مطالب اخیر

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر(2)

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر(2) 2- خطی بودن(linearity) عبارت است از قدرت اسپکتروفتومتر برای ثبت یک سیگنال به صورت متناسب با مقدار نور، خطی بودن بهروش­های زیر مورد آزمایش قرار می­گیرد: الف) محلول­های رنگی، شامل a) پارانیتروفنل در nm405 b) سولفات آمونیم کبالت درnm ۵۱۲ c) سولفات مسی در nm650 d) سیان­مت …

بیشتر بخوانید »

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر (1)

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر(1) تست های زیادی برای کنترل کیفی اسپکتروفتومتر وجود دارد که شامل: 1) صحت طول موج(wavelength accuracy) برای کنترل اینکه طول موج جدا شده توسط سیستم منوکروماتور صحیح است یا نه، به کار می­رود. آیا طول موج جدا شده واقعاً طول موج مورد نظر می­باشد، در اثر مرور …

بیشتر بخوانید »

انتخاب نوع اسپکتروفتومتر

انتخاب نوع اسپکتروفتومتر بر اساس نوع استفاده، دستگاه را انتخاب کنید . اگر دستگاه با دقت بالا نیاز است از Double beam استفاده کنید. اگر تنها تعیین غلظت مهم است و تعداد نمونه کم است، اسپکتروفتومترهای ارزان هم مناسب می­باشند. برای اندازه ­گیری در طول موج UV (مثل اندازه ­گیری …

بیشتر بخوانید »