خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : الکتروفورز

بایگانی/آرشیو برچسب ها : الکتروفورز

 ژنتیک هموگلوبین (Hemoglobin’s Genetics):

همان طور که گفته شد، تمامی هموگلوبینوپاتی‌ها تابع قوانین ژنتیک می‌باشند. تعداد بسیاری از این هموگلوبین‌های غیرطبیعی، نتیجه جهش در یکی از زنجیره‌های پلی‌پپتیدی و جایگزینی یک اسیدآمینه خاصی در زنجیره می‌باشند.

بیشتر بخوانید »

الکتروفورزهموگلوبين (Hemoglobin Electrophoresis)

هموگلوبین‌ها، پروتئین‌هایی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها حمل اکسیژن از شش‌ها به بافت‌ها و بعد از آن حمل دیاکسیدکربن از بافت‌ها به شش‌ها می‌باشد. ساختمان هموگلوبین از یک بخش پروتئینی به نام گلوبین و گروه پروتوپورفيرينی[1] به نام هم[2] که به طور کووالان با هم اتصال دارند،

بیشتر بخوانید »

لاکتات دهیدروژناز (Lactate Dehydrogenase)

آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) در کلیهٔ سلول‌های بافتهای بدن دیده می‌شود. کبد، عضلات مخطط و قلب دارای بیشترین غلظت از این آنزیم می‌باشند. گلبول‌های قرمز، کلیه‌ها و پانکراس و مغز نیز همگی مقادیر مشابهی از این آنزیم را دارا هستند.

بیشتر بخوانید »

تعیین HDL کلسترول به کمک الکتروفورز

سالیان دراز بر این عقیده بودند که بین میزان بالای کلسترول خون و بیماری آترواسکلروزیس[1] رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی بین میزان کلسترول توتال و تظاهرات بالینی بیماری آترواسکلروزیس ناهمگونی‌هایی دیده می‌شود

بیشتر بخوانید »

الکتروفورز اشک (Tear Electrophoresis)

همانند الکتروفورز سرم، آزمایش بر روی استات سلولز انجام گرفته و pH بافر بین 6/8 تا ۹ می‌باشد. همچنین از محلول پانسو S برای رنگ‌آمیزی نوار الکتروفورز پروتئین‌های اشک استفاده می‌شود

بیشتر بخوانید »

باندهای مختلف در الکتروفورز CSF و تغییراست پاتولوژیک آن‌ها

این پروتئین به عنوان بهترین نشانگر[1] برای نشان دادن خاصیت نفوذپذیری سد خونی - CSF شناخته شده است. اندازه‌گیری میزان آلبومین می‌تواند جهت تعیین مایع نخاعی و مقدار درصد ترانسودا[2]، به‌کار رود و همچنین اطلاعات جالب و مفیدی از افزایش ایمونوگلبولین‌های CSF را ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید »