مطالب اخیر

تاثیر band width

تاثیر band width: در آزمایش‌های آنزیمی کینتیک، که در طی واکنش میزان محصول، سوبسترا یا کوآنزیم با زمان تغییر می‌کند و معمولاً توسط چند اندازه‌گیری در فواصل مشخص، فعالیت آنزیم مورد نظر تعیین می‌گردد. یکی از روش‌های انجام آزمایش‌های کینتیک استفاده از کوآنزیم NADH می‌باشد که دارای پیک جذب نوری …

بیشتر بخوانید »

محدود طول موج ( spectral band width(SBW))

محدود طول موج ( spectral band width(SBW)) به غیر از تور لیزر که دارای (wave legth selector  مخصوص) است. بقیه نورها به‌صورت واقعی منوکروم نمی‌باشند، یعنی فقط از یک طول موج نبوده و متشکل از طیفی از طول موج‌ها می‌باشند. میزان منوکروماتیک بودن را با اصطلاحات زیر تعریف می‌کنند: spectral …

بیشتر بخوانید »

فیلتر تداخلی (interference filter)

فیلتر تداخلی (interference filter) فیلتر فتومترها از فیلتر تداخلی استفاده می‌کنند، این فیلترها دارای خلوص نوری مناسب می‌باشند. این فیلترها شامل دو فیلم نقره‌ای نیمه شفاف در دو طرف یک دی‌الکتریک مثل magnesim fluoride می‌باشند. این دی‌الکتریک ماده‌ای است که عایق بوده و اجازه عبور جریان الکتریکی را نمی‌دهد. وقتی …

بیشتر بخوانید »