لومینومترها بخش دوم

 

روش های سنجش ایمنی کمولومینوسان و بیولومینوسان آنزیم دار از حساسیت بسیار مقبولی برخوردار هستند. همانطور که اشاره شد؛ واکنش کمولومینوسان به فاکتورهای زمینه ای حساس بوده و سیگنال های زمینه ای در آن تداخل می کنند. به همین علت در اینگونه سنجش ها باید دقت فوق العاده ای در تهیه محلول ها و آلوده نبودن ابزارها و دستگاه ها شود.

 

 

 

 

آنزیم یا کوفاکتور واکنش
پراکسیداز تربچه کوهی (HRP) لومینول- O2 H2 – OH– فزاینده
مشتقات پورفین منگنزدار لومینول- O2-OH
فسفاتاز قلیایی لوسیفرین فسفات- لوسیفرآز- ATP- Mg2+
فسفاتاز قلیایی آدامانتان دی اکستان فنیل فسفات یا مشتقات آن
لوسیفرآزها لوسیفرین ATP- Mg2+– O2
گلوکز- ۶- فسفات دهیدروژناز ایزولومینول- سایر اجزاء واکنش دهیدروژناز
زانتین اکسیداز لومینول- آهن- EDTA
بتاگالاکتوزیداز ارتوفنیل گالاکتوزید- لوسیفرآز- سایر اجزاء
ATP (کوفاکتور) لوسیفراز- لوسیفرین- Mg2+
NAD+ (کوفاکتور) اتانل- الکل دهیدروژناز- لوسیفرآز- سایر اجزاء

 

اگر سنجش های ایمنی کمولومینوسان را به CLIA نشان دهیم چهار گروه اصلی این روش ها عبارتند از:

– CLIA با نشانگرهای کوفاکتوری (NADH-ATP) و آشکارساز بیولومینوسان

– CLIA با نشانگرهای ایزولومینول و آشکار سازی کمولومینوسان

– CLIA با نشانگرهای آنزیمی مولد کوفاکتور و آشکار سازی بیولومینوسان

– CLIA با نشانگرهای میکروپراکسیدازی و آشکار سازی کمولومینوسان

البته در اکثر سنجش های ایمنی کمولومینوسان از نشانگرهای آنزیمی استفاده می شود. مشکلاتی که در کار کردن با آنزیم ها وجود دارد مانند مسایل استرئوشیمی و پروتئولیز در اینجا نیز مطرح می باشد.

اساس لومینومترها برای سنجش های فوق بسیار ساده است. در اصل یک محفظه سنجش و یک آشکار ساز فوتونی اساس دستگاه را تشکیل می دهند. لذا بالقوه لومینومترها دستگاههای گرانی نیستند. اما افزودن قطعات خاص و خودکار نمودن٬ باعث پیچیده تر شدن و افزایش قیمت اینگونه دستگاهها می شود. به عنوان مثال بخش های تزریق معرف ها و اختلاط گرها از نمونه این بخش ها و قطعات اضافی می باشند.

از سایر بخش ها می توان موارد ذیل را نام برد.

– ترموستات بسیار دقیق برای کنترل درجه حرارت

– بلند کننده نمونه ها

– محفظه سنجش نور

– تزریق کننده بدون قطره مازاد

– مخلوط کن یا اختلاط گر

تقریباً تمام لومینومترها به یک نمونه بردار خودکار مجهز می باشند. این بخش به انتقال صحیح٬ دقیق و سریع معرف ها کمک شایانی می کند. این بخش قابل تنظیم می باشد و مقادیری در حد یک میکرولیتر را نیز می تواند با دقت انتقال دهد. از آنجایی که علاوه بر غلظت و حجم معرف ها٬ سرعت اختلاط آنها نیز بر واکنش تأثیر می گذارد بخش اختلاط گر نیز اغلب در دستگاهها تعبیه شده است. البته چنانچه حجم معرف ها بزرگتر یا مساوی ۲۰۰ میکرولیتر باشد آشفتگی هنگام افزایش معرف ها برای این امر کافی است.

همچنین ببینید

آزمایش‌های ایمنی و ایمونوشیمی (3)

تولید آنتی‌بادی با استفاده از تکنولوژی نوترکیب کننده (.Recombinant Tech) اخيراً برای تولید آنتی‌بادی‌ها، یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *