خانه > مقالات آزمایشگاه > انکوباتور > انکوباتورهای آئروبیک

انکوباتورهای آئروبیک

انکوباتورهای آئروبیک

انکوباتورهای هوایی در بیولوژی سلولی، ژنتیک، ویروس شناسی، فارماکولوژی، تحقیقات سرطان، کشت بافت، تطابق متقاطع بافتی (Tissue Cross Matching) کاربرد دارند. موارد خاص دیگر برای حفظ یک محیط کنترل شده می‌باشد. انکوباتورها رشد میکروارگانیسم‌ها و سلول‌هایی که می‌توانند در حضور اکسیژن رشد کنند را میسر می‌کنند. انکوباتورها از نظر پیچیدگی متنوع‌اند، بعضی فقط ابزار کنترل دما هستند در صورتی که بقیه قابلیت‌های دیگری چون توانایی ورود CO2، نشانگرهای دیجیتال، آژیر خطر، فن‌هایی که دستگاه‌های در حال گردش را خنک می‌کنند، کنترل کننده‌های رطوبت، تکان دهنده‌های مغناطیسی، وسایل ثبت، تهویه بخارات و امکاناتی برای کاهش دما دارند. هوای انکوباتور با حداقل ۳ تا ۵ درصد CO2، رشد تعداد زیادی از میکرو ارگانیزم‌ها را تسهیل می‌کند. بعضی دیگر حتی نیازمند غلظت CO2 بیشتر برای رشد کشت‌های آزمایشگاهی هستند. همچنین بعضی انکوباتورها می‌توانند غلظت O2 را برای تأمین نیازهای رشد ارگانیسم‌ها یا سلول‌های معین تنظیم کنند.

کشت و انکوباسیون، جزو مراحل اولیه برای تشخیص ارگانیسم‌های بیماری‌زا هستند. برای اطمینان از رشد ارگانیسم‌های مشکوک، نمونه باید بلافاصله در یک دمای مطلوب انکوبه شود. به‌ طور تئوری، پاتوژنها در دمای بدن ( ℃۳۷ ) به بهترین وجه رشد می‌کنند اما بعضی ارگانیسم‌ها نمی‌توانند در محیط آزمایشگاه در آن دما تکثیر یابند؛ بنابراین بیشتر آزمایشگاه‌ها دمای ℃۳۵ را به‌ عنوان استاندارد برای رشد تقریباً اکثر ارگانیسم‌ها در نظر می‌گیرند. در موارد دیگری چون مطالعات سرولوژی و کریستالیزاسیون، کشت بافت، پارافینه کردن و لقاح آزمایشگاهی به دمای انکوباسیون بیشتر یا کمتر نیاز است.

همچنین ببینید

اصول عملکرد انکوباتورها

تمام انکوباتورهای مطالعه در این فصل به‌ طور الکتریکی گرم می‌شوند: جریان از طریق یک واحد گرمایی شامل مقاومت ساده - معمولاً از حلقه‌های سیم نیکل کرم (نیکرم) عبور می‌کند. مقاومت‌های با پیچیدگی بیشتر کمتر رایج‌اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *