بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

 • نسبت مناسب خون و EDTA جهت تست CBC، PLT
 • نسبت مناسب خون و سیترات جهت تستهای ESR، PT و PTT.
 • تستهای اختصاصی هماتولوژی
 • کالیبراسیون دستگاه­های سل کانتر در فواصل مناسب (ماهانه)
 • کنترل کیفی دستگاه­های سل کانتر و نگهداری نتایج
 • Matching سل کانترها
 • کنترل کیفی Diff (دستی و دستگاهی)
 • کنترل کیفی تست شمارش رتیکولوسیت
 • کنترل کیفی تست ESR
 • SOP در بخش هماتولوژی تستهای انعقادی

الف) کنترل کیفی حرارت بن­ ماری و یخچال­ها

ب) کنترل کیفی سمپلرهای مصرفی

ج) کنترل کیفی تایمر

د) Duplication

ه) استفاده از رآژنت­های معتبر و دارای تاریخ مصرف

و) گزارش INR

ز) استفاده از پلاسمای کنترل

ح) استفاده از Fresh Pooled Plasma

ط) SOP در تستهای انعقادی

ی) انجام استاندارد تست BT و CT

بیوشیمی

 • استفاده از کیتها و رآژنت­های دارای تاریخ مصرف
 • شستشوی وسایل و لوازم شیشه­ای مصرفی
 • کنترل کیفی اسپکتروفتومتر: (کنترل صحت طول موج، کنترل خطی­ بودن، کنترل Stray light، کنترل کووت، کنترل drift)،
 • کنترل دور و زمان سانتریفوژها
 • کنترل کیفی سمپلرهای بکار رفته در روشهای دستی
 • کنترل کیفی دستگاه­های اتوماتیک بیوشیمی شامل: تعیین CV، تعیین Carry Over، …، Linearity
 • استفاده از سرم کنترل دقت در هر Runکاری و سرم کنترل صحت هر 4 run یک مرتبه.
 • استفاده از Pooled serum در هر runکاری
 • Duplication تستهای طبیعی
 • تعیین Cirtical Limits
 • کنترل کیفی، یخچالها، بن­ ماری ها
 • ثبت و نگهداری نتایج کنترلها
 • کنترل CUP، ظروف، reaction tray، دستگاه­های اتوماتیک و کنترل شستشوی آنها و تعویض در فواصل مناسب
 • توجه به Acid Wash بودن اسیدهای مصرفی در تستهایی که نیاز به وسایل acid wash دارند.
 • کنترل کیفی فلیم فتومتر و ISE (دقت، صحت، خطی بودن، شستشو، سرویس و نگاهداری).
 • کنترل کیفی بیلیروبینومتر (دقت، صحت، خطی بودن، …)
 • کنترل کیفی دستگاه بلادگاز (تعیین CV، کنترل محلولها، سرویس، نگهداری و غیره)
 • SOP در بیوشیمی.

هورمون ­شناسی

 • استفاده از کیتهای معتبر و دارای تاریخ مصرف
 • روشهای استاندارد نگهداری نمونه­ها
 • کنترل کیفی یخچال­ها، فریزرها، بن ماریها
 • کنترل کیفی سمپلرهای بکار رفته
 • کنترل کیفی دستگاه گاماکانتر و سرویس آن در فواصل مرتب
 • کنترل کیفی دستگاه الیزا ریدر و واشینگ آن و سرویس در فواصل مرتب
 • استفادهازPooled serumدرهرrunکاری
 • استفاده از سرم­های کنترل هورمون درهرrunکاری
 • استفاده از سرم انجام شده در run قبلی و مقایسه با نتایج آن در run فعلی
 • Duplication
 • ثبت و نگهداری نتایج کنترل کیفی
 • منحنی ­های استاندارد و نتایج تست ها
 • استانداردها بصورت Duplicate بکار برده شوند.

تجزیه ادرار

 • استفاده از نوارهای ادرار و رآژنت­های معتبر و دارای تاریخ مصرف
 • نوارهای ادراری تقسیم نشوند.
 • کنترل زمان بین نمونه­گیری تا انجام آزمایش
 • کنترل کیفی نوارهای ادراری مصرفی
 • کنترل کیفی دستگاه رفراکتومتر
 • کنترل کیفی دور و زمان سانتریفوژ
 • کنترل کیفی ته نشین ادرار و نحوه دیدن آن
 • SOP روش کار و گزارش استاندارد نتایج
 • ثبت و نگهداری نتایج کنترل
 • کنترل کیفی نحوه جمع­آوری ادرار 24 ساعته جهت تستهای مختلف (شامل رژیم، دستور تهیه، زمان و حرارت نگهداری و مواد نگهدارنده مصرفی)

همچنین ببینید

کنترل کیفی داخلی هماتولوژی (Internal quality control)

کنترل کیفی داخلی هماتولوژی (Internal quality control) کنترل نمونه­ گیری (Sampling) کنترل روشها کنترل وسایل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *