مطالب اخیر

رپتیلاز (Reptilase)

تعیین زمان رپتیلاز( RT(Reptilase Time نام آنالیست: رپتیلاز (Reptilase) ساختمان و متابولیسم: رپتیلاز ماده‌ای است که به‌طور اولیه از سیم مار BathropsalrOX تهیه شد ولی امروز به‌صورت تجارتی نیز تهیه می‌شود. در واقع این ماده، فیبرینوژن را مستقیما به‌وسیله شکستن زنجیره A، تبدیل به فیبرین می‌کند. این ترکیب در حقیقت آنزیمی …

بیشتر بخوانید »

ترومبین (Thrombin)

تعیین زمان ترومبین (Thrombin Time) (TT) نام آنالیت: ترومبین (Thrombin) ساختمان و متابولیسم: هدف نهایی انعقاد تولید ترومبین که یک سرین پروتئاز است می‌باشد. این آنزیم در نهایت امر با تبدیل فیبرینوژن به فیبرین باعث تشکیل لخته و ترمیم آسیب عروقی می‌شود. ترومبین به پلاسما افزوده شده و زمان انعقاد سنجیده …

بیشتر بخوانید »

پروترومبین (Prothrombin)

آزمایش مصرف پروترومبین(PCT( Prothrombin Consumption Time                  نام آنالیت: پروترومبین (Prothrombin) ساختمان و  متابولیسم: پروترومبین گلیکوپروتئین است که از یک زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده و پیش ماده پروترومبین است. میزان آن به‌طور طبیعی در پلاسماmg/dl  ۱۰-۱۵l است. محل سنتز آن پارانشیم کبد …

بیشتر بخوانید »

لخته

آزمایش حل شدن فیبرین، زمان لیز شدن لخته  (Whole Blood Clot Lysis Time) نام آنالیت: لخته ساختمان و  متابولیسم: مراجعه به فیبرینوژن معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: زمان حل شدن لخته خون بازتابی از فعالیت دستگاه فیبرینولیتیک در رابطه با فعالیت پلاسمین است. لیز شدن لخته زمانی کامل است که خون حالت …

بیشتر بخوانید »

فیبرینوژن، (Fibrinogen)

تعیین مقدار فیبرینوژن نام آنالیت: فیبرینوژن، (Fibrinogen) ساختمان و متابولیسم: فیبرینوژن یکی از پروتئین‌های اساسی پلاسما می‌باشد و مقدار نرمال آن    mg/dl ۱۸۰-۴۰۰ است. فیبرینوژن به وسیله ترومبین تبدیل به فیبرین می‌شود. محل سنتز این پروتئین هپاتوسیتهای کبد است و یکی از پروتئین‌های فاز حاد محسوب می‌شود. نیمه عمر بیولوژیکی …

بیشتر بخوانید »