مطالب اخیر

اسپیکتروفتومتر فرابنفش- مرئی(1)

یک اسپیکتروفتومتر ، میزان جذب یا عبور طول موج مشخصی از انرژی تابشی ( نور ) را از نظر اپتیکی و با استفاده از یک نمونه شیمیایی موجود در حلال ، تعیین می کند . هر مولکول در قالب یک الگوی طیفی منحصر به فرد ، نور را در طول …

بیشتر بخوانید »

دستگاه های فتومتری و اسپکتروفتومتری

کنترل کیفیت دستگاه اسپکتروفتومتر روش های مختلفی برای کنترل میفی دستگاه های اسپکتروفتومتر وجود دراد که در انواع دستگاه های مختلف ، متفاوت است . مثلاً در یکی از انواع دستگاه های موجود از محلول کلروکبالت استفاده می شود . 1- 3/2 گرم کلروکبالت خشک را در یک ارلن با …

بیشتر بخوانید »

دستگاه های فتومتری و اسپکتروفتومتری

خطاهای موجود بمنظور اطمینان یافتن از صحت قوانین بیر- لامبرت در محدوده غلظت های مورد سنجش ، باید از منحنی کالیبراسیون خطی استفاده شود . انحرافات احتمالی از این قانون باعث برهم خوردن کالیبراسیون دستگاه می شود . این انحراف ها می تواند در اثر تغییرات شیمیایی در نمونه باشد …

بیشتر بخوانید »

اسپکتروفتومتر نور مرئی

اسپکتروفتومتر( Spectrophotometer ) دستگاهی است که جذب یا عبور طول موج های مشخصی از انرژی تابشی ( نور ) از یک آنالیت را در یک محلول مشخص می سازد . به دلیل تفاوت دز تعداد و آرایش گروه ها ، پیوندهای دوگانه اتم های کربن در هر مولکول نور را …

بیشتر بخوانید »