سیستم های MS

سیستم های MS

اجزای اصلی سیستم های MS عبارتند از ورودی نمونه، سیستم تخلیه، جداکننده، اتاقک یونیزاسیون، آنالایزر جرم، معرف ها و سیستم اطلاعات و آشکارساز.

آماد سازی نمونه و کارهای مقدماتی (Sample preparation & introduction)

مراحل آماده سازی نمونه بسته به نوع ترکیب متفاوتست . گازها می توانند مستقیماً وارد MS شوند در حالی که جامدات و مایعات را باید ابتدا تبخیر نمود . گاهی لازمست قبل از ارسال ماده جهت آنالیز مشتقی از ترکیب آن تهیه شود که ساختمانش مشابه ماده اصلی ولی فرارتر است . بعنوان مثال مشتقات متیل استر در واکنش نمونه با متانول و مشتقات تری متیل سیلیسی در واکنش نمونه با عوامل سیلیلاسیون تشکیل می شوند . نمونه ها را می توان مستقیماً از طریق ورودی نمونه یا تزریق به یک GC یا LC و سپس به ورودی نمونه، وارد اتاقک یونیزاسیون کرد . تکنیک ورود مستقیم نمونه، گروه پیچیده ای از یون ها را تولید می کند که تفسیر آن ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد . اگر ابتدا نمونه را از یک GC یا LC بگذرانیم ، ترکیبات منفرد آن جدا می شوند که می توان ترکیب و ساختمان اصلی آن ها را توسط MS بیشتر جداساخت و یک جداسازی مؤثرتر انجام می شود .

کروماتوگرافی گاز و مایع اجزای نمونه را براساس تفاوت در گرایش آن ها به دو محیط مختلف که فاز متحرک و فاز ثابت نامیده می شون د، جدا می سازد . فاز متحرک گاز یا مایعی است که از روی فاز ثابت عبور می کند. در GC نمونه بخار می شود و با گاز حامل ترکیب می شود که معمولاً هلیم است و بعنوان فازمتحرک عمل می کند. در LC نمونه در مایعی که بعنوان فاز متحرک عمل می کند حل می شود . فاز متحرک از روی فاز ثابت در ستون GC یا LC می گذرد . ترکیبات مختلف طی زمان های مختلف در ستون رسوب می کنند و سرعت های جدا سازی مختلف ، هر ترکیب را از نمونه مخلوط جدا می سازد . سپس هر ترکیب جهت مشخصی سازی بیشتر به MS ارسال می شود .

Quadrupole mass analyzer
Quadrupole mass analyzer

در طرح هایی که یک GC با سیستم های MS در کنار هم قرار می گیرند باید فشارهای عمل کرد متفاوت با هم انطباق داده شوند : GC در فشار مثبت عمل می کند در حالی  ها که msتحت خلاء شدید عمل می کند . گرچه GCها با ستون های مویرگی فشار را در حدی می کاهند که با سیستم تخلیه سرعت جریان گاز بالاتری دارند و باید از جدا کننده هایی بین خروجی GC و اتاقک یونیزاسیون، استفاده کنند تا حجم گاز ورودی MS را بکاهند . در MS های عادی جداکننده، اتاقک یونیزاسیون، انالایزر جرمی و معرف تحت فشار خلاء  تا  تور[1] (یک تور = 1/760 اتمسفر) نگه داری می شود . MS های دارای یک آنالایزر واجد گیرنده یون باید فشار خلاء  تور را حفظ کنند . MS بطور  پیوسته در محدوده ۲۰۰ تا ۳۲۰ درجه سانتی گراد حرارت داده می شود تا از الودگی و صداهای زمینه ای ناشی از بقایای نمونه قبلی در داخل دستگاه جلوگیری شود .

[1] .

Ion trap analayzer
Ion trap analayzer

همچنین ببینید

جداکنند های دستگاه GC/MS

جداکنند های دستگاه  GC/MS سه نوع جداکنند های دستگاه  GC/MS   بکار می رود عبارتند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *