انتامبا هیستولیتکا   Entamobea histolytica

انتامبا هیستولیتکا   Entamobea histolytica بیولوژی: انتمباهسیتولیتکا در مدفوع به سه شکل تروفوزوئیت، پری­کیست و کیست در توباژ روده­ی باریک به صورت تاکیست دیده می­شود. تروفوزوئیت به دو فرم مینوتا و ماگنا مشاهده می­شود. در حاملین سالم یا عفونت­های مزمن (که انگل به­طور کومنسال در مجرای روده زندگی می­کند) به شکل مینوتا و در حالتی که انگل مخاط روده را مورد تهاجم قرار می­دهد بزرگ­ترین اندازه (ماگنا) را دارد. پروتوپلاسم به دو قسمت اکتوپلاسم و اندوپلاسم که به­طور مشخص از یکدیگر...
ادامه مطلب

طبقه ­بندی انگل­ها(۲)

نام انگل: تریکوموناس واژینالس Trichomonas Vaginalis بیولوژی: این انگل فقط به صورت تروفوزوئیت قابل تشهیص و انتقال است. تروفوزوئیت آن بی­رنگ و گلابی شکل بوده دارای ۴ تاژک قدامی و یک تاژک خلفی، یک غشاء مواج، یک اگزوستیل، معمولاً یک شکاف دهانی یا سیتوزوم و همچنین اجسام کامایی شکل شبیه دنده در اطراف هسته و در محور عرضی بدن می­باشد. هسته با کاریوزوم درشت در قسمت قدامی بدن قرار دارد. تریکونوناس واژینالس در PH زیر ۹/۴ از بین می­رود. لذا نمی­تواند در شرایط اسیدی واژن سالم (۴/۴ – ۸/۳ =...
ادامه مطلب

طبقه ­بندی انگل­ها(۱)

طبقه ­بندی انگل­ها: این طبقه­ بندی براساس آخرین طبقه ­بندی انجمن بین­المللی تک یاخته شناسان بوده و در آن فقط گونه­ های انگلی انسان ذکر شده است که به صورت جدول ذیل نمایش داده می­شود. نام انگل: ژیاردیا لامبیا  Giardia Lambia بیولوژی: انگل به دو شکل کیست و تروفوزوئیت دیده می­شود. کیست بیضی شکل، دو جداره­ی دارای دیواره­ی صاف و مشخص حاوی ۲ تا ۴ هسته بوده و آثاری از تاژک­ها در آن دیده می­شود. ترفوزوئیت، یک تاژک­دار گلابی شکل با تقارن دو طرفی می­باشد و آن را به قطره اشک یا راکت...
ادامه مطلب

روش ­های کمی مدفوع

روش ­های کمی مدفوع شمارش کمی تخم انگل­ها جهت تعیین درجه و شدت آلودگی به­ کار می­رود. ۱- روش بیور این روش همانند آزمایش مستقیم می­باشد. روش کار بدین صورت است که بر روی یک لام مقدار ۱ میلی­گرم مدفوع را با یک قطره سرم فیزیولوژی مخلوط نموده، آن را با لامل پوشانده و تخم انگل­ها در تمام سطح لام شمارش می­نمائیم. تعداد شمارش شده را در عدد ۱۰۰۰ ضرب کرده تا تعداد تخم در یک گرم مدفوع مشخص شود و از آنجایی که انسان در حالت عادی معمولاً بین ۳۰۰-۲۰۰ گرم مدفوع دفع می­کند لذا به راحتی...
ادامه مطلب

روش­ های آزمایش مدفوع

روش­ های آزمایش مدفوع به­طور کلی روش­های آزمایش مدفوع را می­توان به سه دسته آزمایش مستقیم یا تهیه­ی لام مرطوب، روش­های شناورسازی یا فلوتاسیون و روش­های رسوبی تقسیم نمود. لام مرطوب را می­توان با استفاده از سرم فیزیولوژی، ید و یا متلین بلوی بافری شده تهیه نمود. روش­های فلوتاسیوننیز با استفاده از آب نمک اشباع، سولفات روی و یا ساکارز انجام شود. روش­های رسوبی نیز به کمک موادی چون گلیسیرین، فرمالین – اتر، فرمالین – دترجنت و یا به صورت روش تلمن قابل انجام است. ۱- روش لام...
ادامه مطلب

روش ­های جمع ­آوری نمونه مدفوع و بررسی ماکروسکوپی آن

روش ­های جمع ­آوری نمونه مدفوع و بررسی ماکروسکوپی آن نمونه­ ی مدفوع را باید با استفاده از اپلیکاتور­های چوبی در یک قوطی یا لیوان پلاستیکی درپوش­دار که در آن به خوبی و محکم بسته شود، جمع­آوری نمود. در مورد افرادی که جهت کنترل بیماری مراجعه می­کنند، معمولاً یک­بار نمونه­گیری کفایت می­کند ولی برای تشخیص عوامل بیماری­زای انگلی در بیماران، نمونه­برداری باید تا ۳ روز متوالی تکرار شود. بدین ترتیب که ظرف حاوی ۱۰ – ۷ میلی­لیتر فرمالین ۱۰ درصد را به بیمار داده و بیمار نیز...
ادامه مطلب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!