مطالب اخیر

اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت

اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت اصول عملکرد دستگاه پردازش بافت جهت قالب گیری با پارافین با ثابت سازی نمونه آغاز می­شود. در طول این مرحله نمونه یک یا چندبار در یک ماده ثابت ساز نظر فرمالین خوابانیده می­شود. هر غوطه ور سازی یک تا حهار ساعت طول می­کشد. ثابت کننده­ها …

بیشتر بخوانید »

رنگ کننده­های مقاطع بافتی

رنگ کننده­های مقاطع بافتی تهیه نمونه های بافتی و پردازش مناسب آن، کلید اصلی تشخیص در پاتولوژی می­باشد. برداشت و جمع آوری نمونه، نقل و انتقال و پردازش صورت گرفته. بر روی آن بصورت صحیح مستلزم رعایت اصول علمی بسیار می­باشد. شناخت عملکرد دستگاه­هایی که این پروسه را بانجام می­رسانند. …

بیشتر بخوانید »

ایمنوفنوتایپینگ 3

ایمنوفنوتایپینگ 3 Reagents that Primarily React with B Cells برای این که لوسمی‌های مزمن عموما از سلول B بالغ نشات می‌گیرند بنابراین این سلول‌ها ایمنوگلبولین سطحی و زنجیره سلک ایمنوگلبولین‌ها را ابراز می‌کنند. شدت ابزار ایمنوگلبولین سطحی و زنجیره سبک ایمنوگلبولین‌ها را ابزار می‌کنند. شدت ابراز ایمنوگلبولین‌ها کمک به تشخیص …

بیشتر بخوانید »