مطالب اخیر

جز C9 کمپلمان

آزمایش C9 به روش RID نام آنالیت: جز C9 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C9 یک پروتئین تک زنجیره­ای با وزن مولکولی 71000 دالتون می­باشد. جز نهایی در کمپلکس حمله به غشا است و با تشکیل تونل در غشا سلولی سبب نفوذ یون­های سدیم و آب به داخل سلول می­شود. در …

بیشتر بخوانید »

جز C8 کمپلمان

* آزمایش C8 به روش رادیال ایمنودیفیوژن (RID) نام آنالیت: جز C8 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C8جزیی از سیستم کمپلمان با وزن مولکولی 155000 دالتون و از جنس پروتئین می­باشد. کبد محل اصلی سنتز آن است. سنتز C8 به وسیله دو ژن جدا از هم در کروموزوم­های متفاوت انجام می­شود. یک …

بیشتر بخوانید »

جز C7 کمپلمان

* آزمایش C7 به روش RID نام آنالیت: جز C7 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C7 یکی از اجزا سیستم کمپلمان می­باشد گلیکوپروتئینی است با وزن مولکولی 121000 دالتون که ابتدا در کبد سنتز می­شود. در کمپلکس حمله به غشا در هر دو مسیر کلاسیک و آلترناتیو شرکت می­کند. معرفی آزمایش …

بیشتر بخوانید »

جز C6 کمپلمان

* آزمایش C6 به روش RID نام آنالیت: جز C6 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C6 گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 128000 دالتون می­باشد که ابتدا در کبد سنتز می­شود در کمپلکس حمله به غشا سلولی در هر دو مسیر کلاسیک و آلترناتیو شرکت می­کند. C6 فعالیت سرین استراز دارد (serine estrase …

بیشتر بخوانید »

جز C4 کمپلمان

* آزمایش c4 به روش RID نام آنالیت: جز C4 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C4 گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 205000 دالتون است که در راه کلاسیک سیستم کمپلمان شرکت می­کند. C4 در ابتدا به وسیله سلول­های کبد ساخته می­شود و سایر سلول­ها نظیر منوسیت٬ فیبروبلاست و ماکروفاژ نیز در ساختن …

بیشتر بخوانید »