خانه > سایر تجهیزات > اسپکتروفتومتری جذب اتمی(2)

اسپکتروفتومتری جذب اتمی(2)

اصول کار طیف – نورسنج جذب اتمی (اسپکتروفتومتر جذب اتمی)

در یک سنجش جذب اتمی، عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد، تبخیر شود و در مسیر

پرتوهای منبع تابش قرار گیرد. در این فرآیند مقداری از نمونه مکش شده و بصورت ذرات بسیار ریز به داخل شعله افشانده می شود. در دمای شعله اتم های عنصر مذکور در حالت عادی قرار دارند و با جذب پرتو ناشی از

منبع تابش به حالت تحریکی در می آیند.

دو تفاوت اساسی بین جذب اتمی و نشر شعله وجود دارد. در طیف سنجی نشر شعله تابش نشر شده از اتم های تحریک شده متناسب با غلظت نمونه می باشد. در حالیکه در جذب اتمی تابش جذب شده توسط اتم های تحریک نشده با غلظت نمونه مذکور رابطه دارد .

اسپکتروفتومتر جذب اتمی Perkin Elmer  شرکت سمامیکرو

مقدار اتم های تحریک شده در روش نشری بسیار کوچک می باشد و مقدار آنها با دمای شعله رابطه نمایی دارد

لذا تغییرات درجه حرارت باید بدقت کنترل گردد. در جذب اتمی نتیجه به مقدار اتم های تحریک شده بستگی دارد. در روش جذب اتمی، شدت جذب مانند روش نشر شعله وابستگی زیادی به دما ندارد. از آنجایی که خطوط جذب اتمی هر عنصر منحصر بفرد می باشد احتمال تداخل کم می باشد. در روش اسپکتروفتومتری برای جلوگیری از جذب های ناخواسته از تکفام سازهای دقیق استفاده می کنند اما به هر حال باریکه ای از طول موج ها را جدا می کند. بر اساس این فرضیه که اختلاف انرژی بین ترازهای هر اتم منحصر بفرد است، چنانچه اتمی تحریک گردد در بازگشت به حالت پایه انرژی معادل اختلاف ترازها را نشر می دهد که توسط همان عنصر می تواند جذب شود، در اصل با استفاده از این خاصیت منابع تابش با طول موج های خاص طراحی شده است. مثلاً لامپ کاتدی حاوی عنصر آهن پس از تحریک، پرتوهایی با انرژی معادل ترازهای انرژی عنصر آهن تولید می کند که می تواند توسط اتم های آهن موجود در نمونه جذب شود. در مواردی مانند سنجش سدیم می توان از لامپ های حاوی بخار سدیم به عنوان منبع استفاده کرد. اتم های سدیم در حالت گازی با تخلیه الکتریکی تحریک می شوند، سپس در زمان بازگشت به حالت اولیه، تابش خاصی را نشر می دهند که توسط اتم های سدیم موجود در نمونه جذب می گردد.

محدودیت استفاده از لامپهای کاتدی، به جهت نیاز به یک لامپ منبع جداگانه برای هر عنصر می باشد. البته برای رفع این محدودیت تلاش هایی نیز صورت گرفته است مانند استفاده از ترکیبات چند عنصر در لامپ کاتدی که بتواند برای سنجش چند عنصر مورد استفاده قرار گیرد، اما هنوز هم بهترین و دقیق ترین پاسخ ها از لامپهای کاتدی مجزا بروی هر عنصر حاصل می شود.

همچنین ببینید

جداکنند های دستگاه GC/MS

جداکنند های دستگاه  GC/MS سه نوع جداکنند های دستگاه  GC/MS   بکار می رود عبارتند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *