اسید فولیک سرم(Folic Acid)

اسید فولیک سرم(Folic Acid) نام آنالیت: اسید فولیک (Folic Acid) ساختمان و متابولیسم: اسید فولیک و فولات اصطلاح عمومی برای گروهی از ترکیبات وابسته به اسید پتروئیک هستند. این اسید از حلقه پتریدین متصل به  -pامینو بنزوئیک اسید تشکیل شده است. وقتی اسید فوق با یک مولکول -L گلوتامیک اسید ترکیب شود، پترولی گلوتامیک اسید می‌سازد و سپس به دی هیدروفولیک اسید احیا شده (موقعیت هیدروژنی در ناحیه ۷ و ۸) یا به‌صورت تتراهیدروفولات (۵ و ۶ و ۷ و ۸) تبدیل می‌شود. اگر چه فرم‌های مختلفی از فولیک اسید به...
ادامه مطلب

ویتامین (A(Vitamin A) (retinol

ویتامین (A(Vitamin A) (retinol نام آنالیت: رتینول یا ویتامین Vitamin A) (retinol) A) ساختمان و متابولیسم: ویتامین A و ۳- دهیدرورتینول(A2)  ۲ شکل طبیعی ویتامین A هستند که الکل‌های C15- ایزوپرنوئید بوده و دارای حلقه‌های ionone-β و ۳- دهیدرو - ionone-βمی‌باشند. شکل متداول پرو ویتامینی آن β- کاروتن می‌باشد و غیر محلول در آب اما در حلال‌های ارگانیک و روغن‌های معدنی محلولند. مهم‌ترین عمل متابولیکی این ویتامین شرکت در ساختمان رتینال (شبکیه) چشم می‌باشد. نقش دیگر آن در تولید مثل و رشد می‌باشد. تاثیرات...
ادامه مطلب

ویتامین (B12(Cyanocobalamine

ویتامین (B12(Cyanocobalamine نام آنالیت: ویتامین B12 یا سیانوکوبالامین (Cyanocobalamine) ساختمان و متابولیسم: این ویتامین از گروه کوبالامین‌ها یا کورینوئیدهاست که دارای حلقه‌های تتراپیریدول هستند که اتم‌های کبالت مرکزی را احاطه کرده‌اند و دارای زنجیردهای جانبی نوکلئوتیدی متصل به کبالت می‌باشند. ویتامین محلول در آب و خونساز است که برای بلوغ گلبول‌های قرمز لازم است. کمبود آن باعث بروز آنمی مگالوبلاستی و کاهش مصرف آن در دوران بارداری باعث نقص لوله‌های عصبی مادرزادی مانند سندرم Spina...
ادامه مطلب

ریبوفلاوین(B2)(Riboflavine)

ریبوفلاوین(B2)(Riboflavine) نام آنالیت: ریبوفلاوین (Riboflavine) ساختمان و متابولیسم: ویتامینB2 یا ۷ و ۸ دی متیل -۱۰ (۱ - D - ریبیتیل) ایزو آلوکسازین، به‌صورت ترکیب زرد فلورسنت است که به‌طور گسترده‌ای در بافت های گیاهی و جانوران منتشر شده است. این ویتامین به‌صورت باند C=O شده کوآنزیمی در واکنش های اکسیداسیون - احیا در تعداد زیادی مسیرهای معروف متابولیکی و تولید انرژی ازطریق زنجیره تنفسی شرکت می‌کند. معرفیآزمایش، کاربرد بالینی: کمبود ویتامینB2 همیشه با سایر کمبودهای تغذیه‌ای همراه...
ادامه مطلب

تیامین (ویتامین B1)

تیامین (ویتامین B1) نام آنالیت: تیامین(Thiamine) ساختمان و متابولیسم: تیامین یک پیرامیدیل با حلقه جانشین تیازول می‌باشداین ویتامین به‌صورت نمک تیازولیوم سنتز و ایزوله می‌شود. این ویتامین مقاومبه حرارت به‌ویژه محلول‌های قلیایی است. ۲ عمل کرد اصلی در انسان عبارتند ازعمل TTPبه‌عنوان پیوند کوردینانسی با یونMg2+برای کوفاکتوری بنام ادنیلترانسفراز فعال و نیز تولیدα- کتول‌ها که توسط ترانس کتولاز، کاتالیز می‌شودگر چه تیامین پیروفسفات آن در ترکیب سیستم عصبی وجود داشته و...
ادامه مطلب

اسید اسکوربیک(Vit C)(Ascorbic Acid)

اسید اسکوربیک(Vit C)(Ascorbic Acid) نام آنالیت: اسید اسکوربیک( Vit-C(Ascorbic Acid ساختمان و متابولیسم: L - اسکوربیک اسید (ویتامین C) فرم انولی ۲-اکسو - L - گلوفورانولاکتون می‌باشد. اسید اسکوربیک احیا کننده قوی با (pH =7E) حدود ۵۸/۰+ ولت می‌باشد. مهمترین عملکرد آن نقش کوفاکتوری آنزیم پروتوکلاژن هیدروکسیلاز، مسئول هیدروکسیلاسیون پرو لیل و لیزیل در HO پپتیدهای بافت همبندی می‌باشد. ویتامین C همچنین در متابولیسم تیروزین، متابولیسم دارویی میکروزومال، سنتز اپی نفرین و استروئیدهای ضد التهابی آدرنال،...
ادامه مطلب

بتا کاروتن (β-Carotene)

بتا – کاروتن نام آنالیت: بتا کاروتن (β-Carotene) ساختمان و متابولیسم: β- کاروتن یا بتاکاروتن پیش ساز ویتامین A، به عنوان عامل پیشگیری سرطان‌های خاصی شناخته شده است. مقادیر سر می آن همیشه بیانگر وضعیت ویتامین A نبوده و بسته به رژیم غذایی فرق می‌کند. مقادیربالای این ماده برای رد تشخیص افتراقی استئاتوره کاربرد خواهد داشت، اما مقادیر رو به پایین و نرمال آن فاقد ویژگی خاصی است. کاروتنوئیدهای تام سرمی معمولاً حدود ۶۰ الی ۲۰۰ میکروگرم در دسی لیتر (یا ۰۶/۰ الی ۲ میلی گرم در لیتر)...
ادامه مطلب

تعیین مقدار اسمولالیته پلاسما یا سایر مایعات بدن

تعیین مقدار اسمولالیته پلاسما یا سایر مایعات بدن نام آنالیت: آنالیت غیرمستقیم: سدیم ساختمان و متابولیسم: (اطلاعات کلی ازمایش): اسمولا لیتی اندازه‌گیری تعدادی از ذرات حل شده در محلول است که در جریان دهیدراتاسیون افزایش و در Over هیدراسیون کاهش می‌یابند. به‌طور کلی برخی شرایط که مقدار سدیم سرم را افزایش یا کاهش می‌دهند روی اسمولالیتی تأثیر می‌گذارند. معرفیع آزمایش، کاربرد بالینی: این آزمایش برای ارزیابی تعادل آب و الکترولیت به‌کار می‌رود، همچنین در بررسی وضعیت...
ادامه مطلب

استون و اجسام ستنی سرم  (Ketone bodies)

استون و اجسام ستنی سرم  (Ketone bodies) نام آنالیت: استن (Ketone bodies) ساختمان و متابولیسم: کتون‌ها از متابولیسم اسیدهای چرب و چربی حاصل شده و عمدتاً ۳ ماده در این مجموعه وجود دارند، استن، ۳- هیدروکسی بوتیریک اسید و استواستات. ۲ ماده اخیر معمولاً به استن تبدیل شده و به این ترتیب ان را تبدیل به ترکیب عمده مورد آزمایش می‌کند. به‌هرحال برخی روش‌های ازمایش فقط استواستیک اسید را اندازه‌گیریمی‌کنند. در افراد سالم کتون‌ها در کبد ساخته شده و کاملاً متابولیزه می‌شوندبه‌طوری که فقط...
ادامه مطلب

مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین

مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین                                                                                  (Carboxyhemoglobin, Carbon monoxide) کربوکسی هموگلوبین (کیفیت - کمی) نام آنالیت: مونوکسید کربن (CO) هموگلوبین (CarboxyHemoglobin, Carbon monoxide) نام ساختمان و متابولیسم : کربوکسی هموگلوبین در اثر مجاورت هموگلوبین با کربن مونوکساید تشکیل می‌شود. میزان تمایل هموگلوبین برای مونوکسید کربن ۲۵۰-۲۱۸ برابر بیش از اکسیژن است. مسمومیت با مونوکسید کربن باعث آنوکسی می‌شود علت این آنوکسی،...
ادامه مطلب


دانلود اپلیکیشن اندروید پارامد پارامد-اپلیکیشن رد کردن