مطالب اخیر

نگهداری (maintenance)اسپکتروفتومتر

نگهداری (maintenance) اسپکتروفتومتر اسپکتروفتومتر پس از تحویل مطابق دستور کار بروشور و کارشناس مربوطه، نصب و راه اندازی شود. به نظافت و کنترل کیفی دستگاه توجه کنید. لیست اقدامات انجام شده و تعمیرات مربوط برای دستگاه با ذکر تاریخ و شرح اقدامات انجام شده ضبط و نگهداری شوند. تنظیم صفر …

بیشتر بخوانید »

روش کنترل

روش کنترل الف) در موقع انجام تست‌های مختلف (مثلا قند خون) به فاصله هر 20-10 بار خواندن تست‌ها، بلانک را می‌گذاریم که نباید تغییر کرده باشد، در صورت وجود drift باید در فواصل کوتاه، دستگاه را صفر کنیم یا مقدار بالا یا پایین رفته را از عدد خوانده ‌شده تست‌ها …

بیشتر بخوانید »

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر(3)

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر(3) 3) صحت فتومتریک(photometric accuracy) هدف از صحت فتومتریک این است که آیا حداکثر جذب نوری به مقدار مشخص در طول موج خاصی صورتمی­گیرد یا خیر؟ برای این کنترل، مقدار جذب نوری محلولی با غلظت مشخص در طول موج خاصی تعیین می­شود. محلول ­های متفاوتی برای این کار …

بیشتر بخوانید »