روش شناسی(۶)

روش ۱۱: غربالگری آنتی بادی­های HLA اساس: سرم بیمار را در یک پانل از سلول­ های شناخته شده، آزمایش کنند درصد سلول­های پانل را که با سرم بیمار واکنش داده تعیین نموده و به عنوان (PRA( Panel Reactive Ab گزارش می­کنند PRA یک شناسه مفید برای درجه حساسیتو مصونیت بیمار است. با انجام آزمایش­های بیشتر ویژگی آنتی بادی­های HLA را هم مشخص کرد. مواد: ۱) پانل حاوی لنفوسیت هدف را هم می­توان در آزمایشگاه تهیه کرد و هم دربازار موجودند. مجموعه سلول­های تجارتی در پلیت­های مخصوص میکروتیتر که به صورت منجمد...
ادامه مطلب

روش شناسی(۶)

روش ۱۰: کشت مختلط لنفوسیتی (Mixed lymphocyte Cultur) (MLC) اساس: واکنش کشت مختلط لنفوسیتی، شناسایی آنتیژن و پاسخ ایمنی سلولی را در سلول­های دو فرد نشان می­دهد. شناسایی آنتی ژن­های غیر خودی کلاس دو باعث فعال شدن لنفوسیت­های Tو سنتز DNA در سلول­های پاسخگو می­شود. درجه سنتز DNA را می­توان با توانایی سلول­های پاسخگو در جذب (برداشت) تایمیدین رادیواکتیو در DNA سنجید. آزمایش MLC را می­توان نمونه­ای از بازوهای پاسخ ایمنی در یک پیوند و خارج از بدن دانست. از این آزمایش برای انتخاب اهداکننده مناسب در...
ادامه مطلب

روش شناسی(۵)

آنتی گلوبولین: ۱- از روش اصلاح شده کراس مچ Amosاستفاده کنید که شامل سه مرحله شستشو می­باشد. ۲-قبل از افزودن کمپلمان، یک میکرولیتر از معرف ضدگلوبولین در هر خانه پلیت کراس مچ بریزید. رقت مناسب معرف ضدگلوبولین را می­توان با رقت­های زنجیره­ای معرف در کنار رقت­های زنجیره­ای حداقل یک نوع آلو آنتی بادی مشخص کرد. بالاترین رقت معرف ضد گلوبولین مصرفی باید قدرت حداکثر واکنش با بالاترین رقت آلو آنتی بادی باشد. ۳- پلیت را یک دقیقه، در درجه حرارت اطاق نگهدارید. ۴- در پایان یک دقیقه، ۵...
ادامه مطلب

روش شناسی(۴)

اساس کراس مچ HLA روش ­های متعددی برای کراس مچ در پیوند و تزریق بکار گرفته می­شوند. روش میکرولنفوسیتوتوکسیته متداول­ترین روش است، زیرا آزمون در زمان کم صورت پذیرفته و قابلیت تکرار دارد و مقدار سرم و سلول بکار رفته بسیار کم است. هدف اولیه کراس­مچ قبل از پیوند و یا انتقال فرآورده­ های خون تشخیص آنتی بادی­های در سرم گیرندگان احتمالی بر علیه آنتی ژن­های اهدا کننده کاملاً تایید شده است. مواردی از پس زدگی­های غیرقابل برگشت در روزهای اول بعد از پیوند ممکن است به دلیل آنتی...
ادامه مطلب

روش شناسی(۳)

جداسازی لنفوسیت ­های T, B ۱-انتهای جوش خورده نی را برای ایجاد روزنه­ای به قطر دو میلی لیتر بریده یا سوراخ کنید. ۲- بگذارید محلول خارج شود و پشم نایلون را با ۵ میلی لیتر HBBSS یا PBS و سپس با پنج میلی لیتر محیط کشت حاوی ۵٪ FCS غیر فعال بشوئید. ۳- وقتی محیط کاملاً روی پشم نایلون را پوشاند. نی را به حالت افقی در آورده و در ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت نگهدارید (می­توان به جای این کار از محیط کشت یا محلولی که قبلاً گرم شده استفاده کرد.) ۴- ۵/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون لنفوسیتی خالص...
ادامه مطلب

