مطالب اخیر

جز C3 کمپلمان

* آزمایش C3 به روش RID نام آنالیت: جز C3 کمپلمان ساختمان و متابولیسم: C3  70 % از کل پروتئین­های سیستم کمپلمان را تشکیل می­دهد و در هر دو مسیر آلترناتیو و کلاسیک سیستم کمپلمان شرکت می­کند. نیمه عمر آن 80- 60 سرعت می­باشد. دو آلوتایپ C3 به نام­های C3S …

بیشتر بخوانید »

جز C1q کمپلمان

*C1q نام آنالیت: جز C1q کمپلمان ساختمان و متابولیسم: اولین پروتئین راه کلاسیک سیستم کمپلمانی C1 می­باشد که از زیر واحدهای Cls,Clr, Clq تشکیل شده است. این سه جز به وسیله یون­های کلسیم به هم متصل شده­ اند. Clq واحد تشخیص در راه کلاسیک می­باشد، تز 18 زنجیره پلی پپتیدی …

بیشتر بخوانید »

اجزای کمپلمان

* آزمایش CH50  به روش الیزا نام آنالیت: اجزای کمپلمان ساخت و متابولیسم: روش جایگزین آزمایش­های CH50  و AH50  همولیزین و ELISA می­باشد. (توضیح آزمایش در آنالیت CH50  به روش همولایزین) معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: روش ELISA روش بسیار خوبی برای ارزیابی نقص­های کمپلمان می­باشد. اساس روش متداول: در این …

بیشتر بخوانید »

CH50  (اجزا سیستم کمپلمان)

* آزمایش CH50 به روش همولیزین (RBC حساس شده گوسفند) نام آنالیت: CH50  (اجزا سیستم کمپلمان) ساختمان و متابولیسم: سیستم کمپلمان از اجزای پروتئینی تشکیل شده که از نظر ساختمان شیمیایی با یکدیگر متفاوتند و کار ایمونولوژیکی هر پروتئین اختصاصی است و به صورت یک سیستم آبشاری عمل می­کند. سیستم …

بیشتر بخوانید »

ایمونوگلوبولین­ های( lgG٬lgM٬lgA (immunoglobulines

* آزمایش lgG٬lgM٬lgA به روش Elisa نام آنالیت: ایمونوگلوبولین­های( lgG٬lgM٬lgA (immunoglobulines ساختمان و متابولیسم: در آنالیت­های قبل (ایمونوگلوبین­ها) ذکر شده است. معرفی آزمایش٬ کاربرد بالینی: در آنالیت­های قبل (ایمونوگلوبولین­ها) ذکر شده است. اساس روش متداول: روش ساندویچ غیر رقابتی برای lgG از آنتی lgG در فاز جامد٬ برای lgM از …

بیشتر بخوانید »