خانه > مقالات بخش مولکولی > ایمنوفنوتایپینگ 3

ایمنوفنوتایپینگ 3

ایمنوفنوتایپینگ 3

Reagents that Primarily React with B Cells

 • برای این که لوسمی‌های مزمن عموما از سلول B بالغ نشات می‌گیرند بنابراین این سلول‌ها ایمنوگلبولین سطحی و زنجیره سلک ایمنوگلبولین‌ها را ابراز می‌کنند. شدت ابزار ایمنوگلبولین سطحی و زنجیره سبک ایمنوگلبولین‌ها را ابزار می‌کنند. شدت ابراز ایمنوگلبولین‌ها کمک به تشخیص تومورهای سلول B از سایر سلول‌ها می‌باشد.
 • مارکرهای سلول B بالغ مثل در سطح لوسمی‌های مزمن سلول B وجود دارند و به ندرت در سطح تومورهای سلول T مشاهده می‌شوند.
 • در سطح لنفوم و لوسمی سلول B غالبا ابزار می‌شود و نشان می‌دهد که این سلول از سلول B فولیکولار مشتق شده است. این مارکر در سطح CLL B-Cell ابراز نمی‌شود.

تشخیص و تمایز بین CLL و small Lymphoeytic Lymphoma (SL)  و Mantle Cell Lymphoma اهمیت پروگنوستیک دارد CLL/SL مثبت برای  و  هستند و به میزان بسیار کم  را ابزار می‌کند. MCL غالبا  منفی،  مثبت و به میزان زیادی  و  مثبت می‌باشد.  در ارتباط با Hairy cell Leukemia می‌باشد. وجود هم زمان  و CDllc همراه با علائم کلینیکی برای تشخیص این بیماری کافی می‌باشد.

Reagents that React primarily with T cells

 • اغلب لوسمی مزمن سلول T مارکرهای سلول T بالغ مثل و  و  را ابراز می‌کنند.
 • چون اغلب لوسمی مزمن سلول T از سلول‌های T بالغ مشتق می‌شوند اکثر لوسمی مزمن T یا و یا  را ابراز می‌کنند. لنفوم  مثبت شایع‌تر از لنفوم  مثبت می‌باشد.
 • نه تنها در سطح لوسمی‌های سلول T وجود دارد بلکه در سطح زیر گروه‌های لنفوم‌ها و لوسمی‌های سلول B نیز ابراز می‌شود.
 • تکثیر سلول T را مکرراً می‌توان با از دست رفتن مارکر CD7 شناسایی کرد.
 • اغلب لنفوم‌های سلول T گیرنده (  و قسمت کوچکی گیرنده  را ابراز می‌کنند. سلول‌های T دارای گیرنده  فاقد  و یا  می‌باشند.
 • ایمنوفنوتایپینگ 3

Predominantly Myeloid and Other Miscellaneous Reagents

 • برخی از مارکرهای میلوئیدی با لوسمی لنفوئیدی واکنش نشان می‌دهند. برای مثال ملکول CDllc اغلب در سطح برخی از زیر گروه‌های لوسمی مزمن لنفوسیت‌های B ابزار می‌شود و این ملکول به وفور در سطح لوسمی Hairy هم ابزار می‌شود.
 • مارکر سلول‌های Stem یعنی CD34 غالبا در سطح لوسمی B و T ابزار نمی‌شود.
 • مارکر سلول کشنده طبیعی یعنی CD56 و CD57 اغلب در سطح سلول‌های بزرگ گرانولار و بیماری Lymphoproferative ابزار می‌شود.
 • مولکول Activation مانند Cd35 و CD30 (در مورد سلول T) و HLA- DR غالب در سطح لنفوم‌هایی که از لنفوسیت‌های Transformed شده مشتق شده‌اند ابراز می‌شود.
 • CD38 غالبا به میزان خیلی زیاد در سطح نئوپلاسم سلول‌های پلاسما ابراز می‌شود.
 • ایمنوفنوتایپینگ 3

Assembly of Reagent Panels

همان طور که قبلا اشاره شد پانل خاصی برای فنوتایپینگ لوسمی توصیه نشده است و هر چند که ایمنوفلورسانس تک رنگی کافی به نظر می‌رسد اما استفاده از امینوفلورسانس و یا بیشتر از دو رنگ (ارجح) به دلیل استفاده از نمونه کمتر و زمان آزمایش حداقل توصیه می‌شود. هر آزمایشگاهی موظف است پانل مورد نظرشان را طوری انتخاب کند که احتمال تشخیص لوسمی با آن پانل به حداکثر برسد.

پروتکل رنگ امیزی، حجم نمونه و انتی بادی، حرارت، زمان آنکوباسیون، شمارش سلول‌ها، میزان معرف‌ها، کنترل‌های منفی، اتو فلورسانس، کنترل مثبت، روش کار، کنترل کیفی دستگاه، راه اندازی دستگاه از قبیل تنظیم آینه‌ها، شدت نور فلورسانس، جبران رنگ، جمع آوری داده‌ها تقریبا مشابه همان روشی که برای شمارش لنفوسیت‌های خون محیطی به کار گرفته شد است می‌باشد.

همچنین ببینید

اصول عملکرد دستگاه فلوسیتومتر

دستگاه فلوسیتومتر شامل ۳ بخش اصلی است: بخش وابسته به مایع که سلول‌ها را به اتاق سنجش هدایت می‌کند، سیستم نوری شامل وسایل ردیابی و بخش سنجش که نشان دادن داده‌ها را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *