مطالب اخیر

بالن ژوژه (volumetric falsk)

بالن ژوژه-volumetric falsk بالن ژوژه در حجم­ های بین یا بیشتر در بازار موجود است. بالن ژوژه برای تهیه محلول­ های دارای غلظت مشخص به کار می­رود. کلاس ­های مختلفی از بالن ژوژه در دسترس است. صحیح ­ترین آن­ها دارای کلاس می ­باشد. نکته مهم در موقع استفاده از بالن …

بیشتر بخوانید »

روش اسپکتروفتومتریک

روش اسپکتروفتومتریک محلول خاصی مثل دی­کرومات پتاسیم یا –p نیتروفنل (105mg/dl)  در آب یا رنگ دیگری را در آب در بالن ژوژه با پیپت موردنظر و پیپت استاندارد (master pipet) رقیق کرده و با اسپکتروفتومتر در طول موج مناسب بخوانیم و درصد Bias را محاسبه می­کنیم. روش تیتراسیون به وسیله …

بیشتر بخوانید »

اصول کلی در هنگام کار با پیپت

اصول کلی در هنگام کار با پیپت پیپت کردن با دهان ممنوع است. از حباب مخصوص (pipetting bulbe) استفاده کرده و یا در صورت پیپت کردن با دهان، پنبه در قسمت دهانه پیپت قرار دهید که اگر مایع تصادفاً وارد قسمت دهانه پیپت شد، مستقیماً وارد دهان نشود. پیپت را …

بیشتر بخوانید »