خانه > مقالات آزمایشگاه > کنترل کیفی در آزمایشگاه > برگه و فرم و تقاضای آزمایش‌ها:

برگه و فرم و تقاضای آزمایش‌ها:

برگه و فرم و تقاضای آزمایش‌ها:

خصوصیات بیمار شامل مشخصات فردی، شماره، محل بستری شدن (بیمارستان)،

تاریخ و زمان نمونه‌گیری، نوع نمونه، محل نمونه‌گیری و تقاضای انجام آزمایشات و سایر اطلاعات ضروری در برگه درخواست آزمایش ثبت شده باشد

(مثلاً نوع آنتی‌بیوتیک‌های دریافتی بیمار)، ذکر نام پزشک ضروری است.

لازم است زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه بر روی فرم ثبت شود.

فرم تقاضای نمونه باید تمیز نگهداری شود.

اگر تشخیص بیماری بر روی برگه تقاضا ذکر شده است، آزمایشگاه ممکن است

تست‌های تکمیلی بیشتری برای بیمار انجام دهد و توصیه‌های ضروری (comment)

توسط آزمایشگاه انجام شود.

در سالیان اخیر، کلیه محیط‌های کشت مورد نیاز آزمایشگاه‌ها به صورت تجارتی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

لازم است روش‌های کنترل کیفی محیط‌های کشت در هر آزمایشگاه تعیین شده و اجرا شود.

کنترل کیفی محیط‌های کشت

NCCLS، دستورالعمل‌ مناسبی برای ارزیابی و کنترل کیفیت محیط‌های کشت ارائه داده شده است.

معمولاً مراحل کنترل کیفی ذکر شده توسط شرکت‌های سازنده محیط کشت اجرا می‌شود. این روش‌ها مورد تأیید CAP هم می‌باشد.

معمولاً کنترل کیفی محیط‌های کشت تجارتی ضروری نمی‌باشد.

لیست محیط‌های کشتی که کنترل کیفی آن‌ها در آزمایشگاه ضروری نیست (محیط‌های کشت تجارتی):

1) non selective B. A (blood agar)

2) selective blood agar (Columbia CAN agar, phenylethyl alchohol agar)

3) chocolate agar:

معمولاً با معیارهای NCCLS اکثر محیط‌های شکلات آگار رد می‌شوند.

توصیه می‌شود برای مقاصد جداسازی اولیه، محیط‌های کشت شکلات آگار کنترل کیفی شوند.

4) macconkey agar

5) EMB: Levine EMB, modified EMB

6) محیط‌های کشت مورد استفاده برای جداسازی سالمونلا و شیگلا

Hekteon enteric agar, XLD agar, S-S agar

7) manitol salt agar

8) D محیط‌های سلکتیو برای استرپتوکوک گروه

9) sabouraud dextrose agars

10)آگارهای انتخابی قارچ‌شناسی

11) محیط‌های کشت میکروباکتری‌ها L- J medium, middle brook media

12) آگارهای بیهوازی (Anaerobic blood agar)

13) Anaerobic broth: thioglycollate

14) Enrichment broth for enteric: GN broth, selenite broth

15) محیط‌های کشت خون: BHI, Thiol, TSB

کنترل‌های توصیه شده محیط‌های کشت توسط NCCLS

1) sterility 2) growth 3) selectivity 4) enrichment 5) پاسخ‌های بیوشیمیایی لازم

توصیه‌ها و روش کنترل کیفی محیط‌های کشت توسط NCCLS مشاهده می‌شود.

اصول: بعضی محیط‌های کشت مخصوصاً محیط‌های حاوی خون باید از نظر: 1) استریلیتی کنترل شوند. 2) حمایت از رشد میکروارگانیسم‌های مورد نظر 3) خصوصیات عملکرد کشت 4) ارگانیسم‌های با خصوصیات رشدی شناخته شده باید برای بررسی خصوصیات استاندارد محیط‌های کشت مورد استفاده قرار گیرند.

روش کار:

1) محیط کشت ساخته و تقسیم شده در پلیت را از نظر وجود ترک (cracks) در آگار، پر شدن غیر متشابه پلیت‌ها، همولیز خون اضافه شده، بررسی کنید.

ظاهر قارچ گونه (mushy) محیط‌های کشت نشانه یخ بستن محیط کشت در طی انتقال آن می‌باشد.

وجود حباب‌های هوای اضافی و آلودگی محیط‌های کشت بررسی شوند.

2) برای اطمینان از استریل بودن محیط‌های کشت، باید تعدادی پلیت به صورت تصادفی

قبل از مصرف انتخاب شده و انکوبه شوند (24 ساعت).

