متیل مالونیک اسیدMethyl Malonic Acid

متیل مالونیک اسید یا( MMA (Methyl Malonic Acid نام آنالیت: متیل مالونیک اسیدMethyl Malonic Acid ساختمان و متابولیسم: از آنجایی که ویتامین B12 برای تبدیل مالونیک اسید به سوکسینیک اسید لازم است، بیمارانی‌که کمبود ویتامین B12 دارند، مقادیر زیادی متیل مالونیک اسید در ادرار خود ترشح می‌کنند. معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش بطور غیرمستقیم کمبود ویتامین B12 را بررسی می‌کند و نتایج مثبت کاذب در آن دیده نمی‌شود. مقادیر نرمال در بیمارانی‌که کمبود اولیه ویتامین B12 یا فولات دارند دیده...
ادامه مطلب

D آمینولوولینیک اسید (d-Amino levolinic acid)

D آمینولوولینیک اسید (d-Amino Levolinic Acid) (ALA) نام آنالیت: D آمینولوولینیک اسید (d-Amino levolinic acid) ساختمان و متابولیسم: آمینولوولینک اسید (ALA) و پورفوبیلینوژن (PBG) پیش‌سازهای پورفیرین هستند. نام متداول‌تر آن ۵- آمینولوولینیک اسید یا d- آمینولوونیک اسید که قدیمی‌تر است، می‌باشد. در pH فیزیولوژیک به حالت یونیزه و «آمینولوولینات» می‌باشد. این ماده کاملاً محلول در آب و آستانه کلیوی آن پایین بوده که بدین علت در ادرار غلظت آن بالا و در خون کم خواهد بود. فعالیت بیوسنتزی آن عمدتاً در مغز...
ادامه مطلب

سرولوپلاسمین (Ceruloplasmin)

سرولوپلاسمین Ceruloplasmin) EC 1.16.3.1)       نام آنالیت: سرولوپلاسمین (Ceruloplasmin) ساختمان و متابولیسم: سرولوپلاسمین یک a2 گلبولین و یک اکسیداز مس می‌باشد که در تنظیم اکسیداسیون آن و همچنین اکسیداسیون در مرحله یونی آهن ۲ ظرفیتی و سایر یون‌های فلزی نقش مهمی دارد. گرچه ۹۰ الی ۹۵% مس پلاسما در سرولوپلاسمین موجود است ولیکن قسمت عمده مس قابل دسترس توسط آلومین حمل می‌شود تا سرولوپلاسمین. ۱۳۲۰۰۰ : MW و روز ۵/۴ : T1/2   معرفی آزمایش، کاربرد بالینی: در حاملگی، استروژن درمانی یا ضد بارداری‌های...
ادامه مطلب

آزمایشات سریع در تشخیص بالینی

آزمایشات سریع در تشخیص بالینی کاربرد آسان نوارهای آزمایش ادرار، باعث تلاش کارخانجات تولیدی برای طراحی نوارهای آزمایش مشابهی برای نمونه‌های خون، پلاسما یا سرم گردید. اولین مراحل چنین تلاشی، برای گلوکز انجام شد. این آزمایش برای تشخیص و کنترل دیابت شیرین در مبتلایان ابداع گردید تا خود بیمار از نوارها استفاده نمایند. بنابراین یک دیابتیک قادر است مقدار قندخون خود را اندازه‌گیری نماید. بدلیل اینکه در چنین حالتی، مانند نوارهای آزمایش ادرار، قضاوت رنگ دارای تفاوت‌های...
ادامه مطلب

شیمی خشک

مقدمه‌ای بر شیمی خشک اهمیت شیمی خشک در عرض چندین سال گذشته به دلیل پیشرفت روش‌های تشخیصی مرتباً رو به افزایش است، این توجه از طرف دیگر مربوط به رشد دانش علم پاتوفیزیولوژی و بیماری‌های مختلف می‌باشد. فاکتور کلیدی قبل از شروع درمان، زمان خواهد بود. از طرف دیگر، تغییر در ماهیت ماده مورد آزمایش در جریان انتقال نمونه خون قابل انتظار است (مثلاً همولیز). نتایج ناصحیح آزمایشگاهی نباید کم اهمیت تلقی شوند، این نه به دلیل اشتباه در عمل آزمایشگاه بلکه در مرحله قبل از آزمایش اتفاق...
ادامه مطلب

آزمایش سنگ‌ها (Calculus Analysis)

تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا (Calculus Analysis) آزمایش سنگ‌ها (Calculus Analysis) در بررسی سنگ‌ها سه گروه از سنگ‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند: ۱ـ سنگ‌های ادراری که در مثانه و لگنچه تشکیل می‌گردند. این سنگ‌ها ممکن است ساده باشند (شامل یک ماده)، مخلوط باشند (شامل دو یا چند ماده) یا دارای یک ماده خارجی به عنوان هسته مرکزی باشند. شایع‌ترین مواد تشکیل‌دهنده این سنگ‌ها شامل اگزالات کلسیم، اسید اوریک، اوراتها، فسفات کلسیم و منیزیم هستند. سنگ‌های فسفات آمونیوم منیزیم،...
ادامه مطلب

اوروپورفیرین (Uroporphyrin)

اوروپورفیرین (Uroporphyrin) نام آنالیت: اوروپورفیرین (Uroporphyrin) معرفی آزمایش، کاربرد متابولیسم: پورفیرین ادراری یا اوروپورفیرین، بسیاری از ترکیبات پورفیرینی نوار جذب نوری قوی در طول موج ۴۰۰ نانومتر دارند که بنام Sort band خوانده می‌شود. تشعشع این باند حالت فلورسنس داشته (در ناحیه نارنجی ـ قرمز) و در طول موج ۵۵۰ الی ۶۵۰ ظاهر می‌شود. شدت فلورسنس بستگی به pH داشته و در حالت اسیدی شدیدتر است. این حالت فلورسنس امکان سنجش پورفیرین در حد نانومولار می‌دهد. روش‌های بسیار دقیقی برای سنجش...
ادامه مطلب

پورفوبیلینوژن (Porphobilinogen)

پورفوبیلینوژن (Porphobilinogen) نام آنالیت: پورفوبیلینوژن (Porphobilinogen) ساختمان، متابولیسم: در دومین مرحله سنتز هم، آنزیم PBG سنتتاز، باعث تشکیل PBG از ۲ مولکول ALA می‌شود. بدلیل برداشت آب توسط آنزیم در جریان واکنش به آن آنزیم ALA دهیدروژناز نیز می‌گفتند. بدلیل تولید ALA در ماتریکس میتوکندری و حرکت بطور سیتوزول، محل فعالیت آن در این محل بوده و نحوه فعالیت آن هنوز ناشناخته است. هر ۲ متابولیت PBG و ALA پیش‌سازهای پورفیرین هستند (نام قبلی -d آمینولوونیک اسید برای ALA) . PBG مشتق پیرولی است که گاهی...
ادامه مطلب

هیدروکسی پرولین-Hydroxy proline

اندازه‌گیری هیدروکسی پرولین آزاد و توتال در ادرار (Hydroxy proline (Total/Free نام آنالیت: هیدروکسی پرولین-Hydroxy proline ساختمان و متابولیسم: هیدروکسی پرولین عمدتاً در کلاژن یافت می‌شود که در حدود ۱۳% کل محتوای آمینواسیدی این بافت می‌باشد. هیدروکسی پرولین از پرولین (هیدروکسیلاسیون (Post translational حاصل می‌شود. ۹۰% هیدروکسی پرولین ناشی از دژنراسیون کلاژن توسط کبد متابولیزه می‌شود. فقط حدود ۱۰% هیدروکسی پرولین حاصل از کاتابولیسم کلاژن در ادرار وارد می‌شود که حدود ۹۰% هیدورکسی پرولین ترشح...
ادامه مطلب

۱۷ـ هیدروکسی استروئیدها (۱۷-hydroxy steroids)

تعیین مقدار ۱۷ هیدروکی استروئیدها در ادرار (۱۷-hydroxy steroids) نام آنالیت: ۱۷ـ هیدروکسی استروئیدها (۱۷-hydroxy steroids) ساختمان و متابولیسم: ۲۱ متابولیت کربنی کورتیزول که گروه‌های ۱۷ـ هیدروکسی و ۲۰ کتونی یا ۲۰ هیدروکسیلی دارند، از ناحیه C17-C20 اکسیده و باند آنها شکافته می‌شود. این عمل در حین ترکیب این مواد با عوامل اکسیدکننده نظیر متاپریودات ـ سدیم انجام می‌شود. استروئیدهایی که قادر به شرکت در این واکنش هستند به نام ۱۷ـ کتوژنیک ـ استروئیدها (۱۷-KGS) معروف هستند. احیا اولیه با کمک...
ادامه مطلب