مطالب اخیر

سرولوپلاسمین (Ceruloplasmin)

سرولوپلاسمین Ceruloplasmin) EC 1.16.3.1)       نام آنالیت: سرولوپلاسمین (Ceruloplasmin) ساختمان و متابولیسم: سرولوپلاسمین یک a2 گلبولین و یک اکسیداز مس می‌باشد که در تنظیم اکسیداسیون آن و همچنین اکسیداسیون در مرحله یونی آهن 2 ظرفیتی و سایر یون‌های فلزی نقش مهمی دارد. گرچه 90 الی 95% مس پلاسما در سرولوپلاسمین …

بیشتر بخوانید »

آزمایشات سریع در تشخیص بالینی

آزمایشات سریع در تشخیص بالینی کاربرد آسان نوارهای آزمایش ادرار، باعث تلاش کارخانجات تولیدی برای طراحی نوارهای آزمایش مشابهی برای نمونه‌های خون، پلاسما یا سرم گردید. اولین مراحل چنین تلاشی، برای گلوکز انجام شد. این آزمایش برای تشخیص و کنترل دیابت شیرین در مبتلایان ابداع گردید تا خود بیمار از …

بیشتر بخوانید »

شیمی خشک

مقدمه‌ای بر شیمی خشک اهمیت شیمی خشک در عرض چندین سال گذشته به دلیل پیشرفت روش‌های تشخیصی مرتباً رو به افزایش است، این توجه از طرف دیگر مربوط به رشد دانش علم پاتوفیزیولوژی و بیماری‌های مختلف می‌باشد. فاکتور کلیدی قبل از شروع درمان، زمان خواهد بود. از طرف دیگر، تغییر …

بیشتر بخوانید »

آزمایش سنگ‌ها (Calculus Analysis)

تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا (Calculus Analysis) آزمایش سنگ‌ها (Calculus Analysis) در بررسی سنگ‌ها سه گروه از سنگ‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند: 1ـ سنگ‌های ادراری که در مثانه و لگنچه تشکیل می‌گردند. این سنگ‌ها ممکن است ساده باشند (شامل یک ماده)، مخلوط باشند (شامل دو یا چند ماده) …

بیشتر بخوانید »

اوروپورفیرین (Uroporphyrin)

اوروپورفیرین (Uroporphyrin) نام آنالیت: اوروپورفیرین (Uroporphyrin) معرفی آزمایش، کاربرد متابولیسم: پورفیرین ادراری یا اوروپورفیرین، بسیاری از ترکیبات پورفیرینی نوار جذب نوری قوی در طول موج 400 نانومتر دارند که بنام Sort band خوانده می‌شود. تشعشع این باند حالت فلورسنس داشته (در ناحیه نارنجی ـ قرمز) و در طول موج 550 …

بیشتر بخوانید »