3) خصوصیات رشد باکتری‌ها به وسیله تلقیح ارگانیسم‌های شناخته شده، کنترل شوند.

الف- از ارگانیسم مورد نظر یک subculture تازه تهیه کنید (کشت 24 ساعته باکتری) ارگانیسم‌ها را می‌توان در Cº 70- در محیط soybean casein digest broth محتوی 10% گلیسرول نگهداری کرد

و یا در محیط skim milk به صورت یخ زده نگهداری کرده و یا به صورت لیوفیلیزه خریداری کنید.

ب- سوسپانسیون از چند کلنی میکروب مورد نظر در سرم فیزیولوژی (سیلین) تهیه کنید.

با غلظتی که معادل توربیدیتی Macfarland standard 5/0 باشد که معادل CFU/ml 108×5 می‌باشد. این سوسپانسیون استوک می‌باشد.

ج- از سوسپانسیون استوک، رقت  در سیلین استریل تهیه کرده و با لوپ کالیبره شده 10 میکرولیتری در محیط کشت تلقیح کنید.

به صورتی محیط را استریک کنید که کلنی‌ها قابل شمارش باشند.

4) خصوصیات مهاری محیط انتخابی (selective media) به روش زیر کنترل می‌شود:

الف- از سوسپانسیون استوک، رقت  در سیلین استریل تهیه کرده و 10 میکرولیتر آن را در محیط کشت تلقیح کنید.

5) محیط‌های کشت تقسیم شده در لوله (tubed media): به وسیله تلقیح 10 میکرولیتر از سوسپانسیون استوک در لوله کنترل می‌شود.

6) تمام محیط‌های ذکر شده را براساس شرایط معمولی انکوبه کنید.

نتایج

محدوده قابل قبول محیط‌های کشت شامل: استریلیتی، رشد خوب میکروارگانیسم‌ها و مشاهده مرفولوژی کلنی تیپیک آن‌ها و مهار رشد ارگانیسم‌های مناسب.

محیط‌های کشت لوله‌ای باید واکنش‌های مثبت و منفی مورد نظر را با

میکروارگانیسم‌های مناسب نشان دهند.

برنامه کنترل کیفی محیط‌های کشت:

محیط‌های کشت شاخته شده در آزمایشگاه باید برای هر batch کنترل شوند.

محیط‌های کشت سنتتیک باید برای هر lot number کنترل شده و پس از هر دریافت جداگانه، محیط‌ها کنترل شوند.

ارگانیسم‌ها و نتایج مورد انتظار آن‌ها برای کنترل کیفی محیط‌ها در لیست زیر مشاهده می‌شود:

ATCC = American type culture collection

در توصیه‌های NCCLS برای کنترل کیفی محیط‌های کشت راهی برای کنترل کیت‌های تجارتی شناسایی باکتری‌ها، محیط‌های کشت تعیین حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها و محیط‌های کشت انگل‌ها، ویروس‌ها، کلامیدیا و میکوپلاسما ارائه نشده است.

کنترل کیفی کلیه محیط‌های کشت قبل از مصرف توصیه می‌شود.

در صورت عدم وجود کشت‌های استاندارد، از کلنی‌های استوک باکتری‌ها برای هر محیط استفاده شود. (کنترل مثبت و منفی).

نتایج مورد انتظار ارگانیسم کنترل محیط کشت
growth

Inhibited (partial)

C.Jejuni

E.coli

1) campylobacter agar
growth

growth

Inhibition (complete)

Inhibition (partial)

Inhibition (partial)

Inhibition (partial)

N.gonorrhoeae

N.meningitidis

N.sicca

C.albicans

P.mirabilis

S.epidermidis

محیطهای کشت برای جداسازی 2)

Neisscria

growth (No hemolysis)

growth (B. Hemolysis)

H.influenzae

H.haemolyticus

3) Robbit or horse blood agar
Growth B.pertusis 4) Bordet – Gengou agar
growth

 

L.pneumophila 5) CYEA یا BCYEA

CYEA = carcoal yeast Extract agar

BCYEA = buffered carcoal yeast extract agar

Blue – grean کلنی

کلنی زرد

مهار

V.parahaemolyticus

V.alginolyticus

E.coli

6) TCBS
کلنی زرد

مهار

C.dificle

E.coli

7) CCFA

CCFA = cycloserine – cefoxitin fructose agar

کلنی قهوه­ای

رشد

مهار

(بیهوازی) B.intermedius

B.fragilis

E.coli

8) KVLBA agar

KVLBA = kanamycin vancomycin laked blood agar

همچنین ببینید

کنترل کیفی خارجی (External quality assessment)

کنترل کیفی خارجی (External quality assessment): برای کنترل کیفی خارجی هماتولوژی از نمونه ­های زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *