اتاق تمیز

تعریف اتاق تمیز

محیطی که از نظر شرایط فیزیکی مانند دما – رطوبت نسبی – صدا – نور و خصوصاً میزان آلودگی تحت کنترل قرار گیرد محیط یا اتاق تمیز نام دارد. درجه تمیزی در این محیط باید ۱۰۰۰۰۰ (طبق استاندارد فدرال امریکا) و یا بهتر باشد.

آلودگی‌های داخل محیط یا از نوع ذرات غبار هوا یا از نوع میکروبها و یا هردو است. در محیطهای تمیز صنعتی آلودگی‌های میکروبی نقش مخرب ندارند و تمهیداتی جهت زدودن آن‌ها صورت نمی‌گیرد ولی در محیطهای تمیز پزشکی و آزمایشگاهی به دلیل نقشی تخریبی آلودگی‌های میکروبی، محیط و ابزار و وسایل باید پاک باشند.

صنعت اتاق تمیز

در ساخت و تولید هر محصول، عوامل متعددی دخالت دارند. بخشی از این عوامل، شرایط فیزیکی فضای کار است. برای بسیاری از دستگاهها، بعنوان یکی از شرایط کار – محدوده‌ی دما و یا محدوده رطوبت و مانند آن تعیین می‌گردد. این بدان دلیل است که قطعات و مواد به کار رفته در آن دستگاه، با خروج از آن محدوده دما به دلیل خاصیت انبساط و با انقباض متفاوت مواد مختلف، دقت خود را از دست میدهند، دیگر شرایط فیزیکی نیز به نوعی نقش خود را در کیفیت محصول ایفا میکنند. آلودگی یکی از عواملی است که در بعضی محصولات شدیدا نقش مخرب خود را بروز میدهد. جراح اگر هنگام عمل از دستکش آلوده استفاده کند، داخل بدن بیمار، چشمه ای از الودگی و عفونت را میکارد که به مرور در بدن گسترش یافته و همه بدن را آلوده و متعفن می‌کند. تاریخ ساخت محیط‌های تمیز به پیش از صد سال برمی‌گردد ولی محیط تمیز به طور کل یک پدیده مدرن به حساب میآید که میتوان گفت زمینه ساز اصلی آن همان نیاز به جلوگیری کردن از انتقال بیماریها و همچنین کنترل عفونتها بوده است. ولی پیدایش محیطهای تمیز در شکل و نوع امروزی برطبق نیازی است که صنایع پیشرفته آنرا بوجود آورده است. هم اکنون کاربرد اینگونه محیطها در مسایل غیر پزشکی نیز روز به روز در حال افزایش است و یکی از پارامترهایی که میتوان بعنوان یک معیار ارزیابی میزان توسعه صنعتی کشورها در نظر گرفت، آمار و میزان کاربرد اتاق تمیز در آن کشور است.

در ایران استفاده از محیطهای تمیز پزشکی دارویی، مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۵۰ شمسی است. اما محیطهای تمیز صنعتی جزء چند نمونه آن هم تماماً توسط شرکت های خارجی ساخته شده، مورد استفاده صنایع داخلی نبوده است. آغاز تهاجم نظامی عراق به ایران در سال ۱۳۵۹، موجب تسریع رشد صنایع نظامی و صنایع حساس دیگر در ایران گردید. اولین محیط تمیز صنعتی ساخت داخل در سال ۱۳۶۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. تمام مراحل طراحی و ساخت این اتاق در ایران انجام و کلیه مصالح ساختمانی آن داخلی است. پس از آن نیز اتاقهای تمیز دیگری در حال ساخت یا بهره برداری می‌باشند.

نیاز به این صنعت، روزبه روز افزایش مییابد. هرچه سخن از ظرافت، پیچیدگی و حساسیت بیشتر می‌شود، این نیاز نیز افزون می‌گردد.

در زیر مواردی چند از کاربردهای محیطهای تمیز را عنوان نموده که هریک بیانگر و ارائه دهنده محیملی است که نیاز به کنترل آلودگی رایجاد فضا و شرایط فیزیکی مناسب برای فعالیتها و محصولاتی می‌باشد که باید بدور از آلودگی‌های غباری و میکروبی باشد.

همچنین ببینید

فیلترهای هوا

فیلترهای هوا فیلترهای هوا  به منظور تأمین هوای ورودی تمیز و مورد نیاز در سیستم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *