کوله سیستوکینین: پانکروزایمین (CCK-PZ)

* کوله سیستوکینین: پانکروزایمین (CCK-PZ) نام آنالیت: کوله سیستوکینین: پانکروزایمین (CCK-PZ) ساختمان و متابولیسم: CCK مثل گاسترین به فرم‌های مولکولی متفاوت وجود ندارد و بر خلاف گاسترین یک فرم سولفاته دارند که نیازمند یک فعالیت بیولوژیک است. کوله سیستوکینین و پانکروزایمین مواد متفاوتی نیستند اما هورمون‌های مشابهی با دو عملکرد می‌باشند. ترشح CCK-PZ توسط سوماتواستاتین کاملا مهار می‌شود. نیمه عمر CCK در (invivo 5/2 دقیقه) است یا ۷-۵ دقیقه اولین فرم جداشده آن CCK-33 که شامل ۳۳...
ادامه مطلب

C-peptide

* C-peptide نام آنالیت: پپتید- سی C-peptide ساختمان و متابولیسم: C-peptide مشخصا توسط کبد متابولیزه و توسط کلیه دفع و در ادرار ترشح می‌شود. ارتباط قوی بین سطح انسولین سرم C-peptide وجود دارد. C-peptide از نظر بیولوژیکی غیرفعال است. نسبت به انسولین به C-peptide بیش از ۵ می‌باشد (در گردش خون محیطی) ۵<C-peptide/insulin. وزن مولکولی آن ۳۰۰۰ و نیمه عمر (۵-۲ برابر انسولین) حدود ۲۰ دقیقه می‌باشد. C-peptide به عنوان زنجیره پلی‌پپتیدی سرمی که در زنجیره A و B انسولین را به یکدیگر متصل می‌کند، مطرح است....
ادامه مطلب

گاسترین

گاسترین نام آنالیت: گاسترینGastrin ساختمان و متابولیسم: به فرم G-34 و Big Gastrin با نیمه عمر ۴۲ دقیقه و G-17 (Little-gast) با نیمه عمر ۵ دقیقه و G-14 (mini-Gast) با نیمه عمر ۵ دقیقه که هر یک از این پلی‌پپتیدها به فرم‌های غیرسولفاته و یا سولفاته در گردشند. بنظر نمی‌رسد فرم سولفاته بر روی فعالیت بیولوژیک پپتیدها مؤثر باشد. اشکال دیگر ایمنواکتیو گاسترین که بزرگتر از G34 است مثل G-74 که فعالیت بیولوژیک و ساختمان آن ناشناخته است باعث ترشح پپسین و فاکتور intrinsic می‌شود. معرفی آزمایش، کاربرد...
ادامه مطلب

Secretin

ذ) ترشحات اگزوکرین (غیرهورمونی) * Secretin نام آنالیت: سکرتین Secretin ساختمان و متابولیسم: پلی‌پپتید خطی شامل ۲۷ اسیدآمینه با تشابه ساختمانی به گلوکاگون است و در ضمن با PHI, GIP, VIP و هورمون‌های آزادکننده هورمون رشد نیز مشابهت دارد و توسط سلول‌های S گرانولار ترشح می‌شود. میزان آن در دئودنوم بالاست ولی در روده کوچک حضور دارد. تا وقتی pH به کمتر از ۵/۴ نرسد ترشح نمی‌شود. اسیدهای چرب محرک ضعیفی برای ترشح سکرتین هستند. اولین عمل شناخته‌شدن سکرتین تحریک ترشح اسید معده...
ادامه مطلب

کوله کالسیفرول-D3

* کوله کالسیفرول-D3 نام آنالیت: کوله کالسیفرول-D3Choloecolciferol ساختمان و متابولیسم: از متابولیت‌های ویتامین D است که به طور طبیعی توسط پوست در مقابل تابش نور آفتاب تولید می‌شود (توسط قیمت (UVB nm315-290) نور خورشید) که ۷-dehydrocholestrol را به previtamin D3 تبدیل می‌کند. previtamin D3 ایزومریزه شده به Vitamin D3 تبدیل و از پوست به خون منتقل می‌شود (با کمک (DBP) Vitamin D-binding-protein. فصل- سن- استفاده از مواد محافظ پوست و پیگمانتاسیون روی تولید ویتامین D علاوه بر پوست از مواد غذایی نیز تأمین می‌شود مثل روغن کبد...
ادامه مطلب

DHEA و یا DHEA-S (کونژوگه سولفاته)

DHEA و یا DHEA-S (کونژوگه سولفاته) نام آنالیت: DHEA و یا DHEA-S (کونژوگه سولفاته)، دی هیدرواپی اندروسترون سولفات ساختمان و متابولیسم: DHEA-S یک هورمون استروئیدی ۱۹ کربنه است که اساسا از ناحیه رتیکولار قشر خارجی فوق کلیه ترشح می‌شود. غلظت آن بسیار بالاست (۵۰۰ برابر DHEA) که ناشی از دفع تدریجی آن است. DHEA-S در گردش به آلبومین سرم متصل می‌گردد ولی به SHGB اتصال نمی‌یابد. با سیکل پریود ارتباطی ندارد و به دو صورت از بدن دفع می‌شود. قسمت اعظم آن به صورت ۱۷ اکتواستروئید موجود در ادرار دفع...
ادامه مطلب

(۱۷Ks(17-Ketogenic Steroid

د) فرآورده‌های متابولیکی هورمونی (۱۷Ks(17-Ketogenic Steroid نام آنالیت: ۱۷- کتواستروئیدها ۱۷Ks(17-Ketogenic Steroid) 17Ks ساختمان و متابولیسم: استروئیدهای ادرار می‌توانند در سه گروه تقسیم شوند: ۱۷-کتواستروئیدها، هورمون‌های فوق کلیه و متابولیت‌های آندروژن‌های بیضه در مردان، فوق کلیه دو سوم (۱۷Ks) و بیضه‌ها بقیه آن را تولید می‌کنند. در خانم‌ها فوق کلیه تمام آن را تولید می‌کند. در هر دو جنس ۱۷Ks با سن کاهش می‌یابد. ۱۷KGS روی فعالیت قشر غده فوق کلیه کورتیکواستروئیدها-۱۷OHGS به عنوان...
ادامه مطلب

Somatostatin

* Somatostatin نام آنالیت: سوماتواستاتین Somatostatin ساختمان و متابولیسم: یک پپتید شامل ۱۴ اسیدآمینه است که در هیپوتالاموس- پانکراس- مخاط معده و روده یافت می‌شود (با نیمه عمر ۴-۱ دقیقه) و میزان آن سریعا در خون پایین می‌آید. قابلیت ممانعت‌کننده برای هورمون‌های هیپوفیز- پانکراس و Gl را دارد. از آزادشدن GH، TSH انسولین، گلوکوگان، CCK، سکرتین، VIP، GIP و موتیلین ممانعت می‌کند. همچنین از اعمال این هورمون‌ها در عضو هدف نیز ممانعت می‌کند که این وسعت ممانعت‌کنندگی تأثیر بیولوژیکی زیاد...
ادامه مطلب

انسولین  (Insulin)

* انسولین  (Insulin) نام آنالیت: انسولین (Insulin) ساختمان و متابولیسم: از سلول‌های β جزایر لانگرهانس پانکراس ترشح می‌شود. مهمترین هورمون در کنترل متابولیسم گلوکز به حساب می‌آید. این هورمون ابتدا به صورت پیش‌ساز انسولین در سلول‌های β پانکراس ساخته می‌شود. مولکول پروانسولین بعد از جداشدن بخشی به نام پپتید C به انسولین تبدیل می‌شود. مولکول انسولین از دو زنجیره غیریکسان با پیوندهای دی‌سولفید تشکیل شده و میزان ترشح آن بر اساس غلظت قند خون تنظیم می‌شود. انسولین بر خلاف...
ادامه مطلب

گلوکاگون (Glucagon)       

خ) هورمون‌های پانکراس        * گلوکاگون   (Glucagon)                                                                                             نام آنالیت: گلوکاگون (Glucagon) ساختمان و متابولیسم: پروگلوکاگون در سلول‌های α پانکراس و سلول‌های L روده باریک (تحتانی) ساخته می‌شود. این هورمون در تنظیم گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنز و کتوژنز نقش مهمی دارد. در دیابت تیپ I کمبود شدید گلوکاگون ایجاد می‌شود. این عمل باعث نوسانات حالت گلیسمی گردیده و برگشت از حالت هایپوگلیسمی را دشوار...
ادامه مطلب


دانلود اپلیکیشن اندروید پارامد پارامد-اپلیکیشن رد کردن