مطالب اخیر

آنتی بادی­های هتروفیل، منونوکلئوز عفونی

آزمایشات ایمنی شناسی  و سرم شناسی بیماری­های عفونی بیماری­های ویروسی * منوتست mononucleosis infectious test نام آنالیت: آنتی بادی­های هتروفیل، منونوکلئوز عفونی ساختمان و متابولیسم: منونوکلئوز عفونی بیماری حاد سیستم رتیکولواندوتلیان می ­باشد. در 90% موارد عامل مولد این بیماری ویروس EBV ( اپشتاین بار) از خانواده هرپس ویروس­ها می­باشد. …

بیشتر بخوانید »

آزمایش حاملگی به روش کمی از طریق ادرار

آزمایش حاملگی به روش کمی از طریق ادرار نام آنالیت: آزمایش حاملگی به روش کمی از طریق ادرار ( Human Chorionic Gonadotropin Hormone) ساختمان و متابولیسم: حدود 24 ساعت بعد از جایگزینی تحم لقاح یافته در رحم غلظت HCG در ادرار اندازه گرفته شود . در مواردی که اثبات بارداری …

بیشتر بخوانید »

آزمایشات مربوط به حاملگی

آزمایشات مربوط به حاملگی تست حاملگی ( Pregnancy Test) نام آنالیت:Human Chorionic Gonadotropin Hormone ساختمان و متابولیسم: در دوران بارداری هورمونی از جفت ترشح می­شود به نام گونادوتروپین Human Chorionic Gonadotropin که به طور خلاصه HCG نامیده می­شود.  این هورمون گلیکوپروتئین است که از دو زیر واحد  تشکیل شده است …

بیشتر بخوانید »

Bcell

Bcell  * ( روش تشکیل روزت)(Rossete Formation Method (BCell Detection نام آنالیت:Bcell شمارش درصد سلول های B در بیماری های نقص ایمنی از ارزش ویژه ای برخوردار است. روش کلاسیک جهت شمارش درصد لنفوسیت­هایB دارای رپستور برای C3 کمپلمان می­باشند. در این روش ابتدا SRBC را با کمپلمان و AntiSRBC …

بیشتر بخوانید »

آزمایش شمارش TCell ( به وسیله روزت)

* آزمایش شمارش TCell ( به وسیله روزت) Rossete  Fromation Method نام آنالیت:TCell ساختمان و متابولیسم: لنفوسیت­های T  بیشترین درصد لنفوسیت ها را تشکیل می­دهند. شمارش درصد آن­ها در بیماری­های نقص ایمنی از ارزش ویژه­ای برخوردار است. روش متداول ( کلاسیک): شمارش درصد این سلول­ها روش تشکیل روزت می­باشد. این …

بیشتر بخوانید »