روش شناسی(۲)

گروه بندی HLA Typing) HLA) روش- ۱- جداسازی سلول­ های تک هسته­ ای اساس روش: لنفوسیت­های خون محیطی به عنوان سلول­های هدف برای گروهبندی آنتیژن­های کلاسیک ودو HLA، کراس مچ و کشت مختلط لنفوسیتی (MLC) به کار می­روند. لنفوسیت­ها را باید از خون تازد جدا کرد، زیرا قابلیت زیستی (Viability) آنها امری اساسی است. نمونه: از خون هپارینه تازه (۲۰ واحد هپارین سدیم عاری از مواد نگهدارنده به ازاء هر میلی­لیتر خون) و یا لوله ­های مخصوص آماده استفاده نمائید. ۱- ده میلی­لیتر خون برای تعیین آنتی ژن­های کلاس...
ادامه مطلب

روش شناسی(۱)

روش­ های آزمایش سازگاری بافتی اساس کار در سازگاری بافتی به طور اساسی مشابه انجام سازگاری گلبول­های قرمز است. یعنی آنتی سرم­های معلوم برای تعیین آنتی ژن­های HLA روی سلولهای خاص. سرم گیرنده برای تشخیص حضور آنتی بادی­های HLA آزمایش می­شود و از کراس مچ سلول­های اهدا کننده و سرم وگیرنده برای سازگاری استفاده می­شود. آنتی بادی­های تشکیل شده بر علیه بافت­های اهدا کننده و گیرنده هر دو ممکن است سبب بروز اشکالات مهمی در پیوند و یا انتقال فرآورده­های خونی شوند. آنتی بادی­های...
ادامه مطلب

HLA و پیوند اعضاء(۴)

پیوند سلول ­های خون سازبنیادی خون محیطی وبندناف پس ازکشف وجودسلول­ ها یپیش سازخونسازیدرخون محیطی،توانایی ­های کاریاین سلول­ هاباسلول ­های مغزاستخوان مقایسه می­شد پژوهشگران دریافتندکه شمار سلول­های بنیادی شناور نه تنها در گونه ­های گوناگون تفاوت دارد بلکه در افراد هر گونه هم متفاوت است. مثلاً در مردان تعداد بیشتری سلول­های بنیادی خون ساز شناور در خون محیطی یافت می­شود. تعداد واحدهای محرک تشکیل کلنی گرانولوسیت و مونوسیت­ها در خون بندناف ۳۰ تا ۱۲۰۰ برابر بیش از...
ادامه مطلب

HLA و پیوند اعضاء(۳)

پیوند اعضا توپر پیوند کلیه از پیوند کلیه برای درمان بیماران دچار نارسایی­های کلیه، استفاده می­شود. پیوند کلیه به دلیل برگرداندن بیمار به وضعیت سلامت و مسایل اقتصادی به دیالیز ارجحیت دارد. بهترین نتایج پیوند وقتی عاید می­شود که کلیه از خواهران و برادران تنی دارای HLA مشابه به بیمار پیوند شود. اما یافتن چنین اهدا کنندگانی فقط در موارد نادری میسر است. جراحان پیوند و ایمنی شناسان برای پیشگیری از روند پس زدگی پیوند از سه عمل ذیل استفاده می­کنند: ۱- مصرف داروهای...
ادامه مطلب

HLA و پیوند اعضاء(۲)

پسل زدگی هومورلل در اولین پیوندهای کلیه، مواردی مشاهده گردیدند که کلیه ها درساعات اول پیوند دفع می­ شدند. بعضی اوقات سرعت پس زدگی آن قدر زیاد بود که قبل از بستن شکم بیمار توسط جراح تشخیص داده می­شد. یک دلیل این پدیده آنتی بادی گروه خونی سیستم ABO بود. این مشاهده منجر به این اصل شد که اهدا کننده­ های کلیه باید در سیستم ABO با گیرنده از نظر گروه خونی مشابه باشند یعنی گیرنده بر علیه آنتی ژن­های B و A کلیه اهدائی آنتی بادی نداشته باشد اخیراً مشاهده شده که اگر اهدا کننده دارای زیر...
ادامه مطلب