خانه > مقالات بخش بیوشیمی > دستگاه های فتومتری و اسپکتروفتومتری

دستگاه های فتومتری و اسپکتروفتومتری

کنترل کیفیت دستگاه اسپکتروفتومتر

روش های مختلفی برای کنترل میفی دستگاه های اسپکتروفتومتر وجود دراد که در انواع دستگاه های مختلف ، متفاوت است . مثلاً در یکی از انواع دستگاه های موجود از محلول کلروکبالت استفاده می شود .

1- 3/2 گرم کلروکبالت خشک را در یک ارلن با استفاده از آب مقطر به حجم 100میلی لیتر می رسانیم .

در چهار لوله آزمایش به ترتیب محلول رقیق نشده ، محلول  رقیق شده با نسبت 2/1 ، محلول رقیق شده به نسبت 4/1 و آب مقطر خالص می ریزیم .

دستگاه را روی طول موج 520نانومتر تنظیم می کنیم و سپس دستگاه را صفر می کنیم و عقربه گالوانومتر دستگاه را با آب مقطر موجود در لوله چهارم  روی 100تنظیم می کنیم .

به ترتیب لوله ها  را در دستگاه می گذاریم . به این ترتیب لوله اول باید جذب4% ، لوله دوم2% و لوله سوم 1% را نشان دهد .

روش فوق بسیار ساده وآسان است اما روش کلی و جامع کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر به شرح ذیل می باشد:

SOPکنترل کیفی اسپکتروفتومتر

پنج دقیقه قبل از بررسی ، اسپکتروفتومتر را جهت تثبیت طول موج های تولیدی روشن کنید .

برای بررسی صحت طول موج از دو روش کلی می توان استفاده کرد .

استفاده از محلولهای جاذب طول موج مشخصی که توسط کمپانی سازنده اسپکتروفتومتر ساخته و توزیع می گردند .

استفاده از محلولهای مشخص ذیل: الف ) پتاسیم دی کرومات( mg/L50 در ؟؟؟؟؟؟ ) برای طول موج های257 و350 نانومتر  .ب ) پارانیتروفنل( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) برای طول موجNM301 ، ج ) سولفات آمونیوم کبالت( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) برای طول موجNM512 .

چنانچه جذب حداکثر محلولهای فوق در طول موج های مذکور باشد ، انحراف از طول موج وجود ندارد ، در غیر اینصورت برای تصحیح انحراف باید به کمپانی سازنده یا نماینده آن ارجاع گردد .

خطی بودن عملکرد دستگاه را می توان بااستفاده از رقت های مختلف محلولهایی نظیر

پارانیتروفنل درnm405یا همانطور که گفته شد سولفات آمونیوم کبالت درnm  512 یا حتی سولفات مس در nm650 آزمایش کرد . رابطه خطی بین رقت های سریال محلولهای فوق صحت عملکرد خطی دستگاه را نشان می دهد .

چنانچه رابطه خطی در رقت های مختلف مشاهده نشد ،ابتدا تهیه محلولها را تکرار کنید ، اگر باز تصحیح نشد دستگاه را به شرکت سازنده ارجاع دهید .

جهت بررسی سطح فتومتریک باید میزان جذب محلول mg/L50 از پتاسیم دی کرومات در محیط اسد سولفوریک 001/0 نرمال در طول موجnm350 معادل  532/0OD باشد . میزان جذب مذکورmOD5+-  قابل قبول می باشد .

جهت بررسی تائید صحت فتومتریک ، محلول gr481/14 از سولفات آمونیم کبالت در mk10 اسید سولفوریک باید طبق جدول ذیل داشته باشد .

در غیر اینصورت دستگاه را جهت تصحیح به کمپانی سازنده یا نماینده آن ارجاع نمایید . توصیه می شود عوامل مذکور بصورت ماهانه تکرار شود .

همچنین ببینید

جداکنند های دستگاه GC/MS

جداکنند های دستگاه  GC/MS سه نوع جداکنند های دستگاه  GC/MS   بکار می رود عبارتند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *