پر اسیداز، اسید فسفاتاز، آریل سولفاتاز،

پروتئین اصلی قلیایی و در غشاء خود حاوی لیزو فسفولیپاز می باشند که به

دو صورت مؤثر (مرگ انگلها به طریقه کشتن خارج سلولی) و غیر مؤثر

(ایجاد ازدیاد حساسیت نوع اول) عمل می کند.

معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: گرچه تعداد ائوزینوفیل ها را می توان از شمارش

افتراقی گلبول های سفید محاسبه نمود، ویژگی های خاص رنگ پذیری

ائوزینو فیل ها باعث شده تا مستقیماً آنها را رنگ آمیزی و شمارش نمود.

بطور ایده آل، ماده رقیق کننده باید گرانول های ائوزینوفیلی را به وضوح و مجزا رنگ نموده و در عین حال گلبول های قرمز و سایر گلبول های سفید را لیز نماید.

شمارش ائوزینو فیلها به منظور تشخیص عفونتها ی آلرژیک، آلودگیهای کرمی و

موارد زیادی از انگلها و به منظور پیگیری درمان استفاده می شود.

افزایش ائوزینوفیل علاوه بر عفونت های کرمی و کرمهای قلابدار، …) در موارد آلرژیک مثل سندرم لوفلر،… و کاهش آن در عفونتهای حاد باکتریایی و مصرف کرمهای قلابدار، …) در موارد آلرژیک مثل سندرم لوفلر،… و کاهش آن در عفونت های حاد باکتریایی و مصرف گلوکوکور تیکوئید ها دیده می شود.

اساس روش متدوال: تعیین درصد در دستگاههای الکترونیک در کانال های خاص

بدین ترتیب اگر N تعداد نوتروفیل های شمارش شده در 2/3 میکرولیتر باشد، تعداد کل ائوزینوفیل های شمارش شده در هر لیتر عبارت خواهد بود از :

روش مرجع: چمبرهای هموسیتومتر، کانترهای الکترونیک، spiers-Levy of Fuchs-Rosenthal

روش ارجح:-

روش های دیگر:-

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون حاوی EDTA (همراه 8/3 میلی لیتر محلول

رقیق کننده با رقت نهایی

واکنش تداخلی: در حالتهای استرس زا، سوختگی، بیماری لوپوس اریتماتوز

(در حالتی که منجر به واسکولیت شود و تعداد ائوزینوفیل بالا رفته باشد) شوک الکتریکی در کاهش میزان ائوزینوفیل مؤثرند.

بطور کلی مقدار طبیعی آن با روش دستگاهی و دستی تفاوت دارد.

روش شمارش دستی با محلول دانجر و روش دستگاهی اپتیک با فعالیت

پراکسیداز انجام می شود).

معایب و فواید روش حاضر: در شمارش ائوزینوفیل تغییرات روزانه دیده می شود به طوریکه در روز شمارش کاهش و در شب افزایش می یابد.

شمارش ائوزینوفیل یک اندکس برای فعالیت آدرنوکورتیکال است امروزه برای بررسی فعالیت هورمونی از سنجش هورمون مستقیماً بهره گرفته می شود.

 

همچنین ببینید

هاپتو گلوبین-Hemoglovin

هاپتوگلوبین (Hemoglovin- binding protein, HPT, HP) نام آنالیت: هاپتو گلوبین ساختمان و متابولیسم: هاپتوگلوبین یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *