خانه > مقالات بخش خون شناسی > بانک خون > ردابوت، رد ابوت یا رد والدینی(Paternity Test)(2)

ردابوت، رد ابوت یا رد والدینی(Paternity Test)(2)

موادکنترلی:(Control Materials)

موادکنترلی موادی هستند که در طول آزمایشات روتین همراه با سایر نمونه ها مورد

آزمایش قرار میگیرد و هدف استفاده از آن جهت ارزیابی قابلیت اطمینان آزمایش

خصوصاً در ارتباط با صحت و دقت می­باشد. برای ارزیابی صحت نیاز به کنترل صحت است

در اینصورت باید مقدار واقعی کنترل مشخص باشد که توسط روش مرجع میزان واقعی آن اندازه­گیری می­شود

و برای ارزیابی دقت نیاز به داشتن مقدار واقعی ماده مورد نظر در مواد کنترلی نیست

ولی بهتر است نمونه­ های کنترلی جهت بررسی دقت از غلظت ­هائی در محدوده

تشخیص (Detection Limit)استفاده نمود و تا حدامکان مشابه نمونه بیماران باشد.

مواد کنترلی باید یکنواخت و پایدار باشد و موارد بکار برده در آن باید مشخص باشد.

اطلاعات حاصل از مواد کنترلی که روزانه حاصل می­شود می­تواند به اشکالات کار پی­برد و سطح کیفی آنرا افزایش داد. نمونه­ های کنترلی نیز به صورت تجاری وجود دارد که

باید به پایداری آن توجه نمود.

درک تمایز بین استانداردهای مرجع که جهت کالیبراسیون وسایل بکار می­رود با خون تازه

و یا خونی که به آن ماده نگهدارنده اضافه کرده­اند مهم می­باشد.

در تحت شرایطی می­توان از یکی از آنها برای هر دو منظور استفاده نموده ولی بایستی بهرحال اهداف بهره گیری آن مشخص گردد.

بهترین ماده برای برنامه کنترل کیفی داخلی شمارش سلولهای خون انسان، اسب

یا میمون است که درACD یاCPDجمع آوری شده باشد و آنها را از فیلتراست تزریق خون جهت از میان برداشتن هر گونه لخته می­گذرانیم. برای اهداف مختلف لازم است از اریتروسیتهای لیز شده (LySate) و یا خونPreservedو یا اریتروسیت های

پایدار (Stabilized) استفاده شود.

تمام آزمایشگاه ها باید قادر باشند مواد کنترلی را جهت کنترل کیفی داخلی خود بسازند.

در این قسمت متدهای تهیه مواد کنترلی بطور ساده بیان گردیده است. حداقل همه آزمایشگاهها باید بتوانند یکLysateکیفیت مطلوب تهیه نمایند.

1- باید باین نکته توجه شود که خونهای انسانی که برای کالیبراسیون کنترل بکار

میرود باید فاقدHBSAg و HIV و HCV (Hepatitic CVirus)باشد.

برای ساخت مواد کنترلی باید از ماده ضد انعقاد مناسب استفاده کرد و مناسب ترین آنها مواد ضدانعقادی است که در انتقال خون استفاده می شود مثل CPD(Citrate-Phosphate-Dextrose)و یاACD-NIHAکه عبارت است ازAcid-Citrate-Dextroseکه توسط

انستیتو بین­ المللی بهداشت آمریکا توصیه شده است(National Institue Of Health).

البته برای تهیهLySateمی توانیم از مواد ضد انعقاد دیگری مانندEDTAو هپارین نیز

استفاده نمائيم.

طرز تهیه:CPD

1- تری سدیم سیترات با دو مولکول آب:           3/26 گرم

۲- اسید سیتریک با یک ملکول آب:                 27/3 گرم

۳- فسفات سدیم دهیدروژن با یک مولکول آب:    22/2 گرم

۴- دکستروز:                                           5/25 گرم

5- DW:                                              تا ۱۰۰۰ میلی گرم

این محلول را مدت نیم ساعت در حرارت ۱۲۶ درجه اتوکلاو استریل میکنیم

(5.8-5.6 =pH) جهت استفاده یک حجم از اين محلول را به ۷ حجم از خون می­افزائیم.

طرز تهیه: ACD-NIHA

1- سیترات سدیم با دو مولکول آب:                ۲۲ گرم

2- اسید سیتریک با یک مولکول آب:               ۸ گرم

3- دکستروز:                                           ۲۵گرم

4-DW:                                               ۱۰۰۰ میلی لیتر

بمدت نیم ساعت در حرارت ۱۲۶ درجه اتوکلاواستریل می­کنیم (5.4=pH)بعنوان یک

ماده ضد انعقادی 5/1 حجم از این محلول را به ده حجم از خون می­افزاییم.

2- در تمام مواردی که خون کنترلی یا مواد کنترلی تهیه می­شود باید رعایت کامل استریلیزاسیون انجام گردد. ۳- باید از آنتی­بیوتیک­های وسیع الطیف جهت جلوگیری از آلودگی آناستفاده نمود از جمله پنی­سیلین بمقدار 25-50 میلی­گرم و 25-50 میلی­گرم نیز استرپتومایسین یا جنتامایسین در ازاء هر ۵۰۰ میلی­لیتر مواد کنترلی تهیه شده اضافه گردد.

همچنین ببینید

روش شناسی(4)

اساس کراس مچ HLA روش ­های متعددی برای کراس مچ در پیوند و تزریق بکار